Despre noi

Românii Independenţi din Serbia (RIS), organizație de interes obştesc, constituită pe 15 august 2010 la Vârşeţ. Adunarea RIS-ului a ales prin vot secret Consiliul, iar de preşedinte pe Dr. Dorinel Stan. Asociaţia „Românii Independenţi din Serbia” are 30 de organizaţii locale RIS, respectiv în majoritatea aşezărilor cu populaţie românească din Voivodina şi reprezintă cea mai importantă asociaţie a mediului asociativ românesc. Asociaţia RIS editează publicaţia centrală „Glasul Cerbiciei” – revistă de actualiatate, cultură şi istorie a românilor din Serbia, care se distribuie gratuit, administrează unul din cele mai accesate site-uri de importanţă comunitară  (www.ris.org.rs). Asociaţia organizează anual festivale, serate literale, lansare de carte, evenimente culturale, manifestări, marcarea evenimentelor majore din istoria  neamului, marcarea jubleelor, contribuind la refacerea şi emanciparea conştiinţei de neam a românilor din Serbia.

În cadrul organizaţiei există şi Editura „Românii Independenţi din Serbia”, care a scos la lumina tiparului lucrări de referinţă: ”Aşezământul monahal Srediştea  Mică” – Dorinel Stan; ”Pictura murală de pe pereţii bisericii din Râtişor” – preot Gheorghe Dolinga; ”Societăţile Cultural-Artistice Româneşti din Voivodina 1945-1962” – Dorinel Stan; ”Pictura de pe lemn şi tinichea bisericii din Râtişor”- Gheorghe Dolinga.

Românii Independenţi din Serbia (RIS) pe scena minoritară participă la perpetuarea spiritualităţii în vederea realizării dezideratelor şi unificarea tuturor românilor.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE – Românii Independenţi din Serbia au drept obiectiv suprem înfăptuirea unităţii naţionale româneşti, păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a românilor din Serbia, respectiv emanciparea şi refacerea conştiinţei de neam.

VIZIUNE – Consolidarea, perpetuarea şi dezvoltarea capacităţii socio-culturale a comumităţii naționale române, astfel incât să fie recunoscută pe plan regional, naţional şi internațional ca o comumitate cu un aport valoros la păstrarea indentităţii şi spiritualităţii.

MISIUNE – Angajament ferm pe linia prezervării identităţii naționale, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din Serbia aflaţi la Nord şi Sud de Dunăre.

Dr. Dorinel Stan

Dorinel Stan s-a născut la 1 februarie 1973, la Srediștea Mică (Pârneaora) lângă Vârșeț. Școala Generală o termină în localitatea natală și la Vârșeț unde termină Liceul Pedagogic, iar în 1993 absolvă Academia Pedagogică din Vârșeț, profilul studii – propunător în învățământul pe clase, apoi Școala Superioară de Pedagogie și Facultatea de Învățământ din Belgrad – secția în limba română.  În 21 ianuarie 2012 la Facultatea de Limba Română, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara susține teza de doctorat ”Socitățile cultural-artistice românești din Voivodina 1945-1962” și obține titlul științific de doctor în filologie, domeniul – studii culturale.
În perioada 1996 – 2000 este învățător la Școala Generală din Mesici, profesor și bibliotecar la Școala Generală ”Olga Petrov Radišić” din Vârșeț.
Dorinel Stan este redactor șef fondator al unicei reviste cu profil istoric și cultural al românilor din Serbia ”Glasul Cerbiciei”, care apare sub egida Asociației Civice ”Românii Independenți din Serbia” (RIS) din anul 2008. În perioada anilor 2000 – 2010 este redactor adjunct la ”Cuvântul Românesc”, publicație centrală a organizației ”Comunitatea Românilor din Serbia” (CRS). Este președintele Asociației ”Românii Independenți din Serbia” înființată în 2010 la Vârșeț, vicepreședinte al organizației de interes obștesc ”Comunitatea Românilor din Serbia” și membru al Ziariștilor Români de Pretutindeni.
Dorinel Stan este primul român din Serbia care obține o bursă de la Institutul Cultural Român (ICR) din București pentru românii din jurul României, în scopul proiectului de cercetare. Autor a peste 100 de articole axate pe cultura și istoria românilor din Serbia, colaborând la mai toate ziarele și revistele care apar în limba română, precum și la diverse publicații din România și Republica Moldova.
Trăiește la Srediștea Mică și este căsătorit cu Natalia Caulea Stan.