Activități RISNoutăți

Autoguvernarea Locală Biserica Albă desființează Cancelaria Locală Grebenaț, iar RIS-ul o readuce

Recent, dr. Jovan Bošnjak, Secretar de Stat  în Ministerul Administraţiei de Stat şi Autoguvernării Locale din Belgrad a trimis Asociației obşteşti „Românii Independenți din Serbia” (RIS) următoarea specificare:
„Acționând în baza actului Ministerului Administrației de Stat şi Autoguvernării Locale, nr. 06-00-0031/2017-14 din 30 ianuarie 2017, în ceea ce priveşte corespondența dvs (Scrisoarea deschisă din 11 ianuarie 2017) în care subliniați problemele cauzate de desființarea Cancelariei Locale în localitatea românească Grebenaț şi anexarea ei localității sârbeşti Jasenovo, primarul plasei Biserica Albă a remis o înştiințare nr. 037-4-1/2017-02 din 15 martie 2017. Cum din conținut nu reiese clar că va fost expediată şi dvs (Asociației RIS), astfel vă trimitem ataşat actul.”

Darko Bogosavljević, primarul din Biserica Albă a expediat următoarea Scrisoare pe care o prezentăm în intregime:
„În baza scrisorii dvs nr. 06-00-0031/2017-02 care se referă la Decizia privind registrul teritorial Biserica Albă,vă informăm urmatoarele: Administrația municipală a primăriei Biserica Albă va lua în considerare, ca un funcționar administrativ municipal odată sau de două ori săptămânal la Cancelaria locală din Grebenaț să realizeze atribuțiile şi sarcinile din jurisdicția administrației municipale.
Amintim că eventual până la revizuirea hotărârii şi adoptarea unei noi decizii, nu sunt incluse servicile care se referă la registrele matricole, deoarece primăria nu doreşte să încalce hotărăre adoptată de Adunarea municipală.”


În urma demersurilor, scrisorilor Asociației reprezentative „Românii Independenți din Serbia”  (RIS) adresate autoritățiilor republicane, provinciale, corpului diplomatic românesc în Serbia, privind stoparea şi anularea deciziei privitor la desființarea Cancelariei locale din localitatea românească Grebenaț şi ataşarea ei aşezării sârbeşti – Jasenovo, protestul a dat roade şi a reuşit. Cancelaria Locală din Grebenaț, la ora actuală funcționează două zile săptămânal (luni şi miercuri), iar celelalte zile ale săptămânii , şeful cancelariei locale din Grebenaț, Sava Avram lucrează la Jasenovo. Interesant de subliniat că în timpul campaniei electorale, Cancelaria Locală din Grebenat a funcționat zilnic, iar ulterior s-au stabilit două zile săptămânal. Registrele matricole în continuare se găsesc la Jasenovo, iar prin revizuirea decizei vor reveni la Grebenaț.
Menționăm că Asociația obştească RIS este singura care a reacționat şi a luat poziție fermă în apărarea drepturilor şi intereselor româneşti în localitatea Grebenaț. Însă, trebuie remarcat precum Consiliul Național Român (CNMNRS), preşedinte Daniel Petrovici, cu toate că primăria din Grebenaț s-a adresat printr-o scrisoare să intervină, respectiv să ia măsuri în baza ingirențelor, acest organism efectiv a rămas simplu spectator (şi nu este prima dată), precum şi organizația satelit din Voivodina subordonată RGN-ului din Bucureşti.


Indiferent de imprejurări, prejudiciu şi oportunitați, Cancelaria Locală care există de aproape o sută de ani în aşezarea românească Grebenaț, nu este desființată spre bucuria şi satisfacția locuitorilor, respectiv beneficiarilor, iar protestele RIS-ului s-au materializat. Asociația „Românii Independenți din Serbia” va apăra şi pe mai departe interesele majore ale românilor pe întreg teritoriul Serbiei.

Biroul de presă RIS

You may also like

Comments are closed.