Activități RISNoutăți

1 DECEMBRIE 1918 – ZIUA MARII UNIRI ŞI 1 DECEMBRIE 2016 – ZIUA UNIRII ROMÂNILOR DIN SERBIA

kladovo600

Ultimul deceniu se caracterizează prin coordonarea şi dirijarea întregii vieți cultural-politice a românilor din Serbia de structuri instituționale, care paradoxal nu reprezintă pe nimeni în etnie, impuşi şi susținuți pe scena minoritară de influentul politic, interes meschin şi profit.

Eficiența instituțiilor româneşti din Serbia (Consiliul Național al Minorității Naționale Române şi C.P.E. „Libertatea”) este pusă sub semnul întrebării de cei care o conduc şi fondator.Lupta pentru existența identitară şi spirituală a românilor din Serbia depinde de UNIREA  ISTORICĂ  FRĂȚEASCĂ a românilor pe întreg teritoriul Serbiei, respectiv elaborarea unei noi strategii, care trebuie să se bazeze pe elementul strict românesc şi nu valah, păstrarea şi afirmarea filonului românesc pe întreg teritoriul Serbiei. Interesele generației de azi, ale tuturor românilor din Serbia este Unitatea spirituală la nord şi sud de Dunăre  – Unirea Românilor din Serbia prin recurgere la o strategie decisivă pentru a se lua poziții ferme în complexitate dualismului românesc în Serbia.
În acest context,un moment istoric marcant îl constituie UNIREA ROMÂNILOR DIN SERBIA pe 1 Decembrie  a.c. – Ziua Marii Uniri şi Ziua Națională a României cu semificație deosebită pentru românii de pretutindeni şi comunitațile istorice, se desfăşoară Adunarea Constitutivă a UNIUNII ROMÂNILOR DIN SERBIA-UNIJA RUMUNA SRBIJE (URS), la Centrul Cultural Românesc din Kladovo, cu începutul la ora 15°°. Vor participa peste 100 de invitați şi oaspeți.
Asociațiile şi organizațiile reprezentative româneşti din Serbia de răsărit (Timoc, Valea Moravei, Pomoravlje) şi Voivodina (Banat) îsi vor uni forțele şi vor constitui o alianță unică românească -Uniunea Romănilor din Serbia. URS-ul este o asociere excepțională, inedită şi reprezentativă a românilor din Serbia, o singură voce – Vocea Românească în Serbia. Uniunea Românilor din Serbia este o federație a mediului asociativ românesc formată din 13 asociații şi organizații reprezentative din  Serbia de Est şi Voivodina: Românii Independenți din Serbia (preşedinte – Dr Dorinel Stan), Asociația „Uniunea Românilor” (preşedinte – Ljubomir Brânduşan), Renaşterea Românilor din Serbia (preşedinte-Vlada Savici), Asociația „Familia” (preşedinte Traian Trifu-Căta), Asociația „Banatica” (preşedinte – Suci Octavian), Inițiativa Românilor din Serbia (preşedinte – Bojan Barbuțici), Centrul Cultural Informativ al Românilor (preşedinte – Daniel Petcovski), Asociația „Dacia Aureliană” (preşedinte dr. Zoran Radivojevici), Uniunea Românilor din Serbia „Dunărea” (preşedinte Bojko Stankovici), Agenția pentru Informare şi documentarea Românilor din Serbia (preşedinte – Sibinovici Zoran), Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia (vicepreşedinte Cristian Cacovan), KUD”Aleksa Nikolici” (preşedinte -Kraciunovici Bane), Asociația pentru Tradiția şi Cultura Românilor „Dunărea” (preşedinte Tihan Matasarevici), care vor apară şi reprezenta intresele majore ale românilor din Serbia. Uniunea Românilor din Serbia (URS) reuneşte asociațile şi organizațile romăneşti pe întreg teritoriul Serbiei, care îşi păstrează autonomia, pune accentul pe colaborarea directă cu autoritațile de stat de la Bucureşti în scopul păstrării indentității naționale şi reprezintă un imperativ al URS-ului.

1-decembrie-1-620x465
În istoria modernă a românilor din Serbia, constituirea UNIUNII ROMÂNOR DIN SERBIA (URS) înseamnă un act istoric – fondarea unei alianțe unice româneşti în Serbia, care contribuie la afirmarea, păstrarea şi dezvoltarea identității şi spiritualității româneşti în Serbia.

La mulți ani România, la mulți ani români din Serbia!

 

invitatie-urs

  

   ADUNAREA CONSTITUTIVĂ A UNIUNII ROMÂNILOR DIN SERBIA (URS)

Cladovo,1 Decembrie 2016

                                                               PROGRAM

Ora 14:30-Sosirea şi înregistrarea delegațiilor
Ora 15:00-Festivitatea marcării evenimentului
– Binecuvântarea lucrarilor de către PSS Daniil, Episcopul Episcopiei „Daciei Felix”
– Cuvânt de salut
– Program artistic

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Alegerea Preşedenției de lucru
– Ordinea de zi
– Stabilirea regulamentuluo de lucru
– Stabilirea numărului delegațiilor prezenți la Adunarea Constitutivă a URS-ului
– Adoptarea Statutului și Actului constitutiv
– Alegerea structurii de conducere a URS-ului
– Diverse

You may also like

Comments are closed.