NoutățiRomânii din Serbia

Daniel Ungur, un român de nădejde!

int-ungurDaniel Ungur este de o sin­ceritate debordantă ceea ce crează o ade­vărată punte de comunicare cu toți românii, cu cei care sunt che­mați să-l sprijine pentru folosul comunității, în viitoarele alegeri provinciale.
Daniel Ungur s-a născut pe 31 mai 1969 la Zrenianin. Școala Generală a terminat-o la Torac ca apoi să continue școlarizarea la Zrenianin unde termină Liceul “Koća Kolarov”. Înscrie apoi la No­vi Sad Facultatea de Tehnologie, sectie de Petrochimie, pe care a absolvit-o cu succes în 1998, astfel obține diploma de inginer în tehnologie. Este angajat la Fabrica de Acid Acetic și Metanol din Kikinda ca inginer tehnolog, conducător la secția de producție a metanolului și deputat în Adu­narea Provincială a Voivo­dinei.
Este căsătorit cu Daniela Ungur născută Iancu, de profesie inginer în farmacie industriala. Unindu-și destinele se bucură de creșterea fiului lor Victor.
Domnul Daniel Ungur este un om de o calitate deosebită cu multe merite, atât pe plan profesional cât și în viața politică. Pe plan profesional evidențiem următoarele activități și funcții onorabile: este membru în So­cietatea Chimică a Serbiei,  membru în Camera inginerilor din Ser­bia, membru în Asociația de Ingineri și Tehnicieni din Serbia, membru al World Refining Asso­ciation, Conferintei Mondiale de Petrochimie.

Nu putem trece cu vederea ampla sa activitate politică și încercăm să vă prezentăm un rezumat din activitatea bogată: Președinte al Comitetului Local al Partidului Democrat Torac din 2004 până în prezent; în trei mandate consecutiv este membru al Comitetului Comunal al Par­tidului Democrat Jitište, din 2004 până în prezent, apoi vice­președinte al Consiliului Co­munal P. D. Jitište în două mandate din 2006 până în prezent; membru în Executivul Comitetului Comunal P. D. Jitište; în mandatul trecut Președinte al Comitetului Ad­ministrativ J.K.S.P. “ECOS” Ji­tište, perioada anilor 2005-2008; deputat Provincial în Clubul Deputaților “Pentru o Voivodină Europeană” din 2010; membru în Adunarea Provincială a Consiliului de Se­curitate; consilier P. D. în Consiliul Comunal Jitište din 2008; membru în Consiliu de Administrație pentru relații interminoritare; în 2010 este numit membru în Consiliu Executiv al Consiliului Național Român.
int-ungur2De menționat faptul că domnul Daniel Ungur este și Coordonator al Departamentului pentru Auto­guvernare Locală al Consiliului Național al Minorității Naționale Ro­mâne, realizând cu succes nu­meroase proiecte de interes obștesc.
Familia, Adunarea Provincială a Voivodinei și instituțiile românești îi ocupă timpul.
Daniel Ungur a participat la realizarea multor proiecte de o importanță deosebită pe plan local cum ar fi: asfaltarea stră­zilor, introducerea apeductului, repararea și reamenajarea școlii din localitate, reanimarea vieții culturale și multe altele.
Este activ și mereu prezent la realizarea și implimentarea pro­iec­telor internaționale în dome­niul Integrării Europene. A facilitat întâlnirea parlamentarilor sârbi cu cei europeni și a contri­buit activ la implementarea pro­iectelor de interes major pentru cetățenii Serbiei, respectiv pentru etnia românească.
Ar mai fi multe de spus despre acest român de nădejde! În­che­iem cu o remarcă pe lângă toate cele mențioante, Daniel Ungur își face timp și pentru marile lui pasiuni cum ar fi mersul la schi cu familia și vânatul în compania prietenilor.

Îi dorim mult succes în tot ceea ce și-a propus să realizeze pe viitor și mult succes în campania electorală.

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți