Activități RISNoutăți

COMUNICAT

urs-logo-600

Joi, 1 Decembrie 2016 – ziua Marii Uniri şi ziua României a fost marcată de românii din Serbia, la Cladovo, în incinta Centrului Cultural Românesc prin UNIREA FRĂȚEASCĂ a mediului asociativ românesc din Serbia de Răsărit (Timoc, Valea Moravei) şi Voivodina (Banat). Un act istoric în istoria modernă a românilor din Serbia îl constituie şi reprezintă înființarea alianței unice româneşti UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA – UNIJA RUMUNA SRBIJE (URS).
La fondarea federației româneşti şi-au unit forțele 12 organizații şi asociații reprezentative într-o singură voce românească – UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA. Anume: Românii Independenți din Serbia (preşedinte-dr Dorinel Stan), Asociația „Uniunea Românilor” (preşedinte-Ljubomir Brânduşan), Renaşterea Românilor din Serbia (preşedinte-Vlada Savici), Asociația „Familia” (preşedinte-Traian Trifu-Căta), Asociația „Banatica” (preşedinte-Octavian Suciu), Inițiativa Românilor din Serbia (preşedinte-Bojan Barbuțici), Centrul Cultural Informativ al Românilor (preşedinte-Daniel Petkovski), Uniunea Românilor din Serbia „Dunărea” (preşedinte-Bojko Stankovici), Agenția pentru Informarea şi Documentarea Românilor (preşedinte-Zoran Sibinovici), Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia (vicepreşedinte-Cristian Cacovan), Asociația pentru Tradiția şi Cultura Românilor „Dunărea” (preşedinte-Tihan Matasarevici), KUD „Aleksa Nikolici” (preşedinte-Bane Kraciunovici), Curcubeul (președinte – Saşa Jovanovici).
Evenimentul marcant a fost onorat de prezența numeroaselor oficialități, oaspeți şi invitați, reprezentanții Ambasadei României la Belgrad, Bisericii Ortodoxe Române  din Serbia, senatorul Ioan Iovescu, primarul oraşului Cladovo, Radisav Cuculanovici, preşedintele AGIRo-Viorel Dolha, George Petrovici, președintele Asociației Studenților Timoceni, Miloș Zurzevici, președintele Asociației Studenților Timoceni din Timișoara şi alții.
Adunarea de constituire a URS-ului a fost urmărit de DIGI 24, TVR Craiova, Cuvântul Libertății, Radio România, Revista „Familia” şi „Glasul Cerbiciei” – publicație de actualitate, cultură  şi istorie a românilor din Serbia.
Cei 54 de delegati prezenți la Adunarea Constitutivă a Uniunii Românilor din Serbia (URS), au ales prin vot direct organele de conducere cu mandat de doi ani. În calitate de preşedinte a fost ales Alexandar Najdanovici, vicepreşedinte – dr Dorinel Stan şi secretar – Ljubomir Brânduşan. Asociațiile constitutive delegeză un reprezentant în Consiliul de Conducere al URS-ului. La asocierea Uniunii Românilor din Serbia (URS) pot adera şi alte organizații cu profil românesc.
1 Decembrie 2016 reuneşte pentru intâia  oară societatea civică românească, într-un puternic nucleu pe ambele maluri ale Dunării, care va apăra interesele majore ale românilor din Serbia. O singură voce românească reprezentativă pe întreg teritoriul Serbiei.

ROMÂNII DIN SERBIA S-AU UNIT!

BIROUL
UNIUNII ROMÂNILOR DIN SERBIA (URS)

You may also like

Comments are closed.