Activități RISNoutăți

Ljubomir Brândușan este noul președinte al Alianței Uniunea Românilor din Serbia

Ljubomir Brânduşan, preşedintele Asociaţiei Unirea Românilor (AUR), la prima Adunare Generală Anuală și Electorală a Uniunii Românilor din Serbia a fost ales prin vot, noul preşedinte al Uniunii Românilor din Serbia (URS), iar Călin Iorga în funcţia de secretar la Adunarea Generală şi Electorală a URS-ului de la Vârşeţ.

URS (Uniunea Românilor din Serbia) este o alianţă unică românească (constituită din 12 organizaţii reprezentative cu prefix românesc de pe ambele maluri ale Dunării, respectiv Valea Timocului şi Voivodina), înfiinţată pe 1 Decembrie 2016 la Cladova – Ziua Marii Uniri, care are un simbolism şi semnificaţie marcantă pentru filonul românesc de pretutindeni. Obiectivul principal al URS-ului este apărarea şi protejarea intereselor majore ale românilor din Serbia, păstrarea identităţii şi spiritualităţii naţionale şi implementarea drepturilor minoritare garantate de legislaţia statului în care trăim.

În baza Statutului şi a hotărârii Consiliului Director URS, duminică, 10 decembrie 2017, la Vârşeţ (Sala Festivă a Primăriei) s-a convocat  Prima Adunare Anuală Generală şi Electorală a Uniunii Românilor din Serbia. La evenimentul prilejuit de marcarea unui an de la înfiinţarea URS-ului şi Unirea mediului asociativ românesc din Serbia, în anul celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918, în sala arhiplină (circa 100 persoane) a oraşului Vârşeţ au fost prezenţi delegati ai asociaţilor constitutive URS (fiecare asociaţie în baza Statutului şi Regulamentului a împuternicit cinci delegaţi), oficialităţi şi oaspeţi, reprezentanţi ai societăţii civice din România şi mass-media.

La Adunarea Generală Anuală a URS-ului a onorat cu prezenţa lor Alexandru Pătru, ataşatul cultural al Ambasadei României la Belgrad, Dan Constantin, reprezentantul Consulatului General al României la Vârşeţ, Ion Birta, preşedintele Asociaţiei Românilor din Balcani (cu sediul la Reşiţa), Tijana Andelkovici, preşedinta Asociaţiei Studenţilor Timoceni din Timişoara, Boba Adrian, preotul Bisericii Ortodoxe Române din Vârşeţ şi alţii.

Prima Adunare Generală a Uniunii Românilor din Serbia a stârnit un viu interes în mass-media românească din Serbia şi a fost urmărită de RTV programul 2, TV Banat, Radio Voivodina programul 3, Radio Far din Alibunar, Săptămânalul ”Libertatea” din Panciova, Revista ”Familia” din Petrovăsâla şi publicaţia ”Glasul Cerbiciei” din Vârşeţ.

Asociaţiile constitutive ale URS-ului prezente la Adunarea de la Vârşeţ (nouă în total), au fost: Românii Independenți din Serbia – Vârşeţ (preşedinte Dorinel Stan), Renaşterea Românilor din Serbia – Boljevac (preşedinte Vlada Savici), Asociaţia Unirea Românilor – Majdanpek (preşedinte Ljubomir Brânduşan), Iniţiativa Românilor din Serbia – Brestovac (preşedinte Bojan Barbuţici), Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea” – Cladova (preşedinte Tihan Matasarevici), Centrul Cultural-Informativ al Românilor – Bor (preşedinte Daniel Petkovski), Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia (vicepreşedinte Jiva Momirovici), Asociaţia şi publicaţia ”Familia” – Petrovăsâla (preşedinte Trăian Trifu – Căta), Asociaţia ”Banatica” – Panciova (preşedinte Octavian Suciu).

Adunarea Generală a fost concepută din două părţi. Anume: partea marcării jubileului (partea festivă – sosirea şi înregistrarea delegaţilor, festivitatea marcării evenimentului, cuvânt de salut şi program cultural-artistic), iar partea a II-a, ordinea de zi, Alegerea preşedenţiei de lucru, Adoptarea regulamentului de lucru, Alegerea Comisiei electorale, Stabilirea numărului delegaţiilor cu drept de vot, Alegerea preşedintelui şi secretarului URS şi diverse.

După intonarea imnului de stat al Serbiei şi României de corul și fanfara S.C „Eminescu” din Coștei, dirijor Ilia Capeţ, dr. Dorinel Stan, vicepreşedintele URS a adresat un bun venit tuturor celor prezenţi la Vârşeţ subliniind prezenţa delegaţilor şi reprezentanţilor URS din Cladova, Majdanpek, Boljevaţ, Bor, Brestovac, Zajeciar, Veliko Gradişte, Kučevo, Panciova, Vârşeţ, Alibunar, Petrovăsâla, Plandişte, Deliblata, Straja, Coştei, Voivodinţ, Râtişor, Vlăicovăţ, Mărghita, Seleuş, Jamul Mic, Marcovăţ, Mesici, Pârneaora, Iablanca, respectiv din majoritatea localităţilor cu populaţie românească din Serbia. În finalul discursului a făcut o succintă prezentare a Uniunii Românilor din Serbia.

Alexandru Pătru, ataşatul cultural al Ambasadei României la Belgrad, în cuvântul de salut  a citit mesajul Excelenţei Sale, Oana Cristina Popa, ambasadorul României la Belgrad, iar Tijana Andelkovici, preşedinta Asociaţiei Studenţilor Timoceni din Timişoara a menţionat buna colaborare şi parteneriatul cu Uniunea Românilor din Serbia. În continuare Dorinel Stan, în calitate de gazdă, printre altele a spus: „Celebrarea Centenarului Marii Uniri în Serbia începe azi la Vârşeţ, printr-un program cultural care marchează evenimentul – Marea Unire de la 1918, care este o sărbătoare a tuturor românilor. Programul cultural este susţinut de S.C. „Eminescu” din Coştei, preşedinte Ilia Capeţ (formaţiunea muzicală – fanfara şi corul), precum şi tinerele talente de excepţie, Butan David din Coştei şi Cristian Morovan din Vlăicovăţ, laureaţi a mai multor concursuri muzicale în ţară şi străinătate.”

Momentul cultural-artistic a cuprins Hora Unirii, cântece patriotice româneşti, colinde şi melodii instrumentale din Banat şi Ardeal. Prima parte a Adunării s-a încheiat cu cuvântul de salut al liderilor asociaţilor fondatoare URS, prezenţi la şedinţă: Ljubomir Brânduşan (Unirea Românilor), Vlada Savici (Renaşterea Românilor din Serbiia), Bojan Barbuţici (Iniţiativa Românilor din Serbia), Tihan Matasarevici (Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea”), Cristian Ţânţar (Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia), Dorinel Stan (Românii Independenţi din Serbia) ,Trăian Trifu-Căta (Familia) şi Octavian Suciu (Banatica). A urmat pauza (coctail).

În partea a II-a s-a trecut la desfăşurarea lucrărilor, respectiv stabilirea regulamentului de lucru al Adunării Generale şi Electorale URS, alegerea preşedenţiei de lucru, în componenţa: Dorinel Stan (preşedinte), Vlada Savici, Ljubomir Brânduşan, Traian Trifu-Căta şi Bojan Barbuţici. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. La Adunarea Generală Electorală au fost prezenţi 37 de delegaţi cu drept de vot, în baza împuternicirii asociațiilor. Următorul punct, numirea comisiei pentru numărarea voturilor a fost adoptat în unanimitate. Ultimul punct al ordinei de zi, Alegerea preşedintelui Uniunii Românilor din Serbia (URS) a stârnit cele mai aprinse discuţii între liderii asociaţilor din Timoc, deoarece mandatul de preşedinte aparţine românilor din Timoc, românii din Voivodina deţin funcţia de vicepreşedinte URS, astfel tot la doi ani se va face rotaţia. După ce Adunarea a constatat demisia preşedintelui URS, Aleksandar Najdanovici, din motive obiective (domiciliu stabit în străinătate), funcția vacantă de preşedinte cu durată de un an revine românilor din Valea Timocului. La funcţia de preşedinte a fost propus Ljubomir Brânduşan, dealtfel unicul candidat al Adunării Generale URS. În urma discuțiilor aparent tensionate, Adunarea Generală URS a supus la vot singura propunere la funcţia de preşedinte. Cu 27 de voturi pentru,1 împotrivă şi nouă delegaţi care n-au votat, LJUBOMIR BRÂNDUŞAN a fost ales noul preşedinte al UNIUNII ROMĂNILOR DIN SERBIA (URS), cu mandat de un an, iar Călin Iorga a fost ales cu vot unanim în funcţia de secretar URS, cu mandat de un an.

URS (Uniunea Românilor din Serbia) – alianţă unică şi reprezentativă a românilor din Serbia îşi asumă rolul şi contribuţia decisivă la afirmarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţii spirituale româneşti pe întreg teritoriul Serbiei. URS-ul continuă traseul stabilit prin Planul şi Programa de activitate.

Biroul URS

You may also like

Comments are closed.