Istorie si culturaNoutăți

Mihai Condali – distins pictor și om de cultură

Motiv rural
Motiv rural

Motiv rural

 
În perioada de după cel de-al Doilea război mondial arta plastică bănățeană a luat un avânt viguros, în cadrul căruia vlăstarii, aidoma pomilor în primavară, înmugureau, înfloreau și apoi își ofereau fructul. Printre aceștia, se distingea regretatul Mihai Condali.

 
El a captivat atenția oamenilor de cultură, în bună parte fiind susținut de colegi prin publicare lucrărilor proprii în săptămânalul „Libertatea” și în paginile revistei „Lumina”.
Astazi, când Mihaiță sălășluiește printre aștrii, îi simțim lipsa, mai ales noi cei care îl cunoșteam și colaboram cu el, expunând împreună lucrări la diverse expoziții. Fiind împreună, îi admiram eleganța liniei, câteodată trasă cu mâna stângă, lucru curios în acele vremuri. Îl priveam, încântați de felul de asimliare a formei și spațiului în compoziție plurisonantă. Condali a rămas pentru noi un distins artist plastic care ne-a îndrumat pașii în faza noastră de început.
Datorită talentului și puterii de muncă, Mihai Condali a fost angajat, imediat după absolvirea Școlii normale în calitate de ilustrator și redactor grafic la Casa de Presa și Editură „Libertatea”, astfel că a lăsat în moștenire urmașilor nenumarate ilustrații, mai ales ale manualelor școlare, apoi ale articolelor din revista „Bucuria pionierilor”, ulterior “Bucuria copiilor”.

Mihai Condali - liceist

Mihai Condali – liceist

A mai publicat și sute de schițe, vinete în paginile revistelor și plachetelor de poezii.
În calitate de pictor, artistul plastic Mihai Condali s-a afirmat mai ales prin expresia neoimpresionistă pe care o practica și cu ajutorul căreia încerca să eternizeze mirificul atmosferei rurale.
Fiind dotat și cu un pronunțat talent poetic dar și cu un nerv creativ deosebit, a scris și versuri de valoare incertă îmbinând spiritul plastic cu cel poetic. A lăsat pentru posteritate sute, chiar mii de versuri și creații plastice pe tema peisajelor din satele românești.
Lucrările sale din domeniul artei plastice se găsesc astăzi în foarte multe colecții particulare ale iubitorilor de frumos, iar creațile sale litereare s-au păstrat în manuscris, destule dintre acestea fiind publicate postum într-un volum de poeme, iar cele mai multe sunt împraștiate prin publicațile periodice din acele vremuri.
Evident că Mihai Condali merită să-i fie păstrată memoria deoarece creațiile sale au intrat în patrimoniul cultural al Banatului, Voivodinei, Serbiei și, de ce nu, al românilor de pretutindeni.

You may also like

Comments are closed.