Noutăți

Românii Independenți din Serbia au reprezentativitate

adunare13a

Joi, 14 august a.c., în Sala festivă a Primăriei din Vârșeț, a avut loc prima Adunare Generală Electorală a Asociației de interes obștesc „Românii Independenți din Serbia „ (RIS).
În preziua sărbătorii creștine Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor „Sfânta Mărie Mare”, reprezentanții structurilor și organizațiilor locale RIS din 21 de localități românești, cei 78 de delegați au ales noua structură de conducere a organizației, adoptat Planul de activitate și dezvoltare 2014-2018, au adus hotărâri de interes major pentru comunitatea românescă din Serbia.
Adunarea Generală Electorală a RIS a fost una reușită la care au participat 78 de delegați din 21 de organizații locale (Vârșeț, Satu-Nou, Mesici, Iablanca, Voivodinț, Srediștea Mică, Vlaicovăț, Coștei, Nicolinț, Sân-Mihai, Jamul Mic, Plandiște, Grebenaț, Sân-Ianăș, Deliblata, Sălcița, Biserica Albă, Alibunar, Petrovasâla, Panciova și Straja).
Evenimentul a fost onorat de prezența numeroșilor invitați, oaspeți, oficialități și reprezentanții mijloacelor de informare în limba română (De evidențiat că TV Voivodina, programul în limba română, un post de informare public, unde recent a fost instalat în funcție de director Marcel Drăgan, după ce a confirmat prezența și trimiterea echipei la eveniment, în practică nici urmă de echipă, iar telefonul mobil îi era închis. Astfel, actualul secretar al Consiliului Național al Minorității Naționale Române, numit de… în fruntea programului de limba română, prezintă părtinitor societatea civică, iar Românii Independenți sunt într-un blocaj informativ total).

adunare14
Printre numeroșii invitați amintim: Cosmin Victor Lotreanu, Consulul General al Consulatului General al României la Vârșeț, Moise Ianeș, vicarul Episcopiei „Dacia Felix”, Mihai Gherghel, preot greco-catolic, Lavinel Muncian, președintele Asociației „Respect”, Traian Trifu-Căta, redactorul revistei „Familia” din Petrovasâla, mass-media: publicația „Glasul Cerbiciei”, săptămânalul „Libertatea”, Vršačka Kula, TV Banat, revista „Familia“, TV „Info“ din Arad (Baricada TV) și reprezentantul Forumului Ziariștilor Români de Pretutindeni.
În partea festivă, Corul Catedralei Române din Vârșeț a binecuvântat Adunarea RIS și interpretat imnurile celor două state, iar tinerele talente românești de excepție: Aneta Gașpăr din Vârșeț (voce și chitară), Gabriel Ivașcu din Iablanca (clarinet) și Ionel Crăinean din Satu-Nou (fligorn) i-au încântat pe cei prezenți prin talent, dăruire și nevel artistic deosebit.

adunare15
Cuvinte de salut au fost adresate de dr. Dorinel Stan, președintele Românilor Independenți din Serbia, care a prezentat succint Asociația RIS și a dat citire mesajului transmis de Ministerul Afacerilor Externe al României, prin intermediul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni participanților la Adunarea Generală Electorală a Românilor Independenți din Serbia, apoi s-a trecut la desfășurarea lucrărilor, alegerea președenției de lucru în componența: Maria Pâslaru (președinte), Marin Gașpăr, prof. Dr. Univ. Marinel Negru, Mita Omorean și Călin Iorga (grafier).

adunare16
În baza Statutului și Regulamentului de lucru a fost stabilită și adoptată ordinea de zi. În Raportul de activitate, prezentat de Marin Gașpăr, s-au amintit condițiile de activitate dificile, uneori insurmotabile ale Românilor Independenți din Serbia, semnarea protocoalelor de colaborare și parteneriate cu: Asociația Generală a Învățătorilor Români (AGIRO) cu sediul la Arad, „Învățătorul Modern“, revistă științifico-metodică din Chișinău (R. Moldova), Societatea Cultural-Patriotică „Adam Iancu“ din Timișoara, Inițiativa Românilor din Serbia (IRS) din Brestovaț, Asociația pentru Păstrarea Culturii și Tradiției „Dunărea“ din Cladovo, Asociația Studenților Timoceni din România (ASTR) cu sediul la Craiova, Asociația „In Medias Res“ din Panciova, Asociația civică „Respect“ din Alibunar și Partidul Democrat.
Reprezentanții RIS au participat la patru Congrese AGIRO, Congrese ale spiritualității române la Alba Iulia, conferințe științifice, au avut întâlniri la cele mai înalte niveluri, au editat și tipărit 13 numere ale revistei „Glasul Cerbiciei“, s-au adoptat decizii importante pentru etnia noastră și multe altele.

adunare17
În continuare, Virginia Muncian a dat citire telegramelor de felicitare, sprijin și susținere din partea Asociației „Renașterea Românilor din Serbia“ din Brestovaț, președinte Vlada Savici și Asociația civică „In Medias Res“ din Panciova, președinte Valentin Mic.
Următorul punct pe ordinea de zi a fost expunerea și adoptarea Programului de activitate și dezvoltare a Românilor Independenți din Serbia 2014-2018, după încheierea dezbaterilor și discuțiilor în unanimitate a fost adoptat de Adunare.
Măria Pâslaru, președinta președenției de lucru a expus propunerea Consiliului RIS, privind noua structură de conducere a Asociației Românii Independenți din Serbia, care a fost adoptată în unanimitate.
NOUA STRUCTURĂ DE CONDUCERE A ROMÂNILOR INDEPENDENȚI DIN SERBIA (RIS)
EXECUTIVUL
Președinte de onoare: Marin Gașpăr
Președinte:  Dr. Dorinel Stan
Prim-vicepreședinte: Maria Pâslaru
Vicepreședinți:   Cristian Cacovan, Dr. Marinel Negru, Virginia Muncian, Milan Micșa
Secretar:  Călin Iorga

 

CONSILIUL
Coordonator sectoare
1.    Sectorul economic – Marin Roman
2.    Sectorul Organizații locale – Ilia Augustin
3.    Sectorul Tineret și studenți – Aurora Jujici
4.    Sectorul Sat – Ionel Ivașcu
5.    Sectorul Editură și informare – Gabriel Gașpăr
6.    Sectorul Feminin – Ema Oalge, Ana Micșa și Marcela Lagea
7.    Sectorul Consilier juridic – Sfera Pompiliu
8.    Sectorul Relații internaționale și interne – Mita Omorean
9.    Sectorul sportiv – Adrian Boca
10.    Sectorul manifestări și festivaluri – Mircea Cotârlă
11.    Sectorul politic – Ion Adam

 

DEPARTAMENTE

1.    Departamentul Științe și Arte – Željko Miladinovici
2.    Departamentul Învățământ și Informare – Dr. Marinel Negru
3.    Departamentul Cultural – Lorian Liuba
4.    Departamentul Culte și Patrimoniu – Bucur Benoni
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
Dorel Pătrașcu, Tiberiu Sava și Violeta Moromila

 

adunare18

Redactor fondator și responsabil al publicației „Glasul Cerbiciei”: Dr. Dorinel Stan
Redactor adjunct:  Marin Gașpăr
Secretar:  Maria Pâslaru
Redacția: dr. Mircea Măran, dr. Trăilă Spăriosu, dr. Marinel Negru, dr. Juica Brândușa, dr. Eufrozina Greoneanț, Natalia Stan, Mita Omorean, Tereza Gașpăr, Ramona Claudia-Coteanu, Cristian Cacovan, Marius Zăria și Iovan Rit.

Adunarea Generală Electorală s-a terminat cu ultimul punct pe ordinea de zi (diverse), unde s-a acceptat propunerea dr. Dorinel Stan ca Adunarea RIS să ceară Guvernului României, Parlamentului, îmbunătățirea condițiilor legii privind dobândirea cetățeniei române pentru comunitatea istorică românească din Serbia.
Adunarea Generală Electorală RIS, arată o nouă realitate în cadrul minoritar, reprezentativitate și rolul major în procesul de refacere națională pe care și-l asumă organizația. Românii Independenți din Serbia sunt un fenomen care este urmărit, apreciat și contestat, dar care inspiră încrederea românilor, respectiv beneficiarilor. Asociația românească de interes major, în noua structură de conducere, precum și în rândul membrilor organizațiilor locale, mai mulr de o treime sunt femei.

adunare19
Când este vorba de mediul asociativ românesc din Serbia, suntem printe puținele organizații în ceea ce privește Strategia (Planul de activitate și dezvoltare) pe 4 ani, care este public și la dispoziția tuturor românilor.
Românii Independenți din Serbia sunt o asociație de interes obștesc care există, funcționează și acționează, obțiunea principală a „Românilor pentru Români“ când este vorba de alegerile pentru noul Consiliu Național al Minorității Naționale Române din Serbia (CNMNRS).
Biroul RIS

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți