Activități RISNoutăți

Pagini de cultură, istorie şi atitudine civică a românilor din Serbia

GLASUL CERBICIEI – Revista de atitudine civică, cultură și istorie a românilor din Serbia, având un deceniu și jumate de existență în cadrul comunității românești din Serbia, s-a afirmat ca una dintre principalele surse de diseminare a cercetării științifice despre istoria si cultura milenară a românilor din Voivodina și Timoc.

Începând cu anul 2008 (primele două numere apar ca supliment al publicației ,,Cuvântul Românesc”), respectiv din 2010, revista apare într-o serie nouă la Vârșeț, sub egida Asociației Românii Independenţi din Serbia (RIS), fiind accesibilă gratuit și pe site-ul organizației www.ris.org.rs, distribuindu-se  tot gratuit atât în Serbia cât și în străinătate.

Publicația Glasul Cerbiciei își continuă drumul și traseul bine definit în peisajul românesc. Un conținut bogat  și variat, ilustrat și interesant, ne duce pe ținuturile culturale, educative, istorice şi spirituale cu articole inedite despre trecutul, prezentul și perspectivele etniei nostre în acest spaţiu geografic- multietnic, multicultural și multiconfesional cum este Republica Serbia. Temele abordate în acest număr sunt garantate de semnături consacrate a unor personalități, care sunt o revelație pentru cititori.

Glasul Cerbiciei apare în condiții grafice excelente, ceea ce este firesc pentru o publicație în care sunt reproduse imagini cu comorile de literatură, cultură, tezaur, artă, patrimoniu și istorie la nord și sud de Dunăre. În această ordine de idei, frontispiciul publicației atrage atenția cititorului, unde stă scris  ,,Prin cultură la identitate și spiritualitate”.

Noul număr (21), care este sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni  își propune să aducă în fața publicului cititor, iubitor de istorie/cultură  în primul rând ineditul și evoluțiile socio – culturale din trecut și de actualitate ale minorității nostre. În spațiul culturii române din Serbia, revista Glasul Cerbiciei ocupă un loc de primă importanţă.

Publicația centrală a Asociației Românii Independenţi din Serbia, care prin informaţiile din paginile sale nu vinde înțelepciune, ci o dobândește, deoarece cunoașterea si îmbogățirea culturală a cititorilor, dacă e autentică, este în folosul nostru, al tuturor românilor de aici și dincolo de graniță. Glasul Cerbiciei este o revistă de atitudine civică, cultură și istorie, publicată preponderent în limba română şi dedicată spațiului românesc din Serbia. Ca și celelalte, acest număr se evidenţiază prin bogăţie şi informații, diversitate, prin ținuta științifică deosebită. Și de această dată echipa a reușit să aducă cititorilor materiale inedite semnate adât de publicişti consacraţi, dar și debutanţi. În cele 40 de pagini pot fi citite articole de actualitate, cultură, istorie, literatură, artă, spiritualitate, destin românesc, etnografie si patrimoniu cultural, incursiuni în Timoc, evenimente majore, analize și concluzii. Revista contribuie deopotrivă la promovarea bogăției patrimoniale românești din Serbia, în țară și la românii de pretutindeni. Publicația Glasul Cerbiciei sau Vocea Românilor din Serbia își merită pe deplin titlul, deoarece ne dezvăluie cu adevărat valorile istorice și culturale din patrimoniul românesc, care ne-au marcat existența și apartenența.

Nu vrem să fim geniali, ci doar interesanți, obiectivi și sperăm, ceva aparte în peisajul publicistic românesc din Serbia.

Felicitări întregului colectiv de redacție şi pentru acest număr de înaltă ținută.

 

Redactor șef – fondator

Dr Dorinel Stan

You may also like

Comments are closed.