Noutăți

Comunitatea Românilor din Serbia sprijină românii din Timoc

În Serbia de Răsărit, la Donji Milanovac, liderii românilor din Serbia s-au reunit pentru constituirea unei organizații românești – ”Inițiativa Românilor din Serbia” (IRS), care în viitorul apropiat trebuie să devină o puternică federație a românilor din Serbia.
Bazele unei noi organizații culturale românești cu nume sugestiv ”Inițiativa Românilor din Serbia” au fost puse în orașul Donji Milanovac. Președintele acestui forum al românilor din Timoc, care și-a propus și unirea românilor sub o umbrelă juridică constituțională, a fost ales coordonatorul comitetului de inițiativă, Boian Bărbuță.
El a subliniat că ”Inițiativa Românilor din Serbia” are poartă deschisă pentru toți românii de pe întreg teritoriul Serbiei, iar așa-zisă standardizarea unei limbi vlahe trebuie combătută de noua organizație. În context, a mai afirmat că organizația IRS se va dezvolta ca o mișcare de anvegură, respectată și marcantă pe scena minoritară. În cuvântul său, Iulian Nuțu, consulul general al României la Zajecear, a subliniat faptul că odată cu fondarea ”Inițiativei Românilor din Serbia”, românii își vor apăra mai bine interesele și identitatea istorică, dar pentru a înfăptui acest ideal ar fi bine să nu pretindă nimeni diferența între români și valahi, chiar dacă o parte dintre aceștia se consideră români/vlahi.
Dr Dorinel Stan, vicepreședintele Comunității Românilor din Serbia, prezent la Donji Milanovac împreună cu Dorel Cebzan, vicepreședinte CRS, a făcut referință la noua organizație care trebuie clar să-și definească dezideratele, iar Comunitatea Românilor din Serbia, ca cea mai importantă organizație de interes obștesc a românilor din serbia, sprijină și susține toate inițiativele și demersurile românești de pe întreg teritoriul Serbiei.
Puncte de vedere pe aceleași teme au mai exprimat: Cristian Wagner, dragan Demici, vicepreședintele Părtiei Democrate a Românilor din Sârbie, Dușan Pârvulovici, președintele Comitetului pentru drepturile Omului din Negotin, Liubomir Brândușan, președintele Asociației de Folclor din Maidampek, Măstatu Miroslav, preșeșintele Comunității Românilor din Valea Moravei, Tihan Matasarevici, președintele Asociației Culturale ”Dunărea” din Cladova, Alexandru Naidănovici, președintele Asociației Studenților Timoceni și alții.
La eveniment au participat numeroși reprezentanți ai unor entități culturale din județele Mehedinți, Dolj, Timiș și Caraș-Severin, mass-media locală și din România.
Cu prilejul constituirii Asociației ”Inițiativa Românilor din Serbia”, Fundația Culturală ”Lumina” din județul Mehedinți, respectiv președintele Florian Copcea, a acordat Premiul ”Eminescu” pentru excepționala contribuție adusă la promovarea culturii și spiritualității românești din Serbia dr Dorinel Stan, vicepreședinte al Comunității Românilor din Serbia și redactor-fondator al revistei ”Glasul Cerbiciei” și lui Boian Bărbuță, președintele ”Inițiativei Românilor din Serbia”.

 

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți