Adunarea Generală Anuală a Uniunii Românilor din Serbia (URS)

Ziua de 1 Decembrie 2016, rămâne în memoria colectivă a românilor din Serbia, act istoric prilejuit de UNIREA celor mai importante şi reprezentative Asociaţii româneşti din Timoc şi Voivodina (în total 12), într-o alianţă unică românească – UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA (URS). O singură voce românească pe întreg teritoriul Serbiei.

Uniunea Românilor din Serbia (URS), în baza prevederilor art.18, aliniatul (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală Anuală şi Electorală pentru data de 10 decembrie 2017, ora 13:30, în Sala festivă (Sala mare) a primăriei oraşului Vârşeţ. Ordinea de zi, împreună cu hotărârile şi materialul, vor fi transmise celor 12 organizaţii constitutive ale URS-ului (Românii Independenţi din Serbia, Renaşterea Românilor din Serbia, Iniţiativa Românilor din Serbia, Asociaţia Familia, Banatica, Centrul Cultural Informativ al Românilor, Unirea Românilor din Serbia „Dunărea”, Asociaţia pentru Informare şi Documentare a Românilor din Serbia, Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, S.C. „Aleksa Nikolić”, Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea” şi Asociaţia ”Curcubeul”.

 

PROGRAM

 

– Sosirea şi înregistrarea delegaţilor

– Festivitatea marcării evenimentului

– Cuvânt de salut

– Moment cultural-artistic

 

Ordinea de zi

– Alegerea Preşedenţiei de lucru (5 membri)

– Adoptare Ordinei de zi

– Adoptarea regulamentului de lucru

– Stabirea numărului delegaţilor prezenţi la Adunarea Generală

– Alegerea preşedintelui URS

– Diverse