Noutăți

Românii la nord şi sud de Dunăre se unesc

Asociaţia pentru Tradiţie şi Cultura Rumânilor „Dunărea” pilon important al promovării identităţii şi culturii româneşti în Serbia de Răsărit

 
Asociaţia pentru Tradiţie şi Cultura Rumânilor „Dunărea”, s-a înfiinţat pe 13 iulie 2009 la Cladovo. În calitate de preşedinte a fost ales Tihan Matasarevici, cunoscut activist pentru drepturile românilor în Serbia de Răsărit, vicepreşedinţi-Buduljkić Zoran şi Savici Marko, iar secretar Predučić Dragica. Sediul central al asociaţiei este la Cladovo. Asociaţia pentru Tradiţie şi Cultura Rumânilor „Dunărea” este una din fondatoarea organizaţiei- federaţiei românilor din Serbia „ Iniţiativa Românilor din Serbia”( IRS), care are obiectiv unificarea mediului asociativ românesc din Serbia de Răsărit sub o umbrelă juridică constituţională în viitorul apropiat. Asociaţia „Dunărea” conform Platformei şi Planului de activitate are drept imperativ apropierea asociaţiilor şi partidelor române (vlahe) din sud-estul Serbiei şi găsirea unor soluţii viabile pentru realizarea actului de unire, respectiv constituirea unui Forum reprezentativ pentru toţi românii (valahi) din Serbia ”Împreună pentru drepturile minoritare.” Statutul şi Platforma de activitate cuprinde domeniul educativ, spiritual, cultural, drepturi identitare, manifestări de amploare, tradiţii şi obiceiuri, mass-media, adică afirmarea şi păstrarea identităţii şi spiritualităţii româneşti în Timoc.

Tihan Matasarevici și dr. Dorinel Stan

Liderul Asociaţiei „Dunărea”, Tihan Matasarevici, român timocean de origine, care provine din familia Mătăsaru, a devenit cunoscut până la OSCE şi care s-a remarcat în ceea ce priveşte adunarea semnăturilor pentru introducerea limbii române în şcoliile din Timoc, considerat de comunitate un model prin angajamentul personal și exemplul propriu. Cunoscutul activist în sfera apărării drepturilor fundamentale ale minorităţii româneşti din Valea Timocului, este apreciat de instituţiile guvernamentale care se ocupă cu românii de pretutindeni(MAE, DPRRP, ICR), dar şi de forurile europene. Astfel, într-una din vizitele în Serbia efectuate de Knut Vollebaek, înaltul comisar OSCE pentru minorităţile naţionale, personal a fost felicitat şi apreciat de acesta, pentru eforturile depuse  pe tărâm minoritar. Asociaţia pentru Tradiţie şi Cultura Rumânilor „Dunărea” anual, organizează o serie de manifestări dedicate rumânilor timoceni, printre care amintim: Seară Românescă, Festivaluri, mese rotunde, conferinţe, donaţii de carte, acordarea de cadouri pentru copiii românilor din Cladovo şi Costol cu prilejul Sărbătorilor creştine şi multe alte manifestări de suflet care promovează identitatea naţională a românilor din Serbia de Răsărit.
În septembrie a.c. a participat la Bruxel la o Conferință care a avut tematică minoritățile naționale în contextul european. Asociația ”Du­nărea” a semnat protocoale de colaborare cu ”Lu­mina”, ”Expresul” și ”Forumul de Cultură și Identitate”.
Asoţiaţia pentru Tradiţie şi Cultura Rumânilor „Dunărea” militează pentru drepturile fundamentale ale minorităţii române (vlahe), identitatea culturală, spirituală şi dreptul elementar la şcoală în limba maternă. Colaborează cu Protopopiatul Daciei Ripensis din Negotin.

 

 
****

 

 
La începutul anului şcolar 2013/2014, visul comunităţii româneşti din Valea Timocului de a-si trimite copiii la cursurile de limba maternă a devenit realitate. Prin angajamentul direct al preşedintelui Asociaţiei pentru Tradiţie şi Cultura Rumânilor „ Dunărea” – Tihan Matasarevici, copiii români din zona Cladovo au început să meargă din noiembrie a.c. la cursuri de limba română (studiul cursului de Limba Română cu elemente de cultură naţională), în total 280 de copii pe raza comunei Cladovo, 78  liceul tehnic din acelaşi oraş Cladovo,   26 la şcoala din satul Podvrşca, 18 copii la şcoala generală din satul Corbovo, iar 2 copii la şcoala din satul Brza Palanka.
În Serbia de Răsărit, 408 copii din ciclul primar şi gimnazial şi 434 de liceeni şi-au manifestat interesul să înveţe limba română după aproape două secole în care nu s-a învăţat limba maternă în şcoală. Avem toată convingerea, că odată cu alegerea noului Consiliu Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia (CNMNRS) în 2014, care să reprezinte pe toţi românii, să înceapă demersurile concrete pentru implementarea drepturilor minoritare şi introducerea orelor de limba română în Serbia de  Sud-Est și Unirea tuturor românilor.

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți