Noutăți

Lupta juridică în faţa tribunalului din cadrul CRS a luat sfârşit!

Conducerea legitimă a CRS este confirmată de Sentinţa Curţii de Apel din Novi Sad, prin care se obligă fostul preşedinte Ion Cizmaş de a preda încăperile din strada Vasca Popa nr. 16 din Vârşeţ, precum să predea întreaga arhivă, ştampilele şi inventarul în termen de 15 zile, sub ameninţare de executare silită. Sentinţa instanţei este finală, şi nu se mai poate face recurs. Deşi actuala conducere este înregistrată de mai bine de un an de zile la Agenţia pentru Registrele Economice, secţia Asociaţii, cu o decizie definitivă cu putere de exerciţiu, prin diverse manipulări, existau nedumeriri cu privire la procesul juridic din faţa instanţei.
Iată că a ajuns şi ziua în care şi acest proces s-a încheiat, iar acuzările fostei conduceri au fost respinse la toate capitolele ca nefondate.
Mulţumim pe această cale membrilor Comunităţii Românilor din Serbia, care ne-au dat sprijin şi imboldul necesar pentru a duce la bun sfârşit acest proces care a durat 3 ani de zile. În toate localităţile noastre, deşi nu aveau beneficii din partea CRS, reprezentanţi prin filialele sale, membri noştri au dat dovadă de înţelepciune şi răbdare, care era atât de necesară.
Este de datoria noastră, de a readuce Comunitatea Românilor din Serbia în rândul românilor, de readuce acele timpuri când românul nu se gândea la interesul său personal, ci a dat sprijin necondiţionat comunităţii.
Acest proces a început deja. Cea mai bună dovadă o dau multiplele activităţi ale CRS prin intermediul filialelor sale, în condiţiile în care, în toţi aceşti ani, am funcţionat cu conturile blocate, fiind apăsaţi de datoriile moştenite.
Comunitatea Românilor din Serbia are în continuare uşa deschisă pentru toţi românii. Viitorul nostru depinde doar de noi!
Felicitări CRS!

 

Traducere:
Republika Serbia
Tribunalul de Apel din Novi Sad
Nr. GZ 2312-13
Data: 13.06.2013
Novi Sad

În numele poporului!

Tribunalul de apel din Novi Sad, format din judecătorii Petar Jovanovic, presedinte, judecatorii Branka Bajic si Spomenka Dragas, membri, în procesul juridic a lui Ion Cizmas din Straja, reprezentat de avocatul Dragoslav Aleksic, avocat din Vârşeţ împotriva Comunităţii Românilor din Serbia, reprezentată de Stevan Mihailov din Satu Nou, pe care îl reprezintă Traian Romanovic, avocat din Alibunar, în vederea soluţionării plângerilor depuse împotriva deciziilor tribunalului din Vârşeţ nr. P 272-12 din 04.12.2012, acest tribunal a adus următoarea
SENTINŢĂ
Plângerea acuzatului (CRS) se acceptă, şi partea atacată a sentinţei Tribunalului din Vârşeţ P 272-12 din 04.12.2012, alin 2, se ANULEAZĂ şi se RESPINGE plângerea unde se cere anularea deciziilor de la Adunarea CRS din 26.09.2010 la Satu Nou, şi anume Decizia de anulare a sigiliului care nu respectă Statutul CRS şi adoptarea noii ştampile conform Statutului şi Decizia privind adoptarea noului Statut în baza Legii Asociaţilor, iar plângerea acuzatorului (Ion Cizmaş) se RESPINGE şi celelalte părţi (1, 3, 4 şi 5) ale sentinţei din Vârşeţ se CONFIRMĂ.

Sentinţa Definitivă:
SE RESPINGE plângerea lui ION CIZMAŞ din Straja, pentru a se stabili că sunt nule şi că nu au putere juridică hotărârile adoptate la Adunarea CRS ţintută pe data de 12.09.2010 la Satu Nou şi anume Decizia de la punctul 5. Alegerea noii conduceri CRS, în baza Statutului prin vot secret.
SE RESPINGE plângerea lui ION CIZMAŞ din Straja, pentru a se stabili că sunt nule şi că nu au putere juridică hotărârile adoptate la Adunarea CRS ţinută pe data de 26.09.2010 la Satu Nou şi anume Decizia privind anularea ştampilei care nu respectă Statutul şi adoptarea ştampilei în conformitate cu Statutul CRS şi Decizia privind adoptarea Statutului în baza Legii Asociaţiilor.
   SE APROBĂ contraplângerea CRS şi se obligă Cizmaş Ion din Straja să predea CRS încăperile din strada V. Popa 16, precum să predea întreaga documentaţie, ştampilele şi inventarul, în termen de 15 zile, sub ameninţarea de executare silită.
SE RESPINGE propunerea pentru a se interzice lui Stevan Mihailov de a reprezenta CRS în faţa persoanelor juridice şi fizice, organelor de stat, precum şi de a folosi ştampila pe care a făcuto, până la sfârşitul acestui proces ca nefondată.

 

sursa: http://www.comunitatea-romanilor.org.rs

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți