DocumenteNoutăți

PROTOCOL DE COLABORARE RIS – IRS

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat azi, 26 iunie 2013 între

 
ROMÂNII INDEPENDENȚI DIN SERBIA, cu sediul la Vârșeț (Voivodina) reprezentată de președintele Dr. Dorinel Stan și
INIȚIATIVA ROMÂNILOR DIN SERBIA, cu sediul la Brestovaț (Timoc) reprezentată de președintele Boian Bărbuță.

 

Protocolul se încheie între cele două asociații reprezentative românești din Serbia în vederea păstrării identității și spiritualității, apărarea intereselor tuturor românilor din Serbia și concept unic de asociere al organizațiilor din Serbia (Voivodina și Serbia de Est) în cadrul pentru asigurarea unei formule larg reprezentative care să îi includă pe toți românii.
OBIECTIVELE PROTOCOLULUI:
– Dezvoltarea unei relații de colaborare în cadrul mediului asociativ românesc în vederea derulării proiectelor comune pentru promovarea și apărarea intereselor naționale, protejarea și realizarea drepturilor elementare;
– Realizarea dezideratelor supreme a minorității naționale române – UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR și refacerea imaginii unității minorității naționale române;
– În scopul stimulării și cultivării legăturilor între românii din Serbia este necesar schimbul reciproc și permanent de promovare a valorilor specifice identitare;
– Refacerea și reorganizarea minorității naționale române în Serbia.
Prezentul protocol se încheie pe timp nelimitat și poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părților semnatare. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți în scris propunerile respective.
Românii Independenți din Serbia
Dr. Dorinel Stan, președinte
Inițiativa Românilor din Serbia
Boian Bărbuță, președinte

You may also like

Comments are closed.

More in:Documente