Activități RISNoutăți

UN VIS ISTORIC A FOST IMPLINIT – UNIREA ROMÂNILOR DIN SERBIA

urs1a

Joi, 1 Decembrie a.c., în incinta Centrului Cultural Românesc din Cladovo a avut loc Adunarea Constitutivă a UNIUNII ROMÂNILOR DIN SERBIA-UNIJA RUMUNA SRBIJE(URS). Ziua de 1 Decembrie are semnificaţie deosebită pentru naţiunea română de pretutindeni – Ziua Marii Uniri.

Importanţa zilei de 1 Decembrie 2016 pentru românii din Serbia este una deosebită şi reprezintă un moment istoric prilejuit de UNIREA celor mai importante şi reprezentative asociaţii şi organizaţii româneşti din Serbia de est (Timoc, valea Moravei) şi Voivodina (Banat) într-o alianţă unică românească „Uniunea Românilor din Serbia” (URS).
La acest eveniment deosebit pentru etnicii români din Serbia au participat aproape 60 de delegaţi (fiecare asociaţie sau organizaţie a împuternicit cinci delegaţi) cu dreptul de vot. Pe lângă delegaţi, la Adunarea Constitutivă a URS-ului au asistat şi oficialităţi, oaspeţi, invitaţi şi reprezentanţii autoguvernării locale şi mass-media. Au fost prezenţi printre alții, Alin Ciocănea – secretar II al Ambasadei României la Belgrad, Ioan Iovescu – senator, Radisav Cuculanovici – primarul oraşului Cladovo, Tufajevici Slavişa – preşedintele Consiliului Local Cladovo, Viorel Dolha – preşedintele Asociaţiei Generale a Învaţătorilor din România si jurul României, George Petrovici – preşedintele Asociaţiei Studenţilor Timoceni, Miloş Zuzevici – preşedintele Asociaţiei Studenţilor Timoceni din Timişoara, preotul local, Pătru şi alţii.

urs2a
Adunarea de Constituire a Uniunii Românilor din Serbia (URS) a fost urmărită de TV  DIGI 24, TV Craiova, Cuvântul Libertăţii, Radio România, Revista Familia şi Glasul Cerbiciei – publicaţie de actualitate, cultură şi istorie a românilor din Serbia.
La fondarea federaţiei româneşti, la Cladovo şi-au unit forţele 13 organizaţii reprezentative, într-o singură voce românească – Uniunea Românilor din Serbia (URS), în prezenţa celor peste 100 de reprezentanţi ai organizaţilor constitutive. Unirea Fraţeasca a înfăptuit-o următoarele asociaţii şi organizaţii româneşti: Românii Independenţi din Serbia-preşedinte dr Dorinel Stan, Renaşterea Românilor din Serbia-preşedinte Vlada Savici, Asociaţia Uniunea Românilor-preşedinte Ljubomir Brânduşan, Asociaţia Familia-preşedinte Traian Trifu-Căta, Asociaţia Banatica-preşedinte Octavian Suciu, Iniţiativa Românilor din Serbia-preşedinte Bojan Barbuţici, Centrul Cultural Informativ al Românilor-preşedinte Daniel Petkovski, Uniunea Românilor din Serbia „Dunărea”-preşedinte Bojko Stankovici, Agenţia pentru Informarea şi Documentarea Românilor-preşedinte Zoran Sibinovici, Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română-vicepreşedinte Cristian Cacovan, Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea”-preşedinte Tihan Matasarevici, KUD „Aleksa Nikolici”-preşedinte Bane Kraciunovici şi Asociaţia Curcubeul-preşedinte Saşa Jovanovici.

urs3a
Asociaţile fondatoare işi păstrează autonomia, iar la asocierea Uniunii Românilor din Serbia (URS) pot adera şi alte organizaţii cu profil românesc.
În partea festivă a marcării evenimentului pe lângă cuvinte de salut am avut prilejul să admirăm trei cântece populare româneşti din Timoc, interpretate cu măiestrie de Dragana şi Milun Ivaşcovici. După ce Tihan Matasarevici, în calitate de gazdă a salutat pe cei prezenţi, s-a trecut la desfăşurarea lucrarilor – stabilirea regulamentului de lucru al Adunării Constitutive a URS-ului, alegerea preşedenţiei de lucru, în componenţa: Tihan Matasarevici, Dorinel Stan şi Turanovici Giorge (grefier) şi stabilirea ordinei de zi.

1.Stabilirea numărului delegaţiilor prezenţi la Adunarea Constitutivă.

2.Numirea comisiei pentru numărarea voturilor

3.Adoptarea Statutului si Actului constitutiv şi 

4.Alegerea structuri de Conducere a Uniunii Românilor din Serbia (1 preşedinte,1 vicepreşedinte,1 secretar, 3 membri a  comisiei de supraveghere, 3 membri a comisiei statutare).
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. La Adunarea Constitutivă au fost prezenţi 54 de delegati cu dreptul de vot, în baza împuterniciri asociaţilor. Următoarele două puncte au fost adoptate în unanimitate, respectiv numirea comisiei pentru numărarea voturilor şi adoptarea Statutului şi actului fondator al Uniunii Românilor din Serbia (URS). Ultimul punct al ordinei de zi, propuneri pentru alegerea structuri de conducere a URS-ului a stârnit cele mai aprinse discuţii la care a participat Bojan Barbuţici, Bojko Stankovici, Vlada Savici, Tihan Matasarevici, Dorinel Stan şi Ljubomir Brânduşan. Astfel, s-a stabilit ca cele doua regiuni cu populaţie românească, Voivodina şi Timocul să fie proporţional reprezentate în structura de conducere prin rotaţie.
Adunarea Constitutivă URS a adoptat în unanimitate prin vot direct structura de conducere cu mandat de doi ani a Uniunii Românilor din Serbia (URS):
Aleksandar Najdanovici-preşedinte
Dorinel Stan-vicepreşedinte
Ljubomir Brânduşan-secretar
Comisia de supraveghere:
Sevdo Ciolici, Cālin Iorga şi Keranovici Miroslav.
Comisia statutată;
Octavian Suciu, Cristian Cacovan şi Adamovici Dragan.

urs4a
Consiliul Director este alcătuit din toţi preşedinţii asociaţiilor componente: Tihan Matasarevici, Vlada Savici, Trăian Trifu-Căta, Bojan Barbuţici, Daniel Petkovski, Bojko Stankovici, Zoran Sibinovici, Bane Kraciunovici şi Saşa Jovanovici.
1 Decembrie este o zi istorică a naţiunii române, iar 1 Decembrie 2016 reprezintă o decizie istorică a românilor din Serbia, care au reuşit să înfiinţeze o voce reprezentativă românească UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA (URS) cu un rol decisiv la păstrarea, promovarea şi apărarea inteteselor majore ale tuturor românilor din Serbia.

Biroul URS-ului

You may also like

Comments are closed.