Activități RISNoutăți

CĂRŢI NOI LA EDITURA ROMÂNII INDEPENDENŢI DIN SERBIA

korice-prednja

Pictura de pe lemn şi tinichea bisericii din Râtişor

Recent a apărut cea de-a patra carte a Editurii Românii Independenţi din Serbia (RIS) care funcţionează în cadrul Asociaţiei obşteşti cu aceeaşi denumire sugestivă – RIS. Este vorba de cartea preotului Gheorghe Dolinga „Pictura de pe lemn şi tinichea bisericii din Râtişor secolul XVIII-XIX-lea” (Contribuţii la monografia parohiei din Râtişor II). Cuvântul preliminar este scris de preotul iconom stavrof Cornel Juică, iar cartea are 94 de pagini în culori.
Editura”Românii Independenţi din Serbia” din Vârşeț a scos de sub tipar lucrări şi studii de referinţă, capitale pentru identitatea şi spiritualitatea românilor din Serbia. Amintim – ”Societăţile cultural-artistice româneşti din Voivodina 1945-1962” – autor dr. Dorinel Stan, ”Pictura murală de pe pereţi bisericii din Râtişor” – autor Gheorghe Dolinga, ”Aşezământul Monahal Srediştea Mică„ – autor dr. Dorinel Stan.

70
La sfârşitul anului Domnului 2016, albumul iconografic al autorului Gheorghe Dolinga, tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului Daniil, Episcop locţitor al Episcopiei „Dacia Felix”, înfăţişează spiritualitatea unui lăcaş vechi românesc din Serbia şi ilustrează incursiunea în universul fascinat al picturii de pe lemn şi tinichea. Cartea conţine icoane, imagini de ansamblu, detalii ale picturilor şi este un excelent instrument pentru specialişti, dar se adresează totodată şi publicului larg iubitor de artă şi patrimoniu – prin introducerea cititorului în atmosfera locului. Cartea reprezintă o contribuţie originală în cercetarea picturii de pe lemn în general. Icoanele reprezintă un limbaj contradictoriu, care exprimă sensul venerării imaginilor şi miracul unei tradiţii în Banat, dar totodată aduc un alt cer pe pământ. Icoanele şi picturile bisericilor şi mănăstirilor ne înfățişează unirea firii umane cu harul  dumnezeiesc într-o armonie cumpănită. Icoana lui Dumnezeu este mărturia întrupării Sale adevărate şi sfințitoare, respectiv Evanghelia în imagini. Sfintele icoane sunt pentru noi, creştinii, adevărate „ferestre spre cer” prin care noi privim spre Dumnezeu şi spre lumea nevăzută, şi prin care El priveşte spre noi cu dragoste şi bunătate.
Cartea „Pictura de pe lemn şi tinichea bisericii din Râtişor secolul XVIII-XI” este un ajutor pentru cunoaşterea unei pagini din istoria bisericii din Râtişor, care prezintă ilustrativ şi detaliat pictura de pe lemn regăsită la Buserica Ortodoxă Română din Râtişor.

84
Cele aproximativ nouăzeci de icoane păstrate în biserica din Râtişor zidită în anul 1736, cu hramul Sfântul Nicolae au fost executate pe lemn şi tinichea de pictorii celebrii: Gheorghe Diaconovici, (născut la Srediştea Mică), Rajko Stojanovici şi Nicolae Popescu. Datorită importanței majore a lăcaşului de cult din Râtişor, prin decizia  Institutului pentru Protecția şi Cercetarea Obiectelor de Cultură a P. A. Voivodina, patrimoniul bisericesc a fost pus sub protecția statului la mijlocul secolului al XX-lea.
Lucrarea preotului Gheorghe Dolinga constituie o temeinică punere în valoare a artei bănățene din Serbia, iar albumul publicat recent tot la Editura „Românii Independenți din Serbia” vine să confirme contribuția esențială a picturii de pe lemn şi tinichea  din Banat în context european.

Prof. Natalia Stan

You may also like

Comments are closed.