Glasul Cerbiciei nr. 11

Book Cover: Glasul Cerbiciei nr. 11

Descărcați numărul 11 al revistei Glasul Cerbiciei gratis de pe site-ul nostru.

Excerpt:

Mediul asociativ românesc din Serbia de pune eforturi constante pe altarul păs trării ființei și spiritualității române și reprezintă strategia minorității românești, refacerea și reorganizarea filonului spiritual românesc din Serbia, respectiv opțiunea principală pentru câști garea alegerilor în cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia - 2014.
Ultimul deceniu se caracterizează prin coordonarea și dirijarea întregii vieți cultural-politice de structurile instituționale și fondator care paradoxal, nu reprezintă pe nimeni, incapabili să creeze, măcinați de complexe, invidii, devin experți în delimitarea tărâmului cultural și istoric al co munității românești, iar mai nou, mărginiți de influentul politic și profit.
Eficența instituțiilor românești din Serbia (CPE ”Libertatea”

READ MORE

, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia) este pusă sub semnul întrebării de cei care o conduce. Condiționările reciproce și atitudinile părtinitoare când este vorba de societatea civică, precum multe altele, iar doar în aparență instituțiile se bat cap la cap, deși au cozile împletite. Tot ce nu se înțelege și explică din ceea ce prezintă și (ne)acționează CNMNRS are drept cauză multiculorile celor patru anotimpuri urbane.

COLLAPSE