EvenimenteNoutăți

Întâlnirea românilor din Timoc cu societatea civică românească din Voivodina

Călin-Iorga,-Sașa-Iovanovici,-Dorinel-Stan,-Dragan-Demici,-Cristian-Cacovan1
Procesul reorganizării și refacerii naționale (spirituale) a românilor din Serbia la Nord și Sud de Dunăre continuă. Indiferent de menținerea circumstanței de separare a minorității prin sprijinirea valahilor de agenții și fundații particulare în detrimentul românilor din Serbia de Răsărit, în contextul în care România și-a exprimat clar poziția, rămâne doar aparent neelucidat.
În situația în care CRS își întrupe activitatea până nu primește fonduri și mijloace financiare importante de la DPRRP din cadrul MAE din București, organizația de interes obștesc „Românii Independenți din Serbia” (RIS) își intensifică și extinde activitatea prin contribuții proprii, respectiv autofinanțează editarea publicației central „Glasul Cerbiciei„, tipărește și editează cărți și lucrări științifice de referință, lansare de carte, serate literare, inițiază și organizează prima ediție a manifestării muzicale „Festivalul Mărțișorului  2016„, apoi tradiționala manifestare câmpenească „Sărbătoarea din Poieni„, conferințe și seminare internaționale și multe altele, promovându-și obiectivele păstrării identității și spiritualității conform Platformei și Programei de activitate „Prin cultură la identitate și spiritualitate 2014-2018„.
RIS-ul a demonstrat constant că este un sprijin necondiționat beneficiarilor și nu este organizație de paradă care urmărește obținerea mijloacelor financiare condiționând activitatea, deoarece menirea societății civice este una nobilă pe altarul propășirii idealurilor naționale în folosul minoritar.
În această direcție, marți, 2 februarie a.c., la sediul central din Vârșeț al RIS-ului, o delegație a conducerii organizației în frunte cu președintele  Dr Dorinel Stan, vicepreședinții Cristian Cacovan și Milan Micșa și Călin Iorga, secretar, s-a întâlnit cu reprezentanții românilor din Timoc, Dragan Demici, Sașa Iovanovici și Veterin Budimirovici. Principalele teme dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat stagiul actual al etniei românești, cadrul instituțional, colaborarea românilor din Timoc (Serbia de Sud-Est) cu cei din Voivodina, inițierea proiectelor comune care au obiectiv păstrarea identitară și spirituală pe întreg teritoriul Serbiei, colaborarea în vederea reprezentării politice a românilor din Serbia, deschiderea unui punct de corespondență a publicației centrale RIS „Glasul Cerbiciei” în Timoc, respectiv distribuirea publicației într-un număr considerabil pentru întreaga comunitate românească (valahă) din Serbia de Răsărit, precum si demersuri și acțiuni comune în ceea ce privește realizarea și implementarea drepturilor minoritare când este vorba de păstrarea ființei naționale, propășirea idealurilor și dezideratelor în vederea realizării visului secular – Unirea Românilor din Serbia.

You may also like

Comments are closed.

More in:Evenimente