Activități RISNoutăți

Impresii şi ecouri de la Festivalul Copiilor/Primăverii – Dor de primăvară, dor de Eminescu, 2023

Mihai ȘERBAN, Ministru plenipotențiar la Consulatul General al României la Belgrad

Am reprezentat cu mândrie ambasada României în Republica Serbia, în numele ambasadorului României, dat fiind faptul că organizarea acestei ediții a festivalului a fost un prilej autentic pentru manifestarea, hrănirea și transmiterea către întreaga comunitate românească din Serbia a unora dintre cele mai de preț valori ale românismului: cântecul și jocul popular, poezia eminesciană, arta dramatică. Am văzut copii de toate vârstele în privirile cărora rezonau emoții românești, așteptând probabil decizia juriului, ca orice copil care așteaptă recunoașterea valorii și relevanței personale în ochii adulților. Am văzut profesori români care trăiau emoții congruente cu semnificația muncii lor cu copiii. I-am văzut pe acești copii și pe profesorii lor în mijlocul spectatorilor ale căror emoții și așteptări erau la fel de profund românești.

Prin urmare, vă felicităm încă odată pentru organizarea acestei ediții a Festivalului copiilor. Faceți în așa fel încât să păstrați fără încetare vie dorința românilor din Serbia de a se exprima prin valorile care le definesc identitatea națională. Doar așa vor ști de unde vin și încotro se îndreaptă.

Daniel BALA, Ministru Consilier, Consulatul General al României la Vârșeț

Festivalul “Dor de primăvară, dor de Eminescu” inițiat și organizat de ,,Asociația de interes obștesc Românii Independenți din Serbia” (RIS), ajuns în anul curent la cea de a doua ediție, constituie un eveniment cultural-artistic de amploare, care pune în valoare muzica, poezia, datinile străbune şi arta populară românească.

Acest Festival s-a dovedit a fi pentru tinerii etnici români din Republica Serbia o veritabilă formă de educație complementară, care contribuie la dezvoltarea imaginației, simțului estetic, a bunului gust, precum şi la cunoașterea și respectarea valorilor românești autentice la nivelul societății civile multietnice și multiculturale din Provincia Autonomă Voivodina (PAV).

Consider că Festivalul și-a atins scopul asumat, respectiv descoperirea și promovarea copiilor talentați din cadrul minorității române din Serbia, cultivarea dragostei pentru tradițiile şi obiceiurile naționale românești, poezia românească, cu accent pe creația eminesciană, precum și totodată aprofundarea legăturilor de prietenie între tinerii de etnie română din Voivodina, dar şi în plan mai larg stimularea cooperării dintre societățile componente ale mediului asociativ românesc din PAV.

Apreciez în mod deosebit implicarea serioasă şi responsabilă a cadrelor didactice din unitățile de învățământ cu predare în limba română din Serbia în pregătirea unor programe artistice de calitate, susținute în cadrul Festivalului de elevii aflați actualmente în coordonarea educațională a acestora.

Este remarcabil faptul că la ediția 2023 a Festivalului „Dor de primăvară, dor de Eminescu” au participat 300 de elevi din majoritatea școlilor cu predare în limba română din Voivodina, ciclul primar, gimnazial și liceu, precum și un grup de elevi etnici români din regiunea Timoc care urmează cursuri de limba română cu elemente ale culturii naționale la școala generală “Vuk Karadžić” din Kladovo.

Remarc cu satisfacție faptul că desfășurarea Festivalului “Dor de primăvară, dor de Eminescu” a evidențiat existenta a numeroase tinere talente autentice de etnie română în PAV în domeniile literar, muzical şi al artelor plastice şi dramatice, care trebuie stimulate și cultivate în continuare.

Evidențiez în contextul desfășurării Festivalului “Dor de primăvară, dor de Eminescu” angajamentul si rezultatele notabile din ultima perioadă ale ,,Asociației de interes obștesc Românii Independenți din Serbia” (RIS) în domeniul cultural-identitar românesc.

Natalia STAN, coordonatoarea Festivalului Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu”, ediția a II-a

Festivalul Copiilor/ Primăverii ‚,Dor de primăvară, dor de Eminescu”, ediția a II-a, Vârșeț  2023 organizat de Asociația Românii Independenți din Serbia (RIS) este o punte între generații, care reunește circa 300 de elevi / tineri, mici actori , dansatori, soliști și recitatori din Voivodina  și Timoc, respectiv  R.Serbia.

Festivalul este o grandioasă manifestare dedicată anotimpului primăvara și geniului poeziei românești – Mihai Eminescu.

Prin intermediul Festivalului promovăm limba română, cântecul , poezia, arta, portul specific fiecărei zone și specific românilor din Serbia.

Poezia lui Eminescu, conține un adevăr pentru noi, romanii, care ne arată calea pe care să mergem. Rugam pe bunul Dumnezeu ca versurile și gândurile lui Eminescu să încolțească ca iarba primăvara, în inima noastră și inimile celor 300 de copii participanți azi la Festivalul „ Dor de primăvară, dor de Eminescu”.

Ceea ce vom realiza prin acest Festival al Copiilor și Primăverii, va deveni un dar pentru generațiile viitoare, o filă de istorie de care se va mândri comunitatea românească din Serbia.

Viorel DOLHA, Președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România (AGIRo)

Am învățat în Serbia că nu ești român dacă bunicul îți este român, ci ești român, dacă te îngrijești ca nepotul să îți fie român

Pot spune că mi-am început cu adevărat primăvara la Vârșeț, duminică, 23 aprilie, la Festivalul Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu” ediţia a II-a, eveniment organizat de aceiași perseverenți și neobosiți Dorinel Stan și Natalia Stan.

Nu greșim dacă familia Stan o socotim deja o instituție pe tărâmul culturii românilor din Serbia.

Cântecul, poezia, arta, portul specific fiecărei zone şi specific românilor din Serbia au făcut o adevărată punte între generații. Bunici și părinți s-au bucurat de evoluția a aproape 300 de elevi, tineri, mici actori, dansatori, solişti şi recitatori din Voivodina şi Timoc. Am învățat aici, în Serbia, că nu ești român dacă bunicul îți este român, ci ești român dacă te îngrijești ca nepotul să îți fie român.

Plusul acestei ediții a fost prezența și evoluția grupului de elevi din Timoc, din zona Kladovo, grup pregătit de doamna profesoară Diana Șolkotovici.

Cinste organizatorilor! Felicitări copiilor, profesorilor și familiilor lor!

Mariana STRATULAT, directoarea CPE ” Libertarea ” din Panciova  si membrul juriului

Ampla manifestare cultural-artistică și educativă organizată de Asociaţia „Românii Independenţi din Serbia” – Festivalul Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu”, reprezintă o formă inedită de educaţie prin artă, muzică, poezie, datini străbune, folclor şi teatru. Ediția a II-a a acestui festival, organizată la Sala Teatrului ”Sterija” din Vârșeț, nu a lăsat pe nimeni indiferent. Cei peste 300 de elevi şi tineri din majoritatea școlilor cu predare în limba română din Voivodina și Timoc, și de data aceasta au dat dovadă de talent și bună pregătire, fapt pentru care îi felicităm, dar în mod aparte felicităm cadrele didactice care i-au instruit cu multă dărurire de sine.
Trebuie să recunosc că propunerea domnului Dorinel Stan de a face parte din juriu acestui minunat festival m-a onorat. Am așteptat cu nerăbdare să înceapă festivalul. Dar, deja după primele momente artistice pe care am avut ocazia să le urmăresc, mi-am dat seama că va fi foarte dificil de a-i desemna pe cei mai buni participanți. Au decis nuanțele, deoarece toți copiii erau foarte bine pregătiți și s-au străduit să-și interpreteze poeziile, cântecele, replicile din scenete, așa cum știau mai bine. Totuși, cele mai importante premii au fost aplauzele numerosului public, care a avut ocazia să trăiască clipe de adevărată delectare sufletească alături de acești copii minunați.
În mod aparte îi felicit pe doamna profesoară Natalia Stan și pe domnul dr. Dorinel Stan pentru faptul că au reușit să scrie o nouă filă de istorie și să ne aducă primăvară în suflet, prin intermediul acestui festival.

 

Albina Crețu ȘUBLJA, profesoară de muzică

Un festival frumos cu foarte mulți copii, care se prezintă cu ceea ce au învaţat cu învățătorii lor. De la mic la mare, au cântat, au recitat și au prezentat obiceiurile din satele natale. Grupurile vocale și soliștii vocali au cântat cântece populare sau cântece  pe versurile marelui poet Mihai Eminescu. Participanții au fost foarte emoționați și fericiți că participă la un festival grandios, ceea ce este cel mai important! S-au întalnit la această sărbătoare și la  primăvară românească la Vârseț, să fie împreună, să cânte, recite și să facă noi cunoștințe, bucurându- se de limba română ( datini, obiceiuri, cântece, teatru, poezie …). Pentru mine, o experiență nouă. Doresc organizatorilor mult succes pe parcurs!

Ioan CIAMA, președintele Societății cultural –  patriotice „Avram Iancu” din Timişoara

Festivalul Copiilor / Primăverii „ Dor de primăvară, dor de Eminescu”, ediția a doua, a fost o manifestare de simțire și trăire românească, cum nu mi- a fost dat să văd până acum, la cei 82 de ani. Obiceiurile, tradițiile, cântecele, recitarea poeziilor , jocul scenic, toate au fost la limita de sus a perfecțiunii.  M- au impresionat deosebit copiii din Timoc, despre care nu aș fi crezut că vorbesc atât de bine românește. Am văzut în ei și în profesoara lor ( Diana a lu’ Solocota), oltenii noștri de peste Dunăre.Felicitări organizatorilor și concurenților!

Viorel CIOLOCA, scriitor si publicist din Timişoara

La Paștele mici, în ziua de 23 aprilie 2023, a avut loc ediția a II-a a Festivalului Primăverii, inspirat denumit ”Dor de primăvară / Dor de Eminescu”. Locația unde s-a desfășurat acest eveniment a fost și ea inspirat aleasă, anume, frumoasa sală a Teatrului Național ”Sterija” din Vârșeț care, dacă ar fi putut vorbi, probabil ne-ar fi destăinuit bucuria de a fi găzduit un asemenea act de cultură de o impresionantă amploare.

Remarcabil a fost numărul de participanți, iar secțiunile programului au acoperit o paletă largă de vârste, de la extrem de simpaticii țânci preșcolari până la elevi de liceu.

Îmbrăcați în frumoase costume populare, copiii au susținut un adevărat regal de muzică, tradiție și poezie românească care a încântat publicul prezent în sală, dar mai ales pe membrii juriului care au avut serioase dificultăți în a face o departajare obiectivă.

Până la urmă, că trebuia să se acorde premii, s-au acordat două mari premii școlilor care au au avut participanți la toate secțiunile înscrise în program, și anume școlii din SânMihai și școlii din Kladovo, aceasta din urmă prezentându-se cu o formație de elevi antrenată de inimoasa dăscăliță Diana Șolkotovici, care de ani buni răspândește educația în limba română printre românii din Serbia de răsărit.

În fapt, premianți pot fi considerați toți participanții care au defilat pe scenă împreună cu dascălii care i-au antrenat și care au contribuit la reușita acestei manifestări și care mi-au reamintit clipele similare din vremea

anilor mei de școală când exista serbare școlară la finele fiecărui an, obicei care din păcate s-a neantizat.

Dar ”premianții” supremi au fost, fără îndoială cei doi organizatori principali, neobosita dăscăliță Natalia Stan împreună cu consortul dânsei, Dorinel Stan, președintele asociației ”Românii Independenți din Serbia” (RIS), care se implică în mod lăudabil spre a conferi continuitate unui Festival atât de amplu.

Sintagma folosită de consulul României de la Vârșeț, dl. Gheorghe Dinu, cum că familia Stan (incluzând aici și pe școlărița Elena, participantă activă cele două Festivaluri de până acum) a pornit o adevărată cruciadă a manifestărilor românești din acea zonă, caracterizează cel mai bine eforturile pe care sus numiții organizatori le întreprind în ultima vreme.

Obligatoriu trebuie amintită expoziţia de pictură desfăşurată în holul Teatrului şi unde au expus cunoscuta artistă din Vârşeţ, Ramona Magda, alături de inimosul Viorel Nikolajevic din Straja, acesta aducând alături de el şi pe Emanuel Grivei (tot din Straja), un tânăr talentat ce promite să ajungă un pictor profesionist, mărturie stând lucrările prezentate. Expoziţia, care a încântat privirile publicului, n-a făcut decât să întregească această extrem de reuşitămanifestare de cultură românească.

Personal, nutresc speranța că buna colaborare de până acum dintre RIS și CNMNRS să continue pe mai departe, fiindcă efectele ei sunt vizibile și marcante. Având și suportul mediatic la Casei de Presă și Editură ”Libertatea”, nădăjduim  că această serie de manifestări pur românești va prinde rădăcini consistente în sânul comunității românești din țara vecină.

Diana ŠOLKOTOVIĆ,  profesoră din Valea Timocului ( Kladovo)

Atât copiii, cât ți eu, am ajuns pentru prima oară la Vărșeț. Știam că e Banatul frumos și oamenii ospitalieri și prietenoși, dar ceea ce ne-a așteptat pe timpul călătoriei noastre, ne-a depășit așteptările. Căldura cu care am fost înconjurați pe timpul șederii ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Ne-au impresionat numărul mare de participanți, frumusețea performanțelor artistice, cât și organizarea perfectă. Vă mulțumim pentru tot, pentru zâmbetul pe care l-ați pus pe fețele copiilor, pentru zilele de adevărată sărbătoare pe care le-am petrecut împreună. Vă urăm mult succes în continuare, iar festivalul să fie tot mai apreciat și cunoscut odată cu trecerea anilor.

Cu toată prețuirea!

Prof. univ. dr. Virginia POPOVICI, Universitatea din Novi Sad

Versurile poetului nostru național Eminescu se potrivesc întru totul cu imaginea naturii în deșteptarea primăverii, idee pe care au preluat-o organizatorii cu tot sufletul pentru a organiza cea de-a doua ediție a Festivalului ”Dor de primăvară, dor de Eminescu”.

Într-o atmoseferă solemnă și plină de zâmbetele copiilor s-a derulat programul care cuprindea zeci de elevi talentați din clasele I-VIII de la școlile elementare și din clasele I-IV de la școlile medii și liceu din Provincia Autonomă Voivodina. Pe scena Teatrului ”Sterija” din Vârșeț s-au  putut aude recitaluri, cântece, coruri, dansuri, prezentarea obiceiurilor și tradițiilor românești într-o formă sincretică și bogată în recuizite confecționate de mâinile copiilor și instruiți de învățătorii și profesorii lor.

O astfel de manifestare, inedită în acest areal, este binevenită, nu doar pentru a ne bucura de un spectacol minunat, ci pentru a stârni interesul elevilor pentru artă și creație, pentru a face cunoștință cu poeziile poetului Eminescu, pentru a descoperi costumele populare moștenite de la bunici și străbunici și de a  promova patrimoniul tradiționalal românilor din Banatul sârbesc.

Chiar dacă festivalul este conceput cu premii, fără a avea pretenții de a ocupa locurile de frunte,  elevii au dovedit talent și gust pentru frumos, într-o limbă română literară, dar și în grai. În seara aceasta Dunărea n-a mai reprezentat frontieră între Voivodina și Serbia de răsărit, ceea ce aduce încă un plus pentru organizarea acestui festival dedicat celui mai frumos și fraged anotimp, primăvara.

Felictări organizatorilor și să ne vedem la anul, la o nouă ediție a festivalului ”Dor de primăvară, dor de Eminescu”.

Lia PETRI, învățătoare din Iancaid

Festivalul Copiilor / Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu”, care s- a organizat la Vârșeț, în incinta Teatrului Național „Sterija” sub auspiciile Asociației Românii Independenţi din Serbia, pot spune doar cuvinte de laudă. La acest Festival , copiii pot să vadă și cunoască cultura, obiceiurile și tradițiile poporului român. În mod aparte, pot evidenția cântecele , poeziile și obiceiurile din străbuni prezentate la acest eveniment regal al copiilor români din Serbia. Am doar cuvinte de laudă pentru coordonatoarea Festivalului, prof Natalia Stan, pentru organizatori , dar și pentru participanți.Într-adevăr Festvalul „ Dor de primăvară, dor de Eminescu”, ediția a II- a, a fost o revelație pentru comunitatea românească din Serbia. O manifestare unică și grandioasă!

 

 

You may also like

Comments are closed.