DocumenteNoutăți

COMUNICAT

Comunitatea română din Serbia, parcurge un proces specific al reorganizării, tranziției, respectiv continuitate și înnoire, care se reflectă și în procesul educativ-instructiv în prima limbă (maternă). Există o veche tradiție a învățământului în limba română în Voivodina, spre exemplu prima Școală cu predare în limba maternă a fost înființată la Srediștea Mică, în îndepărtatul an 1736 de Vasile Diaconovici, iar tradiția continuă. Totodată, în istoria modernă a românilor (valahilor) din Serbia de Răsărit, nu a existat ore de limba română în școli, până în prezent.
Mediul asociativ românesc pune accentul pe refacerea rețelei școlare, optând pentru deschiderea școlilor cu limba de predare română în localitățile cu populație românească în Serbia de Răsărit și păstrarea celor existente în Voivodina.
În această ordine de idei și în baza cererilor a 1617 elevi de etnie română (în Timoc) depuse conform metodologiei în școlile lor, din 1 septembrie trebuie să înceapă predarea obiectului Limba Română cu elemente de cultură națională. Atribuția și competența privitor la organizarea învățământului în limba română, conform legislației statutului și ingirențelor, revine Consiliului Național al Minorității Naționale Române (CNMNR), căruia statul i-a încredințat soarta educativ-culturală a minorității.
Actuala conducere a CNMNR, dezinteresată și incompetentă, lipsită de idei, de specialiști și echidistanțată nu se implică și nu ia măsuri cu privire la organizarea procesului educativ-instructiv pe întreg teritoriul Serbiei, în mod aparte la începerea orelor de predare în limba română în Serbia de Nord-Est.
Conducerea CNMNR, nu spune nimic!
Societatea civică românească protestează și cere așa-zisei conduceri CNMNR să convoace ședința instituției extinsă (mediul asociativ românesc) pentru a se lua măsurile necesare și concrete privind cadrul general și introducerea orelor de limba română în Timoc la 1 septembrie a.c.
Luând în considerare cele sus amintite, cerem numirea inspectorului școlar pentru aplicarea programelor în limba română și menționăm că suntem SINGURA minoritate națională care nu dispune de inspector școlar.
Totul depinde de aleșii noștrii care guvernează actualul Consiliul Național Român.
Data: 7 august 2013
Președintele
Românilor Independenți din Serbia
Dr. Dorinel Stan

You may also like

Comments are closed.

More in:Documente