Noutăți

REVISTA DE CULTURĂ ŞI ISTORIE A ROMÂNILOR DIN SERBIA „GLASUL CERBICIEI”

Glasul Cerbiciei nr. 10

La ceas aniversar

Un eveniment remarcabil pentru identitatea şi spiritualitatea românilor din Serbia, a fost prezentarea şi lansarea numărului 10 jubiliar al revistei de cultură şi istorie a românilor din Serbia, „Glasul Cerbiciei”, revistă ce apare independent şi insubordonat, aşa după cum ne-a declarat redactorul-fondator dr. Dorinel Stan. Din colegiul redacţional mai fac parte: Marin Gaşpăr, redactor-adjunct, Maria Pâslaru, dr. Trăilă Spăriosu, dr. Mircea Măran, dr. Brânduşa Juică, drd. Eufrozina Greoneanţ, Ioan Ciama, Natalia Stan, Traian Trifu Căta, Viorel Dolha, Tereza Gaşpăr, Graţiana Cornea Lorenţ, Gabriel Gaşpăr, Culita Vasilchici şi Cristian Wagner.
Publicaţia are un profil general aparte, istoric-cultural, contribuind la crearea unor repere culturale autentice şi stabile pentru conservarea şi promovarea culturii româneşti.
În deschiderea numărului 10 jubiliar, este prezentat mediul asociativ românesc „Românii Independenţi din Serbia” în acţiune. Din sumar desprindem: Mesaje, gânduri, opinii şi urări la ceas aniversar, ale domnilor prof. dr. Tărilă Spăriosu, prof. univ. dr. Viorel Boldureanu de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universității de Vest din Timişoara, Daniel Magdu, vicepreşedinte CRS, Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi jurul României, dr. Antoniu Martin, Ana Bălan din Toronto şi Trăian Trifu Căta, redactor al revistei „Familia”. La rubrica „Universul ortodox”, P.S. Daniil, Epsicop-locţiitor al Episcopiei „Dacia Felix” scrie despre ”Întâlnirea pe podul lui Apollodor”. Drd. Eufrozina Greoneanţ semnează articolul „Fotografia ca păstrătoare a memoriei”, la rubrica „Istorie culturală”. Urmează articolul cu referinţă la primele acţiuni de restaurare a clădirii Căminului cultural din Voivodinţ. La rubrica „Istorie”, dr. Dorinel Stan prezintă informaţii noi privind bilanţul realizat de Mănăstirea Srediştea Mică din anul 1754 şi până la desfiinţarea ei în 1776. „În ce mod a fost trasată graniţa româno-sârbă în 1919 – 1920” aflăm din articolul semnat de Mircea Rusnac, iar la rubrica „Origini”, Ioan Ciama prezintă o privire generală asupra „Moţiilor din Banatul sârbesc”. Marin Gaşpăr, la rubrica „Conferinţe ştiinţifice internaţionale” prezintă Conferinţa ştiinţifică de la București a Comisiei Internaţionale şi a Comisiei Române de Istorie a relaţiilor internaţionale „Gestionarea crizelor internaţionale din 1919 până azi”. Valentin Mic semnează articolul referitor la înfiinţarea Fililalei Forumului European pentru Cultură şi Istorie la Belgrad. La rubrica „Oameni de seamă”, Lucian Marina scrie despre personalitatea lui Radu Flora. Urmează interviul „Departe de lumină şi aproape de adevăr” realizat de Marin Gaşpăr cu dr. Dorinel Stan, redactor-şef şi fondator al revistei „Glasul Cerbiciei”. Maria Pâslaru prezintă „Asociaţia Învăţătorilor Vârşeţeni”, iar Marin Gaşpăr scrie despre participarea reprezentanţilor CRS şi a Românilor Independenţi din Serbia la manifestările aniversale din Arad: 200 de ani de la înfiinţarea Preparandiei din Arad. Urmează un studiu semnat de dr. Gligor Popi, intitulat „Românii din Biserica Albă în evenimentele Revoluţiei de la 1848-49”. La rubrica „Noutăţi editoriale”, prof. Univ. Dr. Ioan Viorel Boldureanu prezintă recenzia monografiei „Societăţile cultural-artistice româneşti din Voivodina (1945 – 1962)” a autorului dr. Dorinel Stan, iar preşedintele CRS, Stevan Mihailov, adresează „Apel public”. Natalia Stan scrie despre „Oaza oraşului de sub Culă”, iar foiletonul „Pe urmele românităţii –meglenoromânii din Banatul de Sud”, este realizat de Svetlana Nikodin şi Valentin Mic. Urmează articolul Facultatea de Istorie şi Filosofie „Babeş-Bolay” semnat de Marin Gaşpăr, din Cluj-Napoca, prezentarea S.C.A. „Doina” din Biserica Albă, semnat de Dorinel Stan şi „Nicolae Roman-Nicu, distins preot şi cărtuar”, semnat de Viorel Selejan. În încheierea numărului jubiliar, Tereza Gaşpăr ne prezintă în imagini şi cuvinte „Dunărea-fluviul vieţii”.
Revista „Glasul Cerbiciei” apare sub egida „Românilor Independenţi din Serbia” şi oferă o imagine corectă a realităţilor culturale, fără prejudecăţi, promovând, valorificând şi prezentând filonul românesc din Serbia. Îi dorim mult succes şi „La mulţi ani”.
Mariana STRATULAT

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți