Activități RISNoutăți

Revista Glasul Cerbiciei în preajma jubileului

Recent a apărut la Vârșeț numărul 9 al publicației de cultură și istorie a românilor din Serbia ”Glasul Cerbiciei”, sub redacția Dr. Dorinel Stan. Revista este fondată și editată de Asociația Civică ”Românii Independenți din Serbia”, apare cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României, adică Departamentul pentru Românii de Pretutindeni  și se distribuie gratuit.
Cuprinsul revistei ”Glasul Cerbiciei” este destinat informațiilor din spațiu cultural și istoric, personalităților marcante, studii culturale și istorice, tradiție și spiritualitate, literatură, artă, documente inedite referitor la identitatea și spiritualitatea românească din Serbia. Revista ”Glasul Cerbiciei” ocupă un loc de primă importanță în spațiul românesc atât din Voivodina, cât și din Serbia de Răsărit.
Importanța revistei rezultă și din componența echipei redacționale din care fac parte printre alții: Dr. Dorinel Stan, Dr. Trăilă Spăriosu, Dr. Mircea Măran, Dr. Juica Brândușa, Drd. Eufrozina Greoneanț, Daniil, episcopul Episcopiei ”Dacia Felix”, Marin Gașpăr, Ioan Ciama, Viorel Dolha, Culita Vasilchici, Maria Pâslaru, Cristian Ruțanu Wagner, Arhimandrit Longhin Muncean, Natalia Stan, Tereza Gașpăr, Dorel Cebzan ș.a.
În momentul de față suntem singura publicație de cultură și istorie românească în Serbia distribuită la nivel național și internațional (România, Moldova, Ucraina, Elveția etc.) în variantă tipărită (1000 exemplare) și în formă electronică (găsite pe site-ul www.ris.in.rs – arhivă).
În cuprinsul publicației ”Glasul Cerbiciei” nr. 9 sunt consemnate următoarele articole: ”Universul revelației într-un potir cu rouă”, semnat de Daniil, Episcop al ”Daciei Felix”; ”Realitatea culturală românească”, ”Populația teritoriului monahal srediștean în secolul al XVIII-lea”, ”Teatrul Popular Românesc din Vârșeț”, ”Monografia Coșteiului” și SCA ”Unirea” din Seleuș – Dr. Dorinel Stan; ”85 de ani de la înființarea fanfarei din Iablanca”, autor Gheorghe Novac, ”Cuvântul românesc, încotro?” și ”Evoluția populației satului Coștei” – Marin Gașpăr; ”Istoria locală a meseriilor” – Drd. Eufrozina Greoneanț; ”Aspecte ale vieții spirituale culturale și educaționale la Râtișor” – Natalia Stan; ”Români pentru români”  – Liviu Stamin; ”Daniel Ungur – un român de nădejde” – Maria Pâslaru; ”Dușco Oprici – cunoscut interpret de muzică populară” – Culita Vasilchici; ”Patru decenii de spectacole de teatru” și ”Cei care au marcat viața teatrală a românilor din Voivodina”, articole semnate de Simeon Lăzăreanu; ”Portul popular din Sân-Mihai” – Rodica Todoran; ”Petru Murgu (1842-1920) – părintele istoriei petrovicene” – Dr. Mircea Măran; ”Meglenoromânii din Banatul de Sud” – Svetlana Nikodin și Valentin Mic și ”Vârșețul în imagini și cuvinte” – Tereza Gașpăr.

You may also like

Comments are closed.