Noutăți

Revista „Glasul Cerbiciei” în elita publicațiilor românilor de pretutindeni

Glasul Cerbiciei nr. 13

Cerbicia-13Aflată la cel de al 13-lea număr, revista „Glasul Cerbiciei”, editată de către asociația Românii Independenți din Serbia, reprezintă o platformă culturală de excepție pentru românii din țara vecină, un veritabil laborator de idei, opinii, concepții privind perspectivele comunității românești, fără însă a ignora tradițiile de referință ale românilor de pe acele meleaguri. În perspectiva recuperării tradițiilor și sărbătorilor semnificative, se înscrie și evenimentul organizat de către Românii Independenți din Serbia, în primăvara acestui an, sub genericul „Sărbătoarea din Poieni”. Așa cum aflăm  din articolul jurnalistului Radomir Muncean, sărbătoarea respectivă împletește armonios moștenirile trecutului cu bucuria tonifiantă a primăverii. Sărbătoarea, relansată după 73 de ani, a constutuit un autentic prilej de întâlnire și socializare pentru un număr mare de persoane, din rândul cărora nu au lipsit nici lideri ai unor asociații românești din Serbia.

Amfitrionul evenimentului, dr Dorinel Stan, președintele Românilor Independenți, a subliniat importanța recuperării manifestărilor semnificative ale românilor, ca o datorie morală a societății civile față de generațiile prezente și viitoare.

Palierul spiritual este remarcabil ilustrat în paginile revistei prin reflecția propusă de Prea Sfințitul Daniil Stoenescu, Episcop-locțiitor al Daciei Felix, asupra „descoperirii împărăției lui Dumnezeu din noi”, posibilitate pe care credinciosul o are în „liniștea catedralelor”: „liniștea de catedrală ne ajută să intrăm în cămara cea mai dinăuntru și să ne rugăm Tatălui în ascuns, descoperind împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul nostru”.

Poate mai mult ca în alte ocazii, numărul de față alocă spații largi mediului asociativ românesc din Serbia, atât în ceea ce înseamnă prezentarea unor organizații românești, cât și în privința relațiilor dintre acestea. Este prezentat astfel, prin condeiul lui Valentin Mic, Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice „In Medias Res” din Pancevo, asociație care din momentul constituirii, în anul 2006, s-a implicat în multiple proiecte menite să promoveze dialogul intercultural, diversitatea culturală, în spiritul valorilor democratice, europene. Doar cunoașterea autentică reciprocă între diferitele minorități și etnii, poate contura un climat de conviețuire. În ceea ce privește componenta identitară, „In Medias Res” a sumat, prin protocolul de colaborare semnat cu RIS, la începutul acestui an, dezideratul unității românilor din Serbia, susținerea strategiei „Prin Cultură la Identitate și Spiritualitate”, elaborată de Românii Independenți.

Din anul 2011, mediul asociativ românesc din țara vecină s-a îmbogățit prin înființarea Asociației Civice „Respect”. Așa cum scrie Remus Berlovan, asociația condusă de Lavinel Muncian, își propune promovarea relațiilor de bună vecinătate și prietenie între popoarele român și sârb. Una dintre modalitățile de a facilita dialogul între cele două culturi o reprezintă limbajul universal al teatrului, asociația „Respect” din Alibunar realizând reprezentații de teatru a unor piese românești în limba sârbă.  Pe 23 mai 2014, s-a încheiat un protocol de colaborare între „Respect” și Românii Independenți din Serbia, în vederea realizării dezideratelor identitare românești.

Dacă ne referim la mediul asociativ românesc, nu putem să nu insistăm asupra procesului de coagulare a unor asociații și organizații românești în  perspectiva alegerilor pentru Consiliul Național al Minorității Române din Serbia din acest an, moment de importanță deosebită pentru comunitatea românească de acolo. O expresie reprezentativă a  acestei coagulări a constituit-o demersul asociației Inițiativa Românilor din Serbia, condusă de Boian Barbutici, de a organiza întruniri cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc. Astfel, au fost organizate mese rotunde la Donji Milanovaț, în Timoc, și la Pancevo, în Voivodina. Discuțiile s-au axat pe necesitatea colaborării dintre organizațiile reprezentative românești din Voivodina și cele din Serbia de Răsărit, în vederea câștigării alegerilor pentru CNMNR, toți cei prezenți afirmând că societatea civilă poate constitui platforma pentru unitatea tuturor românilor din Serbia.

Un alt moment de referință în sensul coagulării asociative românești, îl reprezintă semnarea recentă a protocolului de colaborare dintre Românii Independenți și Asociația Studenților Timoceni din România. După cum preciza și Alexandar Najdanovici, președintele ASTR, protocolul va asigura dezideratele românești pe termen mediu și lung, respectiv câștigarea alegerilor pentru CNMNR, precum și reprezentarea adecvată a românilor timoceni în instituția respectivă.

Prin varietatea subiectelor propuse, prin acoperirea problematicii întregii comunități românești din Serbia, revista de actualitate, cultură și istorie a românilor „Glasul Cerbiciei” reprezintă un exemplu de consecvență și tenacitate  în promovarea valorilor identitare românești. Nu întâmplător, revista este singura publicație din Serbia prezentă în catalogul Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, unde sunt prezentate cele mai importante reviste ale românilor de pe mapamond.

Antoniu Martin

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți