Noutăți

Câștigătorii din România, R.Moldova și Serbia ai Concursului Învață despre români de Ziua României

Peste 2 000 de elevi, studenți, învățători și profesori din mai toate județele României au răspuns inițiativei Asociației Generale a Învățătorilor din România de a participa la concursul ,,ÎNVAȚĂ DESPRE ROMÂNI DE ZIUA ROMÂNIEI”. Au participat și 98 elevi din majoritatea raioanelor R.Moldova și 73 de elevi de liceu din Serbia. Aceștia au căutat de chiar 1 Decembrie răspunsuri la teme din istoria României dar și la teme relevante dar absente în programele școlare privind comunitățile românești și le-au expediat pe adresa noului Muzeu al învățământului ,,Preparandia arădeană” unde își are sediu și asociația învățătorilor.
În sala festivă a Colegiului Național ,,Vasile Goldiș” Arad, în prezența inspectorului școlar general adjunct Mihai Spânu, a inspectorului școlar pentru istorie Simona Stiger, a inspectorului școlar Viorel Binchiciu, a unor elevi și membri ai asociației învățătorilor, a avut loc tragerea la sorți a câștigătorilor dintre cei care au dat răspunsuri exacte.
Norocoșii care vor intra în posesia unor premii care se ridică la valoarea de 600 lei au fost:
• Ana Ciubotaru, clasa a X-a, Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” din Ungheni, R.Moldova, profesor coordonator Corneliu Prepeliță;
• Mădălina Lorena Oltean, clasa a XII-a, Liceul ,,Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, Serbia, profesor coordonator Ion Berlovan;
• Costel Cătălin Marcu, Clasa a-XII-a A, Licelul Tehnologic ,,Costache Conachi” din Pechea jud Galați, profesor coordonator Artenie Viorica.

Domnul inspector școlar general Claudius Mladin a acordat un premiu special elevei Jitariuc Laura, clasa a XII-a, Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol, liceu refugiat în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari (Transnistria), Republica Moldova.

Colegiul Național ,,Vasile Goldiș” și-a premiat dintre elevii participanți pe Casiana Boiți, Adrian Danci și Ana Chirla.
Organizatorii anunță că școlile, asociațiile/sucursalele județene ale AGIRo și alți binevoitori pot să acorde propriile premii și altor participanți, caz în care li se vor expedia lucrările elevilor care se dorește să fie suplimentar recompensați pentru eforturile lor.

Cu multă considerație,
Viorel Dolha, Președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți