Noutăți

România va avea un ministru delegat pentru românii de pretutindeni?

Primul-ministru al României, Victor Ponta, a declarat luni, 17 decembrie, cã la Ministerul de Externe va fi un ministru delegat pentru românii de pretutindeni, lucru pe care asociatiile românesti din afara frontierelor îl cer încã din anul 2000, transmite Romanian Global News. „Am considerat si am promis de mult cã la Ministerul Afacerilor Externe va fi un ministru delegat pentru Diaspora, pentru Moldova, pentru comunitãtile de români din afarã”, a declarat Victor Ponta. Discutabilã este, de asemenea, revenirea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în cadrul MAE, în conditiile în care, fãrã a pune în discutie prestatia corectã a lui Titus Corlãtean, majoritatea participantilor la recentul Forum al Românilor de Pretutindeni, au criticat activitatea angajatilor MAE din consulate si ambasade.
Dincolo de acest lucru nu mai departe de câtiva ani, asociatiile românesti din strãinãtate au dus o adevãratã luptã pentru a scoate DRP din blocajele institutionale ale MAE prin trecerea institutiei în subordinea Primului Ministru. Acum, fãrã a exista schimbãri fundamentale în birocratia MAE, institutia intrã din nou sub influenta Ministerului de Externe si a unor reguli care nu se stie cât de mult vor ajuta activitatea extrem de specificã a DRP. Garantia pe care o oferã prezenta lui Titus Corlãtean, un cunoscãtor al domeniului românilor de pretutindeni, în fruntea MAE, poate sã linisteascã oarecum temerile asociatiilor românesti, dar acest lucru numai pânã la proba contrarã.
Fundamental va fi si ce fel de persoanã va conduce acest departament, ocupând functia de ministru delegat. Tinând cont de toate acestea, fãrã îndoialã este de apreciat cã guvernul Ponta s-a gândit sã ridice standardul de reprezentare al românilor de pretutindeni, guvernele anterioare refuzând cu obstinatie acest lucru. Rãmâne de vãzut dacã Ponta si Corlãtean vor da aceeasi importantã si bugetului DRP, pentru cã altfel institutia va fi un fel de balon strãlucitor umplut cu aer. (RGNPRESS)
Pe 18 decembrie, senatorul PDL de diaspora Viorel Badea a declarat pentru Mediafax cã este „absolut necesar” sã fie creat un Minister al Românilor de Pretutindeni în subordinea premierului, arãtând cã înfiintarea unui post de ministru delegat pentru comunitãtile de români din strãinãtate nu acoperã solicitãrile venite de la acestia. Badea a recomandat Guvernului ca ministrul care va fi numit în aceastã functie sã nu transmitã comunitãtilor de români „un semnal politic partizan”, ci unul de promovare a intereselor românilor din diaspora si de protejare a valorilor si identitãtii nationale. „Eu consider cã este absolut necesar ca semnalul pe care noi îl dãm comunitãtilor de români de pretutindeni sã nu fie unul politic partizan, ci un semnal politic national, care sã urmãreascã interesul românilor de pretutindeni. Cred cã acest ministru trebuie sã se fixeze în mod clar pe promovarea si pe protejarea identitãtii nationale a românilor”, a mentionat senatorul. În opinia sa, ideea creãrii unui minister de sine stãtãtor care sã se ocupe de problematica comunitãtilor de români nu ar trebui abandonatã „sub nicio formã”. Viorel Badea a mai arãtat cã, în cazul înfiintãrii unui Minister al Românilor de Pretutindeni, ar fi absolut necesar ca din componenta acestuia sã facã parte si reprezentanti ai comunitãtii de români de pretutindeni, alãturi de ONGuri si fundatii ale acestora. „Existã o initiativã mai veche a comunitãtilor de români, o initiativã care dateazã chiar din anul 2000, referitoare la crearea unui minister al românilor de pretutindeni. Sugestia mea ar fi ca peste jumãtate din angajatii unui astfel de minister sã fie oameni care trãiesc în comunitãtile de români si din Occident si din jurul României. Va trebui ca în acest minister sã graviteze o serie de organizatii non-guver-namentale ale românilor de pretutindeni, precum si fundatii care sã poatã sã transpunã în teritoriu strategiile pe care le stabileste acest minister”, a fost de pãrere parlamentarul. Senatorul de diaspora a sustinut, pe de altã parte, cã românii din comunitã-tile din afara României ar trebui sã fie reprezentati si în misiunile diplomatice ale României. „Este absolut necesar ca în fiecare dintre misiunile diplomatice importante ale României în afarã sã facã parte câte un atasat, cu sta-tut diplomatic, care sã fie angajat din cadrul comu-nitãtii de români din state-le respective”, a sustinut Badea. În ceea ce priveste bu-getul de care ar avea ne-voie un Minister al Româ-nilor de Pretutindeni pen-tru a functiona eficient, dacã ar fi înfiintat, Viorel Badea a estimat cã aceas-tã sumã ar fi de zece mi-lioane de euro.
Un editorial de Eva Iova Simon, Foaia Romaneasca, Ungaria

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți