Asociațiile românești din SerbiaNoutăți

Agenția de presă electronică TIMOC PRESS

Dușan Pârvulovici

Agenția de presă electronică TIMOC PRESS, în mare, singură produce programul său de pe teren sau din propriul studio unde montează și plasează prin domeniul internetului știri pe linia electronică directă (on line) a agenției de presă, muzică, documentare, material audio și video de propagandă.
Agenția publică știri din re­giune unde trăiesc români (istroromâni, aromâni sau țințari, vlahi, meglenovlahi, moldoveni etc….)
Din alte rubrici amintim: Interviu și Reportaj.
Producția audio deține programe de muzică populară din  întreaga regiune unde trăiesc români (istroromâni, aromâni sau țințari, vlahi, meglenovlahi, mol­do­veni etc…)
Video producția culege și păs­trează materialele filmate și mon­tate, dar și a materialelor primite de la alte producții, televiziuni sau cameramani indivi­du­ali.
Agenția de presă electronică TIMOC PRESS este înființată în anul 2005 și pe lângă redacția în limba sârbă are și redacție în limba română a cărui scop este păstrarea și îmbunătățirea limbii, tradiției și obiceiurilor româ­nilor/valahilor în această parte a Serbiei.
Agenția TIMOC PRESS este prezentă pe internet în limba română, sârbă și engleză. În curând se va activa pe siteul agenției radio și TV program. Co­laboratorii permanenți sunt: Sa­nijela Dinić, Miralem Mandžukić, Christian Rutsanu Wagner și Dușan Pârvulovici, însă, după necesități, aunt angajați și alți corespondenți.
Până în prezent, Agenția de presă electronică TIMOC PRESS este susținută de: Depertamentul pentru Românii de Pretutindeni, Fundația Naționala pentru Ro­mânii de Pretutindeni, Consiliul Na­țional al minorității naționale române, Comitetul pentru Drep­turile Omului Nigotin, Dușan Pâr­vulovici.
Amintim realizarea unor pro­iec­te și susținătorii care au contribuit financiar și moral la rea­lizarea lor:
Proiectul în 2005 ”TIMOC PRESS prima agenție de știri de la Sud de Dunăre” este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Ro­mâniei prin intermediul Depar­ta­mentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.
Proiectul în 2006 “DESCHI­DEREA UNUI PROGRAM EXPERIMENTAL RADIO-TV ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA NIGOTIN – SERBIA” se realizează la Radio Tele­vizi­unea ”Independent” din Nigotin și este susținut de Fundația Na­ționala pentru Românii de Pretu­tindeni.
Proiectul în 2009 “DESCHI­DEREA UNUI PROGRAM RADIO-TV ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA NIGO­TIN – SERBIA” se realizează la Radio Televiziunea ”Kraina” din Nigotin este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Ro­mâniei prin intermediul Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.
Proiectul în 2009 ”TIMOC PRESS prima agenție de știri de la Sud de Dunăre” este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Ro­mâniei prin intermediul Depar­tamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.
Proiectul în 2011 “Agenția de știri TIMOC PRESS ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA NIGOTIN – SERBIA” este susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

You may also like

Comments are closed.