Activități RISNoutăți

Raport de activitate (2010-2014)

adunare20
Organizația „Românii Independenți din Serbia” (RIS) înființată în 2010 este, și va rămâne, asociația independentă de interes obștesc a românilor din Serbia, care depune eforturi constante pe altarul păstrării ființei și spiritualității române și militează ca românii să fie reprezentați la toate nivelele vieții social-economice, cultural-religioase și politice din Serbia.
Românii Independenți din Serbia s-au constituit în vederea apărării, protejării și reorganizării filonului românesc din Serbia, prin crearea unui mecanism comun de activitate, sprijin și susținere. RIS-ul este un factor important în implementarea politicilor strategice de dezvoltare, avansare și promovare a identității și spiritualității pe întreg teritoriul Serbiei și apărarea intereselor fundamentale.
Românii Independenți din Serbia pentru a răspunde cu succes dezideratelor identitare în realizarea principalelor obiective ale păstrării identității naționale a românilor din Serbia și-a asigurat consultantă și sprijinul necesar în rândul membrilor RIS și tuturor românilor, contribuind la refacerea spiritualități românești în Serbia.
Menționăm că în intervalul anilor 2010-2014 Românii Independenți din Serbia au semnat numeroase protocoale de colaborare și de stabilire a relațiilor privilegiate cu:
–    Asociația Generală a Învățătorilor din România (AGIRO) din Arad;
–    Învățătorul modern – revistă științifico-metodică din Chișinău (Republica Moldova);
–    Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din Timișoara;
–    Inițiativa Românilor din Serbia (IRS) din Brestovaț;
–    Asociația pentru Păstrarea Culturii și Tradiției „Dunărea” din Cladovo;
–    Asociația Studenților Timoceni din România (ASTR) cu sediul la Craiova;
–    Asociația „In Medias Res” din Panciova;
–    Asociația Civică „Respect” din Alibunar;
–    Partidul Democrat din Belgrad
Românii Independenți din Serbia sunt fondatori și editează unica revistă existentă de actualitate, cultură și istorie independentă a românilor din Serbia „Glasul Cerbiciei” – ediție nouă (până în prezent s-au tipărit 13 numere și o ediție specială).
În acest răstimp, reprezentanții Românilor Independenți din Serbia participă la patru Congrese ale Învățătorilor din România și jurul României, Congrese ale Spiritualității Române de la Alba Iulia, Reuniunile Moților din Banat, Conferința științifică la București a Comisiei Internaționale și Comisiei Române de Istorie a Relațiilor Internaționale, 200 de ani de la înființarea Preparandiei din Arad, Forumul Internațional al Jurnaliștilor Români și la diverse reuniuni internaționale în țară și străinătate.
În același timp, Românii Independenți din Serbia au organizat Concertul Formației Muzicale „Pasărea Colibri” la Vârșeț, tipărirea Studiului cultural „Societățile cultural-artistice române din Voivodina 1945-1962”, după 73 de ani a relansat o tradiție veche românească „Sărbătoarea din Poieni”, a stopat închiderea gradiniței din localitatea Voivodinț, a marcat festiv Unirea Principatelor și Eminesciana.
Românii Independenți din Serbia au sprijinit acordarea de burse din partea Guvernului României pentru românii din Serbia, iar în același timp, cu ajutorul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, și prin intermediul Românilor Independenți din Serbia, un număr considerabil de tineri și-au petrecut vacanțele în taberele din Patria Mamă.
Românii Independenți din Serbia acționează nemijlocit în direcția păstrării identității și spiritualității românești prin implicarea directă care vizează implementări, soluționări și prezentarea realităților, care are obiectiv reorganizarea spiritualității românilor din Serbia – imperativ al Unității naționale.

You may also like

Comments are closed.