Asociațiile românești din SerbiaNoutăți

CENTRUL EUROREGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ÎN MEDIILE MULTIETNICE “IN MEDIAS RES” DIN PANCIOVA

res3

Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice “In Medias Res” din Panciova a fost înregistrat oficial în 2 octombrie 2006, fiind fondat în 12 martie 2006 ca asociație nonguvernamentală, apolitică și nonprofit

Țeluri de bază ale acestei asociații sunt pro­movarea și sprijinirea multiculturalității și multi­etnicității, afirmarea dialogului intercultural în mediile locale, perceperea și acceptarea diversi­tăților, precum și soluționarea pe cale pașnică a pro­blemelor și conflictelor. Această formă de asociere a reieșit din necesitatea avansării colaborării între locuitorii de etnie română, precum și între apartenenții diferitor comunități etnice și confesii, a soluționării anumitor probleme în cadrul acestora, precum și abordarea în comun a problemelor sociale și generale de importanță majoră pentru dezvoltarea mediului în care trăiesc. Prin intermediul proiectelor pe care le realizează, Centrul a stabilit dialog și o colaborare bună cu numeroase orga­nizații, asociații și instituții ale comunităților etnice din regiune, cu unitățile autoguvernării locale și cu multe instituții competente pentru aplicarea legilor și prescripțiilor. În același timp, Centrul desfățoară o activitate bogată cu asociațiile civice, organizațiile și instituțiile din țările vecine.
res2aPrin intermediul proiectelor noastre comune și prin multe activități am pus temeliile unor direcții de viitor și ale acționării în comun la rezolvarea problemelor importante pentru întreaga comunitate și pentru ridicarea standardelor de viață în orașul Panciova și în Banatul de Sud. Centrul a realizat, derulat și implementat numeroase proiecte, dintre care amintim: “E dreptul dumneavoastră să știți”, proiect privind implementarea uzului oficial al limbilor și grafiilor.
Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice “In Medias Res” din Panciova din anul 2008 organizează manifestări pe 21 Februarie – Ziua Limbii Materne.
În colaborare cu ziarele locale „Novoseljanski novi list” din Satu-Nou și „Dolovac” din Doloave, acest centru a inițiat publicarea paginilor în limbile comunităților etnice din aceste localități, redactând în mod gratuit paginile în limba română. De asemenea a sprijinit și periodicul „Renașterea” din Satu-Nou.
Centrul Euroregional a fondat în anul 2007 Charta „PRO FUTURO” („Pentru viitor”), care se conferă indivizilor, instituțiilor și organizațiilor de pe teritoriul Orașului Panciova care au merite pentru avansarea multiculturalității, interculturalității și multietnicității. Charta se decernează în fiecare an la 9 Mai – Ziua Europei.
În anul 2007, membrii noștri au reprezentat Orașul Panciova la Festivalul Interbalcanic „Împreună în Europa” de la Constanța (România), precum și la Simpozionul internațional organizat de Asociația „Rastko” din Timițoara, în cadrul Proiectului „Banaterra” (2008). Ne mândrim și cu faptul că „In Medias Res” este singura organizație din Serbia care se ocupă cu păstrarea și cultivarea culturii și tradiției aromânilor ca componență a poporului român. În acest context, în anul 2007 am fondat Departamentul pentru păstrarea și dezvoltarea culturii și tradiției aromâne, care este unul dintre cele mai active departamente.
În cadrul Centrului Euroregional funcționează și Departamentul pentru dialogul intercultural al tinerilor, al cărui scop este să ajute tinerii la încadrarea lor în crearea activităților culturale și a altor activități creatoare, precum și participarea lor la diferite ateliere, tabere internaționale, seminarii și întâlniri ale tinerilor, respectiv acțiuni bazate pe voluntarism.  Încă de la înființarea sa, în cadrul Centrului „In Medias Res” funcționează Departa­mentul pentru Dezvoltarea Relațiilor Interetnice.
În anul 2008 a fost fondată și activitatea editorială și, pe lângă deja amintita carte »Aromânii din Banatul de Sud«, a fost publicată traducerea în limba sârbă a romanului „Mona” de Eugenia Bălteanu, publicat în limba română la Editura „Libertatea” și laureat cu Premiul „Cartea Anului”, decernat de Editura „Libertatea”. De asemenea a fost publicat și volumul de reportaje „Nomazii din Balcani” de Weiss și Thompson, tradus din limba engleză și încă câteva cărți despre aromâni.
res1aÎncepând din anul 2009 organizăm  „Atelierele de limba română și dialectul aromân cu elemente de cultură și civilizație”, pe care le organizăm cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni unde cetățenii învață gratuit limba română și dialectul aromân (trei grupe) proiect implementat în anul 2012 în Serbia de Răsărit, ca prima școală neformală românească în această zonă. Acest Atelier s-a implementat din toamna anului 2013 și în localitatea Glogoni unde au fost înscriși 30 de școlari.
Centrul a organizat numeroase prelegeri cu tematică diferită, ca de exemplu, prelegerea și expoziția de fotografii „Mănăstirile și bi­sericile de pe insulele din Marea Egee” ale arhitectului Aleksandar Nikolin, la Casa etno din Torac (în 2008);  apoi prelegerea și proiecția video a lui dr. Rastko Aleksandrov sub genericul „Pe urmele aromânilor” (în 2007), la Muzeul din Panciova.
Centrul a avut reprezentant în Consiliul pentru Relațiile Interetnice din orașul Panciova. De asemenea, colaborează cu mai mulți cercetători științifici, profesori universitari, in­stituții științifice și culturale, or­ganizații nonguvernamentale simi­lare, agenții informative…
Membri ai Centrului Euroregional sunt nume consacrate ale ziaristicii din Banatul de Sud și Voivodina, juriști, economiști, lingviști, politologi, etnologi, studenți, cadre didactice, scriitori…, dar, înainte de toate, ei sunt entuziaști care doresc să facă lucruri pozitive și bune pentru mediul în care trăiesc și pentru comunitatea română căreia aparțin.

Recent, la Vârșeț “In Medias Res” a semnat Protocolul de colaborare cu Asociația civică “Românii Independenți din Serbia”.

You may also like

Comments are closed.