DocumenteNoutăți

Mediul asociativ românesc ”Românii Independenți din Serbia” acționează în vederea păstrării învățământului românesc preșcolar și primar în Serbia

Atitudinea ”Românilor Independenți din Serbia”, prin solicitările părinților, a stopat închiderea grădiniței de copii la Voivodinț.

 

COMUNICAT
Asociația Civică ”Românii Independenți din Serbia” în baza principiilor democratice, drepturilor inealineabile, dreptul fundamental al copiilor la educație în prima limbă, face apel către autoritățile locale, provinciale și republicane privind păstrarea învățământului preșcolar în localitatea Voivodinț, veche vatră românească în Voivodina.
Învățământul preșcolar se organizează și funcționează în conformitate cu legea care pentru menținerea și deschiderea grupului de copii preșcolari se prevede cel puțin cinci copii la grădiniță, respectiv clasă pregătitoare. Legea învățământului preșcolar pentru copii aparținând minorităților naționale prevede același număr, iar la aprecierea autoguvernării locale, adică fondatorului, se poate micșora.
În baza cererilor a șase părinți care și-au exprimat dorința ca odraslele lor cuprinse între vârsta 5-6 ani să le fie asigurată în continuare educație preșcolară la Voivodinț în limba română, cerem aplicarea legii și menținerea grădiniței de copii în localitate.
”Românii Independenți din Serbia” recomandă păstrarea învățământului preșcolar la Voivodinț deoarece se îndeplinesc toate condițiile din lege și sunt profund înclinați pentru menținerea grădinițelor de copii, învățământului primar a procesului educativ-instructiv în limba română în ansamblu pe întreg teritoriul Serbiei, respectiv deschiderea claselor cu predare în limba română în Serbia de Nord-Est.
Președinte RIS
Dr. Dorinel Stan

 

You may also like

Comments are closed.

More in:Documente