Activități RISNoutățiUncategorized

URS i NRS potpisali su memorandum koji je prosleđen najvažnijm institucijama u Srbiji i Rumuniji radi sačuvanja rumunske škole u Kuštilju


Poštovani, 
Rumunsko asocijativno оkruženje u Srbiji „Nezavisni Rumuni Srbije” (NRS) i „Unija Rumuna Srbije” (URS) kao predstavnički forum rumunske etničke zajednice u Srbiji, na osnovu  principa i praksi demokratskog društva, instruktivno-političkih principa, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Deklaracije UN o pravima etničkih, jezičkih i verskih manjina, upućuju APEL lokalnim vlastima u Vršcu, pokrajinskim i republičkim vlastima, za očuvanje V-VIII razreda u rumunskom mestu Kuštilj.
Prema projektu reorganizacije mreže osnovnih škola, a na predlog lokalne samouprave i školske uprave u Zrenjaninu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Beograda treba da odobri odluku o zatvaranju škole (V-VIII razred) iz Kuštilja, apsorpciji i transferu u školu u Vršcu. Ovaj čin preti postojanju i opstanku Rumuna kao etničkog entiteta i postepenom nestanku mesta Kuštilj.
 
 
PREAMBULA
 
 
Kuštilj je najveće i najznačajnije rumunsko mesto u opštini Vršac, centralna tačka za širenje kulture, tradicije i rumunskog obrazovanja u Srbiji. Skrećemo pažnju nadležnim organima o nameri ukidanja rumunske škole (ciklus V-VIII) iz čistog rumunskog sela Kuštilj, koje postoji ovde više od dva veka, i tražimo stopiranje ove odluke.
Selo Kuštilj je tokom vekova zabeležilo događaje od velikog značaja za Rumune u Srbiji, odnosno za proces učenja maternjeg jezika.
1. Staro rumunsko milenijumsko ognjište iz doline Karaša – Kuštilj potvrđeno je u dalekoj 1361. godini, a dokumentovano je kao najstarije i najvažnije rumunsko naselje u Srbiji.
2. U Kuštilju je osnovan prvi hor iz Južnog Banata 1869. godine.
3. Pozorište iz Kuštilja predstavilo je prvu pozorišnu predstavu 1882. godine.
4. Hor iz Kuštilja osvaja I mesto na prvom i jedinom takmičenju Rumuna iz dijaspore u Bukureštu  1906. godine.
5. U Kuštilju je osnovana prva rumunska fanfara u Srbiji 1910. godine.
6. U Kuštilju je 1911. godine izgrađen prvi ruralni Dom kulture, kada su samo četiri grada u Transilvaniji i Banatu imali takve kulturne objekte.
7. U Kuštilju postoji stara istorija i tradicija obrazovanja, pedagoške štampe na rumunskom jeziku. Organizacija obrazovnog-instruktivnog procesa se pominje u XVIII veku, a 1914. godine je osnovana prva osmogodišnja rumunska škola u Srbiji (I-VIII), mnogo ranije nego u drugim naseljima u Vojvodini. Rumunska škola u Kuštilju ima istoriju i tradiciju dužu od dva veka, a razredi V-VIII više od jednog veka.
8.U periodu 1910-1914. u Kuštilju se pojavljuje prvi pedagoški magazin u Banatu „Vaspitač”.
9.Takođe, u Kuštilju se pojavljuju i prve seoske novine u Banatu „Opinca” (Opanak), gde su postavljeni temelji međuratnih novina „Nadejdea”, odnosno književnog kružoka i posleratnog magazina „Lumina”.
 
 
ARGUMENTI I REFERENTNI DOKUMENTI
 
 
 Osnovna škola „Coriolan Doban“ iz Kuštilja je jedina rumunska škola u ruralnom području, – (postoji 11 škola u AP Vojvodini: OŠ ”Mihail Sadoveanu”- Grebenac, OŠ „Drugi oktobar”- Nicolinci, OŠ ” Treći oktobar”- Lokve, OŠ „Prvi maj”- Vladimirovac, OŠ „Bratstvo i јedinstvo” – Alibunar, OŠ „Žarko Zrenjanin”- Banatsko Novo Selo, OŠ „Dr Aleksandar Sabovljev”- Ečka, OŠ „Sfântul Gheorghe”- Uzdin, OŠ „Sveti Sava”- Žitište şi OŠ „George Coşbuc” Begeici), koja ima odeljenje u Vojvodincima, a škola iz rumunskog mesta Vojvodinci teritorijalno pripada OŠ „Coriolan Doban“ iz Kuštilja, odnosno učenici V –VIII razreda iz Vojvodinaca pohađaju nastavu u školi iz Kuštilja. Ostale škole sa nastavom na rumunskom jeziku na teritoriji AP Vojvodinе nemaju razdvojena odeljenja na rumunskom jeziku, a u većini škola obrazovno-nastavni proces je mešovit (nastava na rumunskom i srpskom jeziku).  
Tražimo od lokalne samouprave u Vršcu, školske uprave u Zrenjaninu i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da na osnovu preporuka i sugestija o promenama u školskoj mreži na teritoriji opštine Vršac, poštuje osobenosti i specifičnosti rumunskog naroda, odnosno primeni afirmativne mere. Takođe, ističemo važnost proglašenja škole (obrazovanja) u Kuštilju, na osnovu zakona Saveta iz 2011. i 2012, kao institucije od velikog značaja za Rumune u Srbiji i kao takva ona se ne može ukinuti, a predlozi upućeni Ministarstvu prosvete i njegova odluka moraju biti usklađeni, tj. Ministarstvo prosvete mora uzeti u obzir rumunsku školu iz Kuštilja i  uticati na zadržavanje V-VIII razreda, odnosno uključiti ih u školsku mrežu za 2019/2020.
U prilog navedenim tvrdnjama ističemo sledeće:
1. Prema zakonu, stečena prava nacionalne manjine se ne mogu smanjiti, što je zakonom i Ustavom R Srbije garantovano. Ukidanje škole u Kuštilju (razredi V-VIII), nakon više od dva veka aktivnosti i postojanja, nije u skladu sa pravima nacionalnih manjina garantovanih Ustavom i zakonima Srbije, a odluka o zatvaranju razreda V-VIII u Kuštilju utiče na stečeno pravo.
2. Zakon o nacionalnim manjinama u Srbiji daje mogućnost, reguliše, uspostavlja nastavno-obrazovne institucije od posebnog značaja za nacionalnu manjinu. U tom kontekstu, a prema članu 15, stav 1, tačka 3, Zakona o savetima nacionalnih manjina (Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 20/2014- odluka US, 55/2014 i 47/2018), Nacionalni savet rumunskih nacionalnih manjina (NSRNM) je odredio obrazovne institucije od velikog interesa za nacionalnu manjinu u Srbiji. Škola u Kuštilju je druga koja se spominje u zvaničnom dokumentu ( pored 11 osnovnih škola, odnosno dve srednje škole i tri fakulteta), izdatom 21. septembra 2011. godine i potpisanom od koordinatora Odseka za obrazovanje NSRNM, Rodikа Almažan (Aneks 1).
3. Još jedan opravdajući dokument potpisan 15. avgusta 2012. godine od strane predsednika NSRNM Daniela Petrovića, na osnovu člana 15. stav 1. tačka 3. Zakona Nacionalnih saveta nacionalnih manjina R Srbije, navodi obrazovne institucije (škole) od bitnog interesa za Rumune u Srbiji na teritoriji opštine Vršac. Škola u Kuštilju je prva uključena (Aneks 2).
4. Osnovna škola „Coriolan Doban” u Kuštilju ima oko 50 učenika koji pohađaju nastavu na rumunskom jeziku, ciklus I-VIII u školskoj godini 2018/2019, postoji kontinuitet i čak povećanje broja učenika u narednim godinama. Škola u Kuštilju se ne suočava sa stvarnim smanjenjem broja učenika.
5. Za Rumune u Srbiji nedopustivo je da se ukinu V-VIII razredi iz rumunske škole u ​​Kuštilju i da se deca prebace u školu u Vršcu, pre svega zbog istorije i tradicije, putovanja učenika i zaposlenih, velike udaljenosti između Kuštilja i Vršca, i Vojvodinaca i Vršca (oko 20 km u jednom pravcu). Zatvaranje škola na selu uticaće na decu. Otežani uslovi usloviće neredovno pohađanje nastave, a kasnije i prestanak odlaženja u školu. Sve će to poprimiti oblik represije nad budućim generacijama.
6. Školu u Kuštilju podržavaju rumunska asocijativna i institucionalna  sredina u Srbiji, lokalno stanovništvo, roditelji. Nastavnici su veoma dobro obučeni, postoje školske performanse, nema razloga da se prekine sa radom V-VIII razreda u Kuštilju.
Donošenjem ove odluke svedoci smo kršenja ustavnih prava, ljudskih prava i prava na obrazovanje na maternjem jeziku u čisto rumunskim naseljima; svedoci smo ozbiljnog oblika nepravde, čije su žrtve deca i Rumuni u Kuštilju, a dugoročno gledano, takva odluka direktno vodi do nestanka rumunskog sela.
Obrazovanje je najbolja dugoročna investicija. Bez studije uticaja, konsultacija sa rumunskim institucijama, koje je stvorila država, i konsultovanja sa rumunskim udruženjem građana u Srbiji, ukidanje V-VIII razreda u rumunskom selu Kuštilj, dakle, prebacivanje dece u školu u Vršcu je skandalozno.
7. Zatvaranje rumunskih odeljenja u Kuštilju ne donosi mnogo ušteda Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu, a iznos koji će biti ušteđen nije čak ni simboličan. Neprihvatljivo je da manjinska (rumunska) škola u Srbiji bude ukinuta samo zbog uštede.
Smatramo da je sasvim pogrešno ako se odluke zasnivaju isključivo na iluziji o uštedi novca.
8. Kada se govori o zatvaranju V-VIII razreda u rumunskom selu Kuštilj, treba uzeti u obzir zakonodavne, demografske, geografske, socio-ekonomske kriterijume, ali i kriterijum relevantnosti.
 
MERE I ZAKLJUČCI
 
a)
Zahtevamo od Vlade Srbije i Vlade Rumunije, ministra za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Beograda i Ministarstva inostranih poslova Bukurešta da preduzmu neophodne mere i korake da zaustave ukidanje škole (V-VIII razred) u Kuštilju i da podrže proces nastave na rumunskom jeziku u Kuštilju i širom Srbije.
b)
Čin ukidanja i premeštanja rumunske škole iz Kuštilja će otežati život svim građanima naselja, i implicitno će ugroziti postojanje i opstanak Rumuna na lokalitetu. Raspad jedne rumunske škole u ​​Vojvodini statistički predstavlja 10% od ukupnog broja (rumunske i mešovite) i 25% rumunskih škola u Vojvodini (Srbija). Gubitkom rumunskog obrazovanja u Vojvodini, Rumuni gube svoj identitet i duhovnost.
c)
Rumunska škola u Kuštilju nudi potpun ciklus osnovnog obrazovanja (I-VIII razred), deci iz Kuštilja i Vojvodinaca, koji moraju biti sačuvani i održavani, jer je prepun istorije, tradicije i performansi.
 
TRAŽIMO od faktora odlučivanja da zadrže V-VIII razrede u školskom planu za 2019/2020. godinu, održavajući tako stabilnu strukturu koja je u funkciji više od 100 godina i koja je namenjena rumunskom obrazovanju u Srbiji, što je dovelo do stalnog poboljšanja rezultata obrazovno-nastavnog procesa. 
 
Predsednik NRS
Dr Dorinel Stan
 
Predsednik URS
Ljubomir Brânduşan      
                                
 
Memorandum je poslat:
 
PREDSEDNIŠTVO SRBIJE
NJEGOVOJ EKSCELENCIJI
GOSPODINU ALEKSANDRU VUČIĆU,
PREDSEDNIKU SRBIJE
 
VLADA SRBIJE
NJENOJ EKSCELENCIJI
GOSPOĐI ANI BRNABIĆ,
PREMIJER
 
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
GOSPODIN MLADEN ŠARČEVIĆ,
MINISTAR
 
ŠKOLSKA UPRAVA ZRENJANIN,
GOSPOĐA SNEŽANA OLUŠKI VLAČIĆ
 
OPŠTINA GRADA VRŠAC
GRADSKO VEĆE ZA OBRAZOVANJE
GOSPODIN VELJKO STOJANOVIĆ

You may also like

Comments are closed.