Despre noi

Organizația ”Românii Independenți din Serbia” (R.I.S.) s-a constituit în scopul deschiderii spre toți românii din Serbia de Răsărit, pentru crearea unui mecanism comun de activitate, sprijin și susținere.

Read More

Scopul și obiectivele Asociației

Asociația Românii Independenți din Serbia

Obiectivele

Românii Independenţi din Serbia au drept obiectiv suprem înfăptuirea unităţii naţionale româneşti, păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a românilor din Serbia, respectiv emanciparea şi refacerea conştiinţei de neam.

Viziunea

Consolidarea, perpetuarea şi dezvoltarea capacităţii socio-culturale a comumităţii naționale române, astfel incât să fie recunoscută pe plan regional, naţional şi internațional ca o comumitate cu un aport valoros la păstrarea indentităţii şi spiritualităţii.

Misiunea

Angajament ferm pe linia prezervării identităţii naționale, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din Serbia aflaţi la Nord şi Sud de Dunăre.

Valorile Asociației

Românii Independenţi din Serbia (RIS), organizație de interes obştesc, constituită pe 15 august 2010 la Vârşeţ. Adunarea RIS-ului a ales prin vot secret Consiliul, iar de preşedinte pe Dr. Dorinel Stan. Asociaţia „Românii Independenţi din Serbia” are 30 de organizaţii locale RIS, respectiv în majoritatea aşezărilor cu populaţie românească din Voivodina şi reprezintă cea mai […]

Din blogul nostru

O colecție bogată de articole despre istoria și cultura românilor din Serbia

read more

Declarația URS referitor la disciplina opţională în școală – Limba română cu elemente ale culturii naționale

Consiliul Director al Uniunii Românilor din Serbia (URS), cea mai influentă, reprezentativă şi numeroasă federaţie (18 organizaţii/asociaţii) a mediului asociativ românesc din Serbia, înaintează tezele, propunerile, sugestile şi recomandările sale, cu privire la materia opțională în şcoala primară, „LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE ALE CULTURII NAȚIONALE”, autorităţilor de la Belgrad, Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice, Administraţiilor […]

read more

Adunarea extraordinară a URS

Ïn baza Statutului şi cererilor scrise, sâmbătă, 1 iunie a.c., în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Svilajnac (Serbia de Răsărit), s-a convocat cea de a II-a Adunare Extraordinară a Uniunii Românilor din Serbia (URS), la care a participat 64 de delegaţi, reprezentanţi ai asociaţilor/organizaţilor constitutive a URS-ului, oaspeţi şi reprezentanţi mass-media.

read more

Memoriu pentru introducerea programului preșcolar obligatoriu în limba română la Vârșeț

În procesul educativ – instructiv cu predare în limba română la Vârşeţ de importanţă MAJORĂ este introducerea programului preşcolar obligator (clasa zero) în limba maternă (română).

Pentru informații suplimentare sunați la +381 13 2104 908