NoutățiOpinii

Înverșunarea readuce la viață un vis frumos

Sentința Curții de Apel de la Novi Sad încheie șirul proceselor interminabile. Ion Cizmaș a pierdut procesul cu C.R.S.!
Scurt Istoric al C.R.S.
La inițiativa unui grup de intelectuali deveniți ulterior membrii fondatori și de onoare ai comunității românești din fosta Iugoslavie, C.R.S. a luat ființă în luna noiembrie 1990 sub numele ”Comunitatea Românilor din Iugoslavia”. C.R.S. a fost înregistrată oficial în data de 28 decembrie 1990 la Secretariatul Federal pentru Justiție și Administrație din Belgrad. În luna ianuarie a anului 2004, Adunarea Generală a decis adoptarea actualei denumiri aorganizației: ” Comunitatea Românilor din Serbia”.

În cei aproape 23 de ani de existență C.R.S. a avut un parcurs plin de obstacole dar și de realizări, fiind cea mai veche organizație care, cel puțin la nivel de declarații, a militat pentru dobândirea drepturilor minorității române de pe teritoriul fostei Iugoslavii. Începând din 1994 președinte al C.R.S. a fost Ion Cizmas. Conteroversat politician de origine română care, în complicitate susținută cu bunăștiință (sau nu! sic) de către o parte a diplomaților români acreditați la Belgrad, suspectat în unele cercuri de supunere în fața serviciilor sârbești, a transformat vistieria României într-o veritabilă vacă tocmai bună de muls. Vreme de 16 ani Ion Cizmas a devenit stăpân pe bunurile comunității considerând-o drept ”moșie personală”, din fondurile alocate de statul Român pentru susținerea acțiunilor C.R.S., ”Cismaș & Company” înfruptându-se copios și fără pic de jenă!
”Minciuna are picioare scurte …”
Dar, după cum vorba românescă spune că” ulciorul nu merge de multe ori la apă”, matrapazlâcurile au început să iasă la suprafață. În 12.09 2010 Adunarea Generală a C.R.S. pune capăt dictaturii, înlocuindu-l pe Cizmaș din funcția de președinte. Din lunga listă a nemulțumirilor ce au dus la divorțul dintre C.R.S. și fostul lider, spicuim doar câteva exemple: În perioada ianuarie 2007 –decembrie 2009, din caseria C.R.S. s-au făcut plăţi în valoare de 7.622.164,00 de dinari (aproximativ  68.000 € ) fără nici un document justificativ. Conform procesului verbal al Administraţiei Fiscale a Ministerului Finanţelor, filiala Vârşeţ, CRS este obligată să plătească impozit în valoare de 1.905.541,00 dinari ( 17.000 € ); În luna decembrie 2008 biroul central al CRS de le Vârșeț hotărăște înființarea Biroului Teritorial Central în localitatea Negotin, având în jurisdicție Zajecarul și Kladova. Sub semnătura președintelui în funcție, recte Ion Cizmaș, biroul din Negotin își începe activitatea în luna februarie 2009, și funcționează timp de 6 luni pe cheltuiala personală a familiei președintelui filialei, acesta acumulând mai mult de 2000 de € cheltuieli în folosul C.R.S., bani care nu au putut fi recuperați nici până în ziua de astăzi. Sătul de promisiuni și vorbe în vânt Zlatko Vasiljkici, președinte al C.R.S. Negotin închide biroul și se retrage scârbit din rândurile organizației împreună cu soția. Exemplul filialei din Negotin este similar cu al altor 21 de filiale de pe teritoriul Serbiei, fapt ce concură la hotărârea luată în cadrul Adunarii Extraordinare Electorale a Comunităţii Românilor din Serbia pe data de 12.09.2010, unde a fost aleasă noua conducere a C.R.S., Cizmaș pierzând funcția; Urmărind firul logic al unui extras de cont privind calculul datoriilor și al dobânzilor acumulate în peioada 01.01.2009 – 10.12.2010, rezultă că Ion Cizmaș a angajat credite cu dobândă de 25%, ipotecând imobilele C.R.S. La această dată imobilele puse gaj în schimbul creditelor, zac sub sechestru, starea de degradare instalată în ani de paragină făcând din ceea ce statul Român a achiziționat prin intermediul lui Cizmaș, să devină nefolosibile, cheltuielile pentru renovare depășind valoarea de achiziție a imobilelor.

Acestea sunt DOAR CÂTEVA din lunga listă de documente și dovezi ce atestă faptul că Ion Cizmaș și-a pus bocancul pe banii și bunurile C.R.S., asupra averii familiei Cizmaș planând suspiciunea de furt și înșelătorie!
Cântec de lebădă
Cum era de așteptat, fostul președinte al C.R.S. urmează calea legală chemând în tribunal noua conducere, motivul fiind schibarea nestatutară și ilegală. Procesele intentate și hotărârile controversate ale judecătorilor uzează la propriu atât răbdarea noii conduceri a C.R.S., cât și a membrilor comunității. Conturile blocate și sechestrul pus pe imobile fac imposibil accesul la documentele organizației, aceasta urmând încet dar sigur calea dispariției. Ceea ce odinioară se dorea a fi un apărător al drepturilor minorității române din Serbia, devenise dintr-o dată o fantomă numai bună de speriat și ultima brumă a identității românești în Banatul Sârbesc.
Deznodământ
Înverșunarea noii conduceri a C.R.S. de a readuce la viață un vis frumos, a zădărnicit pentru moment acțiunile de intimidare. Și pentru că, totuși există dreptate și nu tot ceea ce e negru se asociază necuratului, sentința Curții de Apel de la Novi Sad pare să încheie șirul proceselor interminabile. ” Plângerea acuzatului (CRS) se acceptă, partea atacată a sentinţei Tribunalului din Vârşeţ P 272-12 din 04.12.2012, alin 2, se ANULEAZĂ, se RESPINGE plângerea prin care se solicită anularea deciziilor de la Adunarea CRS din 26.09.2010 la Satu Nou, şi anume Decizia de anulare a sigiliului care nu respectă Statutul CRS şi adoptarea noii ştampile conform Statutului şi Decizia privind adoptarea noului Statut în baza Legii Asociaţilor, se RESPINGE plângerea acuzatorului (Ion Cizmaş) şi se CONFIRMĂ celelalte părţi (1, 3, 4 şi 5) ale sentinţei din Vârşeţ. ”

Prin această sentință conducerea CRS este confirmată și legitimă obligând în același timp pe fostul preşedinte Ion Cizmaş să predea încăperile din strada Vasca Popa nr. 16 din Vârşeţ, întreaga arhivă, ştampilele şi inventarul în termen de 15 zile, sub ameninţarea executării silite. Sentinţa instanţei este definitivă și irevocabilă. Acuzațiile fostei conduceri au fost respinse la toate capitolele ca nefondate:

 ”Sentinţa Definitivă:

1. SE RESPINGE plângerea lui ION CIZMAŞ din Straja, pentru stabilirea nulității şi fără putere juridică hotărârile adoptate la Adunarea CRS ţintută pe data de 12.09.2010 la Satu Nou şi anume Decizia de la punctul 5. Alegerea noii conduceri CRS, în baza Statutului, prin vot secret.

2. SE RESPINGE plângerea lui ION CIZMAŞ din Straja, pentru stabilirea nulității şi fără putere juridică hotărârile adoptate la Adunarea CRS ţinută pe data de 26.09.2010 la Satu Nou şi anume Decizia privind anularea ştampilei care nu respectă Statutul şi adoptarea ştampilei în conformitate cu Statutul CRS şi Decizia privind adoptarea Statutului în baza Legii Asociaţiilor.

3. SE APROBĂ contraplângerea CRS şi îl obligă pe Cizmaş Ion din Straja să predea CRS încăperile din strada V. Popa 16, precum și să predea toate documentele, ştampilele şi inventarul, în termen de 15 zile, sub ameninţarea executării silite.

4. SE RESPINGE propunerea pentru a i se interzice lui Stevan Mihailov să reprezente CRS în faţa persoanelor juridice şi fizice, organelor de stat, precum şi de a folosi ştampila pe care a făcut-o, până la sfârşitul acestui proces ca nefondată.”
Daniel Muraru – ropress.eu
 
Scrisoare deschisă

Actualul președinte al Comunității Românilor din Serbia, Stevan Mihailov a publicat pe pagina  facebook ”ROMÂNI DIN SERBIA” mesajul prin care face cunoscut tuturor celor interesați, punctul de vedere al C.R.S.:

” Conducerea legitimă a CRS este confirmată de Sentinţa Curţii de Apel din Novi Sad, prin care se obligă fostul preşedinte Ion Cizmaş de a preda încăperile din strada Vasca Popa nr. 16 din Vârşeţ, precum să predea întreaga arhivă, ştampilele şi inventarul în termen de 15 zile, sub ameninţare de executare silită. Sentinţa instanţei este finală, şi nu se mai poate face recurs.

Deşi actuala conducere este înregistrată de mai bine de un an de zile la Agenţia pentru Registrele Economice, secţia Asociaţii, cu o decizie definitivă cu putere de exerciţiu, prin diverse manipulări, existau nedumeriri cu privire la procesul juridic din faţa instanţei.

Iată că a ajuns şi ziua, în care şi acest proces s-a încheiat, iar acuzările fostei conduceri au fost respinse la toate capitolele ca nefondate.

Mulţumim pe această cale, membrilor Comunităţii Românilor din Serbia, care ne-au dat sprijin şi imboldul necesar pentru a duce la bun sfârşit acest proces care a durat 3 ani de zile. În toate localităţile noastre, deşi nu aveau beneficii din partea CRS, reprezentanţi prin filialele sale, membri noştri au dat dovadă de înţelepciune şi răbdare, care era atât de necesară.

Este de datoria noastră, de a readuce Comunitatea Românilor din Serbia în rândul românilor, de readuce acele timpuri când românul nu se gândea la interesul său personal, ci a dat sprijin necondiţionat comunităţii.

Acest proces a început deja. Cea mai bună dovadă o dau multiplele activităţi ale CRS prin intermediul filialelor sale, în condiţiile în care, în toţi aceşti ani, am funcţionat cu conturile blocate, fiind apăsaţi de datoriile moştenite.

Comunitatea Românilor din Serbia, are în continuare uşa deschisă pentru toţi românii. Viitorul nostru depinde doar de noi!

Felicitări CRS!”

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți