Convenția școlară româno-iugoslavă

    Istorie interbelică   În urma destrămării Imperiului Austro−Ungar, după Primul război mondial, Banatul a fost împărţit în două părţi, după lungi tratative între Regatul Român şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Partea vestică şi sudică a Banatului a aparţinut noului stat al slavilor de sud, în care a trăit marea majoritate a românilor […]

Read More…

Învățătorii din Arad la Vârșeț

dolha

Vineri, 23 mai a.c., centrul românilor din Serbia, orașul Vârșeț, a fost vizitat de un grup de peste 20 de învățători din cercul pedagogic Arad, în frunte cu Viorel Dolha, președintele AGIRO (Asociația Generală a Învățătorilor din România și din jurul României), un foarte bun cunoscător al realității românești din Serbia. Cu acest prilej s-au […]

Read More…

Câștigătorii din România, R.Moldova și Serbia ai Concursului Învață despre români de Ziua României

Peste 2 000 de elevi, studenți, învățători și profesori din mai toate județele României au răspuns inițiativei Asociației Generale a Învățătorilor din România de a participa la concursul ,,ÎNVAȚĂ DESPRE ROMÂNI DE ZIUA ROMÂNIEI”. Au participat și 98 elevi din majoritatea raioanelor R.Moldova și 73 de elevi de liceu din Serbia. Aceștia au căutat de […]

Read More…