Documente

Prin cultură la identitate și spiritualitate

adunare1a

PROGRAMUL DE ACTIVITATE ȘI DEZVOLTARE AL ROMÂNILOR INDEPENDENȚI DIN SERBIA (RIS) – (2014-2018)

Românii Independenți din Serbia(RIS), mediul asociativ românesc din nordul și sudul Dunării în acest moment de răscruce al refacerii spirituale, depune eforturi constante pe altarul păstrării ființei și spiritualității române și reprezintă, vocea, alternativa și obțiunea principală a „Românilor pentru Români.”
Însă, există incertitudinea, ca în continuare formațiunile politice la guvernare în alianță  cu asociații  românești sub sechestru, nostalgice și fantome să mențină controlul și influența asupra instituților românești – „Alte maști aceași piesă”.
Ultimul deceniu se caracterizează  prin coordonarea și dirijarea întregii vieți cultural-politice de structurile instituționale și fondatori care paradoxal, nu reprezintă pe nimeni în etnie, dar care delimitează tărâmul identitar cultural și istoric al comunității românești mărginit și susținut de influentul politic și profit. Eficiența instituțiilor românești din Serbia (CNMNRS, CPE „Libertatea” și Institutul de Cultură a Românilor din Voivodina) este pus sub semnul întrebării de cei care o conduc.
În fiecare etapă istorică, românii din Serbia au avut și au practicat o cultură autentică, cu  un profil propriu și cu o individualitate puternică, s-au afirmat pe plan național și internațional, iar activitatea culturală a fost un proces creator de valori și un factor modelator de conștiință națională și umană. Lupta pentru existența identitară și spirituală a românilor din Serbia, depinde de elaborarea unei noi strategii culturale de dezvoltare a mediului asociativ românesc, care trebuiă să se bazeze pe elementul strict românesc și nu vlah, iar obiectivele strategice se ating prin programul de afirmare culturală, care are la bază păstrarea și afirmarea filonului românesc în Serbia. Pentru ca programele de activitate și dezvoltarea culturală să fie viabile, trebuie împletite armonios cu politici de dezvoltare coerente.
Nu este suficent stabilirea obiectivelor, definirea misiunii, monitorizarea activității, delurarea proiectelor sau urmărirea programată a obiectivelor țintă pentru ca politicele culturale să aibă succes . E nevoie de creativitate, pragmatism și angajament, nu de constatări și echidistanță. Interesul generației de azi, mediului asociativ românesc, a tuturor românilor din Serbia este reorganizarea socio-culturală prin recurgere la o strategie decisivă pentru a se lua poziții ferme în complexitatea dualismului românesc în Serbia.  În acest context RIS-ul în condiții dificile, fără sprijin și mijloce financiare, a desfășurat cu încăpățânare o activitate constantă în condiții potrivnice uneori insurmontabile.
Români Independenți din Serbia(RIS) sunt o NOUĂ realitate și o prezentă marcantă pe scena minoritară românească din Serbia, o asociație de interes obstesc, modernă, echilibrată și democrată.

Direcții de acțiune

1.    Românii Independenți din Serbia propune ca mediul asociativ românesc (asociațiile și organizațiile la nord și sud de Dunăre) să-și unească forțele în vederea câștigării alegerilor din 2014 pentru CNMNRS – formând o listă electorală comună și independentă de politic.
2.    RIS propune înființarea sistemului unic și instintuțional la nivel de minoritate, care să cuprindă societatea civică și instituțională și care va coordona viața culturală în ansamblu – Forumul Cultural al Românilor din Serbia (FCRS).
3.    Crearea cadrelor, schimbul permanent și reciproc de valori culturale, acțiuni comune unitare pe tot teritoriu Serbiei și coordonarea activității lor.
4.    Reprezentarea  cultural-politică a românilor este posibilă abia atunci când societatea civică are supremație asupra instituțiilor instituționale românești din Serbia, respectiv Unirea tuturor românilor.

Cultura românilor din Serbia este unică, specifică și considerată drept un întreg complex ce include cunoaștere, convingeri, artă, morală, obiceiuri, tehnici dobândite de comunitate, care îi organizează viața și aspirațiile. Cultura este un indicator al polității vieții comunității, dar și unul dintre principalii factori ai așa-zisei „revitalizări urbane” de care societatea românească din Serbia are nevoie în această perioadă.

I.    Viziune

Consolidarea, perpetuarea și dezvoltarea capacității de creație culturală a comunității naționale române, astfel încât să fie recunoscută pe plan regional, național și internațional ca o comunitate care prețuiește, sprijină și dezvoltă cultura și are un aport cultural valoros la păstrarea identitară și spirituală.

II.    Misiune

Românii Indepentenți din Serbia încurajează creșterea participării românilor la o viață culturală activă dinamică și conectată la valorile culturale românești autentice și naționale prin sprijinirea dezvoltării tuturor actorilor culturali să păstreze și să valorifice bogăția patrimoniului românesc cultural local, regional și național pe întreg teritoriul Serbiei.

III.    Imperativ

Crearea unui Brand  al românilor din Serbia bine definit care să aibă consistență și notorietate, respectiv păstrarea identitară și spirituală.

IV.  Introducere

Pentru că viața culturală și spirituală înseamnă mai mult decât evenimente artistice – muzică, dans, teatru, expoziții ș.a. – înseamnă standarde europene, felul în care ne petrecem timpul liber și cum interrelaționăm, atitudinea față de patrimoniul ce ne înconjoară, față de actul de cultură în genere, respectiv păstrarea națională pe aceste meleaguri.
Rezultatul acestei strategii RIS (2014-2018) trebuie să fie crearea unui Brand al românilor din Serbia bine definit care să aibă consistență și notorietate.

V. Starea actuală

a. Puncte tari:
a.1. Existența unui număr relativ mare de instituții românești în Serbia.
a.2. Exsitența unor evenimente culturale cu notorietate.
a.3. Existența instituțiilor de învățământ superior în limba română (Vârșeț, Belgrad, Novi Sad) și un număr mare de creatori.
a.4. Cadrul legislativ și infrastructura culturală prielnică de dezvoltarea comunitară în Serbia.

b. Puncte slabe:
b.1. Incompentența, condiționarea și dirijarea celor care conduc instituțiile românești la ora actuală în Serbia.
b.2. Nivelul calitativ scăzut al ofertei culturale.
b.3. Lipsa interesului publicului larg pentru cultură,  audiența redusă pentru evenimentele culturale, în raport cu numărul populației de etnie românească.
b.4. Starea de degradare a anumitor edificii culturale în așezările românești.
b.5. Lipsa unui parteneriat  între Românii Independenți din Serbia și instituțiile culturale de prim rang din România pe termen lung.
b.6. Exodul tot mai masiv al creatorilor (muzicieni, artiști, actori) spre România.
b.7. Lipsa inițiativelor de expunere și cercetare.

VI. Priorități strategice pe termen mediu (4 ani)

– Identitate culturală și spirituală
– Deschiderea punctului de corespondență CPE „Libertatea” și biroul ICRV în Timoc.
– Păstrarea procesului educativ-instructiv cu predare în limba română și deschiderea despărțemintelor în Serbia de Răsărit.
– Parteneriate încheiate cu instituții culturale din România și străinătate, sub diverse  forme, au obiectiv atragerea fondurilor suplimentare(tipărituri, sponzorări, reduceri la diverse servicii etc.)
– Programe multianuale (de promovare a identității și spiritualității românilor din Serbia, participarea la festivaluri internaționale importante în România sau cooperare culturală internațională)
– Concerte extraordinare cu artiști consacrați în Timoc și Voivodina.
– Publicații susținute de RIS (Glasul Cerbiciei și suplimente ale revistei, precum și alte publicații independente și insubordonate)
– Desfășurarea seriei de conferințe, pe teme de actualitate, identitate, cultură și istorie, susținute de specialiști de renume.
– Crearea unui brand al românilor din Serbia.
– Prezența pe Internet este un domeniu obligatoriu și foarte important.
– Participarea la festivaluri, gale, concursuri, salone, congrese, conferințe etc, atât la nivel național cât și internațional.

VII. Oportunități

1.    Crearea unui brand cu consistență și notorietate în conexiune cu românii din Serbia.
2.    Dezvoltarea parteneriatelor locale, naționale și internaționale cu instituții și personalități de bază sau autoritate.
3.    Perfecționarea cadrelor de conducere și angajarea experților pe timp nelimitat care să pună în operă programele, platforma și strategia „Românilor Independenți din Serbia”.
4.    Posibilitatea și atragerea de fonduri Europene pentru realizarea programelor-proiectelor culturale la nord și sud de Dunăre, sprijinirea activităților(programelor) de către DPRRP din cadrul MAE din România.

VIII. Obiectivele RIS 2014-2018

Obiectivele strategice ale Românilor Idependenți din Serbia se ating prin programul și platforma care are la bază păstarea și afirmarea filonului românesc în Serbia.
a)    Obiective generale:
–    Promovarea și afirmarea valorilor românești din Serbia.
–    Asigurarea prezenței românești la mari evenimente naționale și internaționale (târguri de carte, festivaluri, conferințe, expoziții, concerte etc).
–    Crearea unui brand al românilor din Serbia prin cultură-atât prin eve¬nimentele culturale emblematice (Marele Festival de Folclor și Muzică Românescă, Festvalul Copiilor , Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, Festivalul Fanfarelor, Colindele Neamului) cât și printr-un nivel ridicat de incuziune, participare a benificiarilor.
–    Dezvoltarea relațiilor culturale cu instituții din România, naționale, europene și internaționale.
–    Promovarea și susținerea actului creator original, promovarea creației contemporane românești din Voivodina și Serbia de Răsărit.
–    Colaborarea cu presa culturală influentă din România.
–    Atragerea celor mai importante instituții cultrurale din România și crearea unor parteneriate strategice.
–    Permanentizarea prezenței culturale românești din Serbia la marile evenimente din țară și străinătate(evident în comunitățile românești din  Ungaria, R. Moldova, Ucraina etc) și Patria Mamă.
–    Construirea propriei pagini web acolo unde o importantă parte a comunității românești se manifestă activ pe forumuri sau siteuri.
–    Sprijinirea manifestărilor tradiționale de amploare, reuniuni științifice și marcarea jubileelor din viața socio-culturală a românilor din Timoc și Voivodina.
–    Sprijinirea presei independente (Glasul Cerbiciei și suplimentele revistei)
–    Editarea și tipărirea cărților de importanță majoră pentru identitate și spiritualitatea românescă din Serbia, cât și pentru filonul românesc.

b)     Obiective strategice:
–    Înfințarea Bibliotecii centrale a românilor din Serbia (Zăiceri-Vârșeț)
–    Deschiderea filialei a Institutului Cultural Român din București (ICR) în Serbia.
–    Complexul Etnografic „Muzeul Satului”.
–    Concert extraordinar „Lăutari din Chișinău” în premieră pentru românii din Serbia.
–    Realizarea și întreținerea site-ului RIS și sensibilizarea accentuată a cititorilor și accesorilor se realizează și prin utilizarea noilor rețele de comunicare.
–    Dezvoltarea turismului etno-cultural în localitățile românești din Voivodina și Timoc, accesarea fondurilor IPA de Cooperare Transfrontalieră România-R. Serbia, fondurile europede de preaderare și cooperare transfrontalieră și multiculturală.
–    Colaborarea cu instituțiile românești din România DPRRP, MAE, Institutul Român din București, Academia Română, centrele de cultură limitrofe din România, etc.
–    Sprijinirea și organizarea manifestărilor tradiționale românești în Serbia.
–    Organizarea și participarea la simpozioanele și conferințele științifice internaționale în țară și România.

În perioada 2014-2018 activitatea RIS-ului va fi orientată spre finalizarea peoiectelor pe termen lung și realizarea proiectelor și activităților conform acestui program. Când este vorba de cele patru departamente ale RIS și instituțiile culturale românești – propunem extinderea activităților și colaborarea intensă cu instituțile culturale românești din România, asigurându-se buna gestionare a lor. În acest context, vom căuta noi posibilități de asigurare a cadrului financiar în anul electoral 2014 care v-a permite extinderea semnificată a activităților precum și stabilitatea, consacrarea organizației, tuturor românilor din Serbia.
Gestionarea instituților culturale românești, cât și activitatea susținută a RIS-ului în primul rând trebuie să demonstreze profesionalism și competență să confirme că aceaste instituții românești de primă importanță sunt competente să-și asume rolul pe care-l ocupă în cadrul comunității românești din Serbia.

Platforma RIS (Programul de activitate și dezvoltare)

Înseamnă, reorganizarea vieții socio-culturală a românilor din Serbia „Prin cultură la identitate și spiritualitate”, păstrarea și afirmarea elementului românesc în Serbia.

Reorganizarea vieții socio-culturale a românilor din Serbia

RIS propune înființarea sistemului unic și instituțional la nivel de minoritate, care să cuprindă societatea civică și instituțională, care va coordona viața culturală în ansamblu.
În cadrul RIS-ului vor exista patru departamente:
1.    Departamentul culte și patrimoniu
2.    Departamentul învățământ și informare
3.    Departamentul științe și arte
4.    Departamentul cultural-istoric

I.    Departamentul culte și patrimoniu

1.    Stabilirea elaboratului de ocrotire a patrimoniului spiritual și material al minorității naționale românești.
2.    Ridicarea și construirea lăcașelor de cult pe întreg teritoriu Serbiei.
3.    Patrimoniul mobil (arhive, colecții, muzee)
4.    Patrimoniul documentar scris (biblioteci)
5.    Patrimoniul audio-vizual
6.    Patrimoniul imobil

I.    Elaborarea unui studiu amplu ilustrat care va cuprinde patrimoniul de culte și cultural al românilor din Serbia (termen mediu).
II.    Realizarea unui studiu amplu privind Patrimoniul imobil (monumente arheologice) al românilor din Serbia (termen scurt).
III.     Implementarea unui program de integrare a așezărilor românești în circuitele naționale și internaționale de turism cultural (termen lung).
IV.    Redactarea și publicarea Agendei anuale a evenimentelor și manifestărilor culturale (termen scurt) și reactualizarea constantă a bazelor de date.
V.    Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al românilor din Serbia ca formă de expresie a multiculturalității acestei regiuni (termen scurt)
VI.    Elaborarea unui studiu cultural despre „Societățile cultural-artistice românești din Serbia”, tradiția și obiceiurile românilor din Timoc (termen mediu și lung)

•    Enciclopedia a Românilor din Serbia
•    Opere alese
•    Studii culturale
•    Bibliografiile
•    Monografiile așezărilor românești (din Serbia de Răsărit și Voivodina)

II. Departamentul învățământ și informare

I.    Școli în Serbia de Răsărit, printr-o campanie putrnică susținută și păstrarea învățământului românesc din Voivodina.
II.    Numirea inspectorului școlar pentru învățământ în limba română (termen scurt)
III.    Crearea condiților pentru școlarizarea, instruirea cadrelor din Serbia de Răsărit la Facultatea de Învățători din Vârșeț.
IV.    Identificarea, inventalierea și arhivarea în format electronic a tuturor documentelor culturale românești, editarea de materiale (cărți, publicații, albume și broșuri), (termen mediu).
V.    Editarea de ziare, reviste, broșuri independente (Glasul Cerbiciei – revistă de actualitate, culturală și istorie să apară lunar), materiale culturale, afișe, plinate, CD, DVD și alte materiale promoționale și parteneriate media (termen scurt).
VI.    Elaborarea unor Dicționare cronologice, privind învățământul, istoria, arta, literatura, cultura în formă electronică (termen lung).
VII.    Digitalizarea publicațiilor românești, precum: Glasul Cerbiciei, Cuvântul Românesc, Făclia, Sărcia, Opinca, Nădăjdea Râtișorului, Satul899 etc. (termen mediu).
VIII.    Cursuri de perfecționare, formare profesională și instruire în domeniu și cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice care predau în limba română; Patrimoniul Cultural-Informativ (termen scurt).
IX.    Susținerea afirmării culturii românilor din Serbia la nivel local, regional, național și internațiomal (termen scurt, mediu și lung).
X.    Fondarea și editarea unei reviste științifico-metodică.
XI.    Înfințarea postului independent de radio „Carpați” în limba română (termen lung).
IV.     Departamentul cultural

I.    Stimularea și cultivarea legăturilor culturale între românii din Serbia, respectiv schimbul permanent și reciproc de valori culturale.
II.    Organizarea „Evenimentul anului” pentru comunitatea românescă din Serbia (Concerte extraordinare, piese de teatru, lansarea de carte etc.)
III.    În termen scurt, mediu și lung departamentul va coordona și sprijini realizarea și elaborarea unor programe concrete (reuniuni științifice, jubilee, manifestări importante cultural-artistice etc.). În altă ordine de idei, își extinde colaborarea cu societatea civică și instituțională precum și cu asociațiile din Timoc.
IV.    Organizarea simpozioanelor științifice internaționale în Voivodina și Timoc (termen scurt și lung).
V.    Susținerea, stimularea și sprijinirea activităților amatoricești în așezările românești.
VI.    Expoziții de publicații, de fotografii, serate literare de carte (termen scurt și mediu).
VII.    Participarea editurilor la Târguri Internaționale de cărți și organizarea tărgurilor în Serbia.
VIII.    Elaborarea Enciclopediei Românilor din Serbia-operă capitală (termen lung).

V.    Departamentul științe și arte

I.    Românii Independenți din Serbia (RIS) sprijină toate formele de direcții și acțiuni a mediului asociativ românesc din Serbia care are scop conservare, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural românesc în țară și străinătate (termen scurt și mediu).
II.    Sprijinirea activității scenei de teatru profesioniste în limba română din Vârșeț, pe lângă Teatrul Național „Sterija” și amatorismul în satele românești.
III.     Artele vizuale și artele spectacolului promovează cultura românescă, iar pe altă parte promovează interculturalitatea printr-o suită de evenimente de talie națională și internațională (termen mediu).
IV.    Necesitatea prezervării resurselor culturale autentice și originale și reprezentative pentru un anume domeniu, o anumită perioadă de timp sau o anumită regiune geografică (termen mediu).
V.    Participarea instituțiilor culturale la programe, proiecte naționale și europene (termen scurt și lung).
VI.    Întocmirea documentațiilor și studilor de specialitate privind activitățile de conservare a patrimoniului românesc (termen scurt).
VII.    Inițierea programelor de turism comercial-expozițional, a cărui practicare poate fi ocazionată de manifestări importante și turismul festivalier, prilejuit de manifestări cultural-artistice (etnografice, folclorice) (termen scurt, mediu și lung).
VIII.    Demanarea programelor existente și inițierea unui nou program „Pasul spre cultură” sub formă de atelier de creație pentru tineri (termen scurt).
IX.    Realizarea proiectelor capitale (de lungă durată) care urmeză să fie finalizate în perioada anilor 2014-2018(termen lung).

Planul de activitate și dezvoltare al Românilor Indepentenți din Serbia (2014-2018) îl constituie păstrarea nestingerită a identități naționale române și asigurarea de condiții necesare de creare a unui sistem instituțional propriu.
Planul de activitate și dezvoltare este conceput pentru buna funcționare pe termen scurt, mediu și lung, avansarea și aprofundarea relațiilor cu accent pe sprijinul organelor și instituțiilor din România.
Activitatea susținută a Românilor Independenți din Serbia și gestionarea departamentelor trebuie să demonstreze profesionalism, stabilitate și competență. Programul de activitate și dezvoltare înseamnă UNITATE CULTURALĂ, înseamnă reorganizarea vieții socio-culturale a românilor din Serbia „Prin cultură la identitate și spiritualitate”.  La toate acestea trebuie adăugată o evoluare lucidă și transparentă, bazată pe realitățiile obiective ale spațiului și timpului pentru care  se percepe platforma RIS de dezvoltare.
Strategia Culturală reprezintă o mărturie, istorie și o acumulare a trecutului în primul rând să fie înțeleasă și păstrată, respectiv implementată cu sprijinul și suportul DPRRP din cadrul MAE din România. Cultura este una din componentele esențiale ale vieții pe care orice comunitate etnică responsabilă are datoria de a oferi apartenenților săi, iar pentru românii din Serbia înseamnă identitate și spiritualitate.

You may also like

Comments are closed.

More in:Documente