Activități RISNoutăți

URS-ul și RIS-ul au semnat un memoriu care a fost înaintat mai multor instituții de stat din Serbia și România pentru salvarea școlii românești din Coștei

memoriu

Stimaţi,

Mediul asociativ românesc din Serbia Românii Independenţi din Serbia (RIS) şi Uniunea Românilor din Serbia (URS) ca for reprezentativ al comunităţii etnice româneşti din Serbia, în baza principiilor şi practicilor societăţii democratice, principiilor instructiv-politice, Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Declaraţia O.N.U. cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţii etnice, lingvistice şi religioase, facem APEL către autorităţile locale din municipiul Vârşeţ, provinciale şi republicane, pentru păstrarea claselor V-VIII în localitatea românească Coştei.

Conform proiectului de reorganizare a rețelei de şcoli primare, la propunerea autoguvernării locale şi Administraţiei şcolare din Zrenjanin, Ministerul Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad, urmează să aprobe hotărârea finală privind desfiinţarea (închiderea) şcolii (clasele V-VIII) din localitatea Coştei, absorbţia şi transferul la o şcoală din Vârşeţ. Acest act, ameninţă existenţa şi supraveţuirea românilor ca entitate etnică şi treptat dispariţia localităţii Coştei.

PREAMBUL

Coşteiul  este cea mai mare şi importantă localitate românească din comuna (municipiul) Vârşeţ. Un focar de răspândire a culturii, tradiţiei şi învăţământului românesc din Serbia. Atragem atenţia organelor competente privind intenţia desfiinţării Şcolii româneşti (ciclul V-VIII) din localitatea pur românească Coştei, care există aici mai mult de două secole şi cerem stoparea dispoziţiei.

Localitatea Coştei pe parcursul secolelor se mândrește cu multe premiere, a consemnat evenimente cu marcantă semnificaţie pentru românii din Serbia, respectiv pentru procesul de învăţământ în prima limbă;

I. Vechea vatră milenară românească din valea Căraşului – Coşteiul este atestat în  îndepărtatul an 1361, iar documentar este cea mai veche şi însemnată localitate  românească din Serbia;

II. În anul 1869, la Coştei se înfiinţează primul cor din Banatul de Sud;

III. În urmă cu 137 de ani, Trupa de teatru din Coştei a prezentat prima piesă de teatru (repertoriul cult);

IV. În anul 1906 corul din Coştei ocupă locul I la primul şi unicul concurs al românilor  de pretutindeni de la Bucureşti;

V. În anul 1910 la Coștei s-a înființat prima fanfară românească din Serbia; 

VI. În anul 1911 la Coştei s-a construit prima Casă de Cultură sătească, când doar  patru oraşe din Transilvania şi Banat aveau astfel de lăcaşuri (edificii) culturale.

VII. Există o veche istorie şi tradiţie a învăţământului, a presei pedagogice în limba română la Coştei. Organizarea procesului educativ -instructiv este menţionat în secolul al XVIII-lea.Prima şcoală românească din Serbia cu durata de opt ani (I- VIII) s-a înfiinţat în 1914, cu mult înaintea altor localitãţi din Voivodina. Şcoala românească din Coştei are deja o istorie şi tradiţie mai mult de două secole, iar clasele V-VIII mai mult de un secol.

VIII. În perioada anilor 1910-1914, la Coştei apare prima revistă pedagogică din Banat Educatorul.

IX. Tot la Coştei apare primul ziar sătesc din Banat Opinca. Aici s-au pus bazele şi temeliile ziarului interbelic Nădejdea, respectiv a cercului literal şi revistei postbelice Lumina.

ARGUMENTE ŞI DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Şcoala Generală „Coriolan Doban” din Coştei este unica şcoală românească din mediul rural, – (există 11 şcoli în P.A. Voivodina: Ş.G.”Mihail Sadoveanu” – Grebenaţ, Ş.G. „2 Octombrie” – Nicolinţi, Ş.G. „3 Octombrie” – Sân-Mihai, Ş.G. „1Mai” – Vladimirovaţ, Ş.G. „Frăţie şi Unitate” – Alibunar, Ş.G. „Žarko Zrenjanin” – Satu Nou, Ş.G. „Dr. Aleksandar Sabovljev” – Ecica, Ş.G. „Sfântul Gheorghe” – Uzdin, Ş.G. „Sfântul Sava” – Jitişte şi Ş.G. „George Coşbuc” – Begheiţi) care are despărţământ afiliat la Voivodinţ, iar şcoala din localitatea românească Voivodinţ aparţine teritorial de Ş.G. „Coriolan Doban” din Coştei, respectiv elevii claselor  V-VIII din Voivodinţ frecventează cursurile la şcoala din Coştei (3 km distanță). Celelalte şcoli cu predare în limba română pe teritoriul P.A. Voivodina n-au despărţăminte în limba română, iar în majoritatea procesul educativ-instructiv este mixt (clase de predare în limba română şi sârbă).

Cerem Administraţei locale din Vârşeţ, Administraţiei şcolare din Zrenjanin şi Ministerului Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice, în baza recomandărilor şi propunerilor privind modificările în reţeaua şcolară pe teritoriul municipalităţii Vârşeţ, să respecte elementul şi specificul românesc, adică aplicarea discriminării pozitive, precum să aibă în vedere proclamarea Școlii (învățământului) din Coştei, în baza Legii Consiliilor din 2011 şi 2012, instituţie de importanţă majoră pentru românii din Serbia şi ca atare aceasta nu poate fi desfiinţată, iar propunerile trimise la Ministerul Educației şi hotărârea acestuia trebuie să aibă în vedere Şcoala românească din Coştei şi păstrarea claselor V-VIII, respectiv să fie cuprinsă în reţeaua şcolară pentru anul 2019/2020,

PENTRU CĂ :

1. În baza legii, drepturile minorităţii naţionale dobândite (câştigate) nu se pot  reduce, ceea ce legislaţia şi Constituţia R. Serbia garantează. Desfiinţarea Şcolii din  Coştei (cl.V-VIII), după mai mult de două secole de activitate şi existenţă nu  este în concordanţă cu Dreptul câştigat al minorităţilor etnice garantat prin Constituţia şi legislaţia Serbiei, iar decizia închiderii claselor V-VIII la Coştei  afectează Dreptul câştigat.

2. Legea privind minorităţile naţionale din Serbia, dă posibilitatea, reglemente- ază  stabilirea instituţiilor educativ-instructive (învăţământ) de importanţă majoră pentru o minoritate naţională. Ïn acest context, în baza articolului 15, aliniatul 1,  punctul 3, Legea cu privire la Consiliile Minorităţilor Naționale (Monitorul oficial RS, nr. 72/2009,20/2014 – hotărârea US, 55/2014, şi 47/2018), Consiliul Naţional al  Minorotăţii Naționale Române (CNMNRS) a stabilit instituţiile de învăţământ de  interes major pentru minoritatea naţională română din Serbia. Şcoala din Coştei  este a doua menţionată în documentul oficial (pe lângă cele 11 şcoli primare, respectiv două medii şi trei facultăţi), emis pe data de 21 septembrie 2011 şi semnat de coordonatoarea Departamentului pentru Invăţământ al CNMNRS, Rodica Almăjan. (vezi Anexa 1)

3. Un alt document justificativ semnat pe 15 august 2012, de președintele CNMNRS, Daniel Petrovici, în baza artcolului  15., aliniatul 1., punctul 3, din Legea Consiliilor Naţionale ale Minorităţilor Naţionale  din R. Serbia, precizează instituţiile de învăţământ (şcolile) de interes major  pentru românii din Serbia pe teritoriul municipiului Vârşeţ. Şcoala din localitatea Coştei este inclusă prima. (vezi Anexa 2)

4. Şcoala Primară „Coriolan Doban” din Coştei are în jur de 50 de elevi care   frecventează cursurile în limba română, ciclul I-VIII în anul şcolar 2018/2019, există continuitate şi chiar creşterea numărului de elevi în următorii ani. Școala din Coștei nu se confruntă cu o scădere efectivă a numărului de elevi. 

5. Pentru românii din Serbia este inadmisibil desfiinţarea claselor V-VIII de la şcoala românească din localitatea Coştei şi transferul la o şcoală din Vârşeţ. În primul rând datorită istoriei şi tradiţiei, naveta elevilor şi angajaţilor, respectiv distanţa mare Coştei -Vârşeţ şi Voivodinţ-Vârşeţ (circa 20 km într-o direcţie). Închiderea Școlii, în mediul rural, îi va pune pe copii în situația de a nu mai merge la ore. Toate cele  menţionate vor avea represiuni asupra generaţiilor viitoare.

6. Şcoala din localitatea Coştei este susţinută de mediul asociativ românesc şi  instituţional din Serbia, de localnici și părinţi. Cadrele didactice sunt foarte bune  pregătite, există performanţe şcolare, nu există nici un motiv care să justifice  încetarea funcţionării claselor V-VIII la Coştei. Prin luarea acestei hotărâri asistăm  la încălcarea drepturilor constituţionale, drepturile omului şi dreptul la educaţie în limba maternă în aşezările pur româneşti, asistăm la o gravă formă de  nedreptate ale cărei victime sunt copiii şi etnicii români din Coştei, iar  pe termen lung duce nemijlocit la dispariţia aşezării româneşti din peisajul  rural.

7. Copiii reprezintă viitorul ţării şi nu numere în tabele care să asigure nişte  venituri. Educaţia este cea mai bună investiţie pe termen lung. Fără studiu de impact, consultarea instituţiilor româneşti create de stat şi consultarea societăţii civice româneşti din Serbia, desfiinţarea claselor V-VIII în localitatea românească  Coştei, adică transferul la o şcoală din Vârşeţ este scandalos.

8. Închiderea claselor româneşti din localitatea Coştei, nu aduce mare economisire Ministerului Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad, iar  sumele ce vor fi economisite, nici măcar nu sunt simbolice. Este inadmisibil ca o şcoala cu învăţământ minoritar (românesc) din Serbia să fie desfiinţată doar pe motive că s-ar face economii. Raportarea exclusivă la o iluzorie momentană de bani este profund eronată.

9. Trebuie avut în vedere criteriile legislative, demografic, geografic, criteriul socio- economic şi criteriul relevanţei, când este vorba de închiderea claselor V-VIII în localitatea românească Coştei.

MĂSURI ŞI CONCLUZII

a) CEREM Guvernului Serbiei şi Guvernului României, Ministrului Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad şi Ministerului Afacerilor Externe de la Bucureşti să interprindă măsurile şi demersurile necesare pentru stoparea desfiinţării Şcolii (clasele V-VIII) în localitatea Coştei şi susţinerea procesului de învăţământ în limba română la Coştei şi pe întreg teritoriul Serbiei.

b) Actul de desfiinţare şi transferare a Scolii româneşti din Coştei pe lângă că va face viaţa mai grea tuturor cetăţenilor aşezării, implicit pune în pericol existenţa şi supraveţuirea românilor din localitate. Desfiinţarea unei singure şcoli româneşti din Voivodina, statistic reprezintă 10% din numărul total (româneşti şi mixte) şi 25% din numărul şcolilor româneşti din Voivodina (Serbia). Odată cu pierderea învăţământului românesc în Voivodina, românii îsi pierd identitatea şi spiritualitatea.

c) Şcoala românească din Coştei, oferă ciclu complet de învăţământ primar (clasele I-VIII), copiilor din Coştei şi Voivodinţ, care trebuie păstrată şi menţinută, deoarece este încărcată de istorie, tradiţie şi performanţe.

SOLICITĂM factorilor de decizie păstrarea claselor V-VIII în planul de școlarizare pentru anul 2019/2020, menținând astfel o  structură stabilă care a funcționat mai bine de 100 de ani și care a consacrat învățământul românesc din Serbia ducând la îmbunătățirea constantă a rezultatelor procesului educativ-instructiv. 

PREŞEDINTE  R.I.S.    

Dr.Dorinel Stan

PREŞEDINTE  U.R.S.

Ljubomir Brânduşan

Memoriu a fost trimis:

PREŞEDENŢIA SERBIEI

EXCELENŢEI SALE, DOMULUI ALEKSANDAR VUČIĆ,

PREŞEDINTELE SERBIEI

PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI

EXCELENŢEI SALE, DOMNULUI KLAUS JOHANNIS,

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

GUVERNULUI SERBIEI

EXCELENŢEI SALE, DOAMNEI ANA BRNABIĆ,

PRIM – MINISTRU

GUVERNULUI ROMÂNIEI

EXCELENŢEI SALE, DOAMNEI VIORICA DĂNCILĂ,

PRIM – MINISTRU

MINISTERULUI EDUCAĆIEI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE

DOMNULUI MLADEN ŞARČEVIĆ,

MINISTRU

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

DOMNULUI TEODOR MELEŞCANU,

MINISTRU DE EXTERNE

ADMINISTRAŢIA ŞCOLARĂ ZRENJANIN

DOAMNEI SNEŽANA OLUŠKI VLAČIĆ

PRIMĂRIA ORAŞULUI VÂRŞEŢ

CONSILIUL MUNICIPAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT

DOMNULUI VELJKO STOJANOVIĆ

You may also like

Comments are closed.