Asociațiile românești din SerbiaNoutăți

ASOCIAȚIA CIVICĂ “RESPECT”

respect

Dezideratul asociației – promovarea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și prietenie între poporul român și sârb

Asociația civică “Respect” a luat ființă pe 12 noiembrie 2011, la inițiativa unui grup de entuziaști. La baza înființării organizației au fost dezideratele promovării și dezvoltării relațiilor de bună vecinătate și prietenie între poporul român și sârb, precum și diversitatea etnică, culturală și sociologică a celor două popoare.
În calitate de președinte al Asociației civice “Respect” a fost ales Lavinel Muncian din Sân-Mihai. Asociația pledează pentru avansarea și exercitarea drepturilor fundamentale ale minorității, păstrarea tradiției, limbii, culturii și religiei ambelor popoare.
În acest context, în vederea realizării țelurilor și obiectivelor propuse, se planifică publicarea documentelor privitor la colaborarea istorică între cele două state vecine și prietene, cunoașterea reciprocă prin diverse forme de activitate cu tineri și copii în vederea extinderii colaborării dintre cele două state, pledează pentru păstrarea valorilor istorice, culturale și spirituale a po­porului român și sârb, etc.
O realizare marcabilă a Asociației civice “Respect” este punerea în scenă a unei piese de teatru, tradusă din limba sârbă în limba română de membrii asociației cu care s-a prezentat la I Festival de Tea­tru, organizat la Grădinari (Ro­mânia) și se planifică punerea în scenă a încă trei spectacole traduse în limba română din limba sârbă.

Lavinel Muncean

Lavinel Muncean

Paralel, se planifică și pune­rea în scenă a pieselor de teatru românești în limba sâr­bă, cu scopul apropierii spectatorilor români de spectatorii sârbi, respectiv literatura contemporană română și literatura contemporană sârbă. La ora actuală se fac demersurile pentru deschiderea unui club menit membrilor asociației, care sunt în jur de 500, majoritatea din Serbia, dar și din România.
Reprezentanții asociației participă la manifestări și întâlniri cu prilejul sărbă­torilor locale și evenimentelor tradiționale din așezările româ­nești din Serbia și se pla­nifică colaborarea cu localitățile sârbești din Româ­nia. Referitor la acest subiect, asociația fa­cilitează înfrățirea lo­calităților din Serbia și România și des­chiderea filialei asociației în România. În Planul și Programul de activitate este prevăzut organizarea excursiilor pentru tinerii din Ro­mâ­nia și Serbia, cunoaș­terea, dez­voltarea și promovarea valorilor perene ale culturii celor două popoare.

Pe 23 mai a.c., Asociația “Respect” și Asociația de interes obștesc “Românii Independenți din Serbia” au semnat Protocol de colaborare.

You may also like

Comments are closed.