Activități RISNoutăți

RIS-ul cere cursuri de limba român în Timoc

„Adevărul e mai ciudat decât ficțiunea”

Mark Twain

 

Pandemia COVID-19 are un impact fără precedent asupra educației, respectiv asupra etnicilor minoritari care se confruntă cu vechi-noi probleme. Luând în considerare apărarea drepturilor și intereselor majore ale românilor din Serbia, la inițiativa Asociației de interes obștesc „Românii Independenți din Serbia“ (R. I. S.)  cu sediul la Vârșeț, sprijinită de Uniunea Românilor din Serbia (U. R. S.), federație reprezentativă a mediului asociativ românesc din Serbia, constituită din 18 organizații/asociații a (re)început demersurile, solicitările pentru organizarea cursurilor de limba maternă – LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE ALE CULTURII NAȚIONALE, ca materie obțională în ținuturile istorice: TIMOC, VALEA MORAVEI, HOMOLIE și SUDUL DUNĂRII, în baza legislației, regulamentului și prescripțiilor Ministerului Educației de la Belgrad.

În acest context, demersurile au fost înaintate către: autoritățile de la Belgrad, Ministerul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice, Administrațiilor Școlare și publice din Zaječar, Braničevo, Pomoravski și Podunavski.

Demararea procesului privind introducerea obiectului obţional „Limba Română cu Ememente ale  Culturii Naționale“ în Timoc, ar demonstra angajamentul european al autorităților din Serbia care se conformează cu valorile, societatea și drepturile europene. Drepturile lingvistice ale persoanelor aparținând unor etnii în domeniul educației (învățământului) sunt garantate prin Constituția R. Serbia în concordanță cu art. 13, Legea cu privire la Învățământul Primar (Monitorul oficial – R. S., nr. 72/03, 52/11, 35/13, 35/15 și62/16  US), Acordul de colaborare în domeniul protecției minorităților naționale între România și Serbia. În această ordine de idei, cerem asigurarea dreptului la educație în limba maternă (română) în municipiile în care etnicii români conviețuiesc cu apartenenții poporului majoritar, respectiv pe întreg teritoriul Serbiei.

Ținând cont de experiența acumulată și semnalările repetate ale românilor (vlahilor) și societății civice din Valea Timicului SOLICITĂM realizarea chestionarului (anchetei) în penultima săptămână a anului școlar 2021, iar disciplina opțională „Limba Română cu Elemente ale Culturii Naționale„ să fie uniform reprezentată în anchete pe întreg teritoriul Administrației școlare și nu selectiv.

Oferta obiectelor obționale trebuie să fie aceeași pentru fiecare școală care aparține teritorial municipalității. Anchetarea părinților în septembrie este pur și simplu accidentală. (începutul anului școlar), care nu a dat rezultatele scontate și cerem realizarea anchetei transparente, în penultima săptămână a anului școlar 2021 (7-14 iunie) pentru ca fiecare elev, instituție școlară să poată opta pentru limba maternă în zonele locuite de români, respectiv buna organizare a procesului educativ-instructiv. Întreg procesul este îngreunat de situația precară, convocată de pandemie, iar la ora actuală nu există mecanism pentru controlul școlilor când se realizează ancheta (directorul instituției dirijează alegerea obiectului obţional) se impune OBLIGATOR publicarea informațiilor pe site-urile școlilor, oferta obiectelor obţionale într-un mod transparent și rezultatele anchetei.

Instituțiile românești, organizațiile/asociațiile, respectiv o parte din corpul diplomatic încurajează arta tăcerii colorată cu indiferență și îndemnul la mutism. Mediul asociativ, instituțional românesc se apără cu zâmbetul, acționează cu tăcerea și distruge cu indiferență. A căzut pandula, iar cortina se tot lasă în joc, cu zâmbet, tăcere și indiferență.

 

În loc de concluzii…

 

Un furnicar de organizații/asociații și instituții românești din Serbia (re) primesc pe bandă rulantă proiecte nerambursabile de la instituțiile abilitate cu românii de pretutindeni, însă nimeni nu ia măsuri referitor la introducerea orelor de limba română în Valea Timicului, respectiv pretutindeni unde nu există ore de limba română în comunitățile de români. În această ordine de idei, DECLARAȚIA RIS-ului și URS–ului privind Limba Română cu Elemente ale Culturii Naționale în Valea Timicului, trimisă acestor asociații/organizații pentru susținere și semnare, n-a fost sprijinită din lipsă de interes, doar apreciată discret cu zâmbet, tăcere și indiferență.

 

(vezi Declarația)

 

Asociația „Românii Independenți din Serbia“ și-a luat angajamentul ferm privind soluționarea prioritară în cadrul instituțional privind introducerea obiectului de învățământ Limba Română cu Elemente ale Culturii Naționale în Serbia de Sud-Est. Este inadmisibil ca situația creată de pandemie să fie prilej de neglijare, pretext sau scăpare.

Având în vedere cele menționate, precum și semnalările repetate ale românilor din TIMOC, organizația R.I.S. a demarat procesul de introducere a Limbii Române în școlile din Timoc, urmând soluționarea pozitivă până la sfărșitul anului școlar.

Asociația „Românii Independenți din Serbia“ este reprezentantul civic de determinată al românilor din Serbia sau așa cum este cunoscută aici și dincolo de graniță – Vocea Poporului, care și-a asumat fără echivoc dezideratul păstrării, promovării și apărării intereselo rromânești pe întreg teritoriul Serbiei, călăuzindu-se după sintagma:

„Prin cultură la identitate și spiritualitate“

 

Românii Independenți din Serbia

Președinte

Dr Dorinel Stan 

You may also like

Comments are closed.