Glasul Cerbiciei nr. 9

Book Cover: Glasul Cerbiciei nr. 9

Descărcați numărul 9 al revistei Glasul Cerbiciei gratis de pe site-ul nostru.

Excerpt:

Activitatea culturală a fost singura formă organizată care s-a perpetuat într-un spațiu cultural aparte și exhaustiv în timp, însumând conflagrația identității culturale, spirituale și proprii, cultivarea și apropierea de nivelul culturii și civilizației românești, prin școală, biserică, presă și cultură în ansamblu.
După al doilea război mondial, un factor determinant în animarea, organizarea și evoluția vieții culturale a românilor voivodineni au devenit instituțiile culturale, iar amatorismul ca formă a culturii populare și a artei larg răspândite a luat avânt vertiginos.

READ MORE

Puțini își dau seama însă că, de aproape un deceniu, instituțiile culturale românești nu mai reprezintă referențialitatea culturală de odinioară, dezvoltarea abilităților și virtuozităților datorită așaziselor contribuții a unor personalități de marcă, mai nou din spațiul ex-iugoslav, iar realitatea culturală este tradusă și transpusă secvențial de indivizi lipsiți vădit de competență, potențial și poziție echilibrată.

COLLAPSE