Noutăți

Asociația Românii Independenți din Serbia, veritabil catalizator pentru comunitatea românească din Serbia

adunare21
În 14 august 2014, la Vârșeț, a avut loc Adunarea Generală Electorală a Asociației Românii Independenți din Serbia. Asociația, fondată în anul 2010, s-a evidențiat în peisajul civic românesc din țara vecină printr-o multitudine de proiecte și activități care i-au conferit consistența pe care o are astăzi. Asumând fără echivoc dezideratul păstrării și promovării specificității românești, Asociația Românii Independenți a acordat o atenție deosebită actului cultural, călăuzindu-se după sintagma :,, prin cultură la identitate și spiritualitate”. În decursul celor patru ani de ființare, asociația a editat remarcabila revistă de cultură românească ,, Glasul Cerbiciei”, ajunsă la un notabil număr 13, publicație apreciată de către românii de pe  întreg cuprinsul Serbiei. Revista reprezintă o platformă autentică pentru exponenții societății civile românești, pentru intelectualii români din țara vecină, propunând tematici diverse și actuale legate de problematica românească  din  Serbia.

În prezența unui auditoriu de peste 100 persoane, adunate în sala festivă a Primăriei Vârșeț, președintele reales al Românilor Independenți, dr. Dorinel Stan, a apreciat că asociația pe care o conduce se înscrie în acest moment în avangarda societății civile românești din Serbia, fiind cea mai dinamică și reprezentativă organizație românească de acolo.   În prezența reprezentanților celor 21 de filiale ale asociației, dr. Dorinel Stan a prezentat liniile directoare ale strategiei de dezvoltare pentru intervalul 2014-2018, subliniind faptul că RIS este în acest moment singura organizație românească din Serbia care propune un program coerent și fezabil pentru comunitatea românească de acolo, exact ceea ce are aceasta nevoie într-un context extrem de important pentru destinul său.  Așa cum se cunoaște, anul acesta, mai exact pe 26 octombrie, vor avea loc alegeri pentru Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, instituția care, conform legislației, gestionează problematica minorității românești din țara vecină.

Din analiza programului de dezvoltare pentru perioada 2014-2018, se desprind câteva coordonate bine definite în jurul cărora RIS își propune să redimensioneze comunitatea românească din Serbia: pornind de la necesitatea ca mediul asociativ românesc – asociațiile de la Nord și Sud de Dunăre – să – și unească forțele, se propune constituirea unui sistem unic și instituțional la nivel de minoritate care să coordoneze viața culturală românească în ansamblu – ,, Forumul Cultural al Românilor din Serbia”. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată schimbului permanent de valori culturale, realizării de acțiuni comune pe întreg teritoriul Serbiei,  văzute  ca  premise fundamentale pentru obținerea dezideratului unității culturale a românilor de acolo.

Fiind structurată pe patru departamente, asociația RIS a definit obiective clare și fezabile pentru fiecare dintre acestea, de la cele legate de prezervarea patrimoniului cultural, la promovarea actului artistic, a creației literare, muzicale, tradițiilor, până la crearea și formarea cadrelor didactice pentru predarea limbii române în școlile de pe întreg cuprinsul Serbiei. Un loc important este alocat și relațiilor, pe multiple paliere, cu instituțiile culturale reprezentative din România.

Conștienți de faptul că identitatea națională trebuie să fie fundamentată pe cultură, ca element definitoriu al specificității, liderii Românilor Independenți din Serbia au conturat o strategie bine articulată, care vine în întâmpinarea întregii comunități românești din țara vecină, adresându-se implicit  și celorlalte asociații și organizații românești, fie că sunt din Voivodina sau din Timoc.  Din această perspectivă, putem considera că Asociația Românii Independenți reprezintă un veritabil catalizator al societății civile românești din Serbia.

Antoniu Martin

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți