Activități RISNoutăți

Impresii de la Spectacolul – Eveniment la Vârșeț dedicat Zilei Culturii Naționale – Porni Luceafărul…

Gheorghe Dinu, Consulul general al României la Vârșeț

Spectacolul extraordinar muzical-literar “Porni Luceafărul…” din data 15 ianuarie 2023 consacrat „Zilei Culturii Naționale”, găzduit de prestigiosul “Centru Cultural al Municipalității Vârșeț”, a fost susținut cu multă dăruire şi talent de elevi etnici români din școlile primare, gimnaziale și liceele românești din Coștei, Vârșeț, Voivodinț, Nicolinț, Straja, Iablanca, Seleuș, Srediștea Mică, Alibunar, Sân – Mihai, Vlăicovăț, Grebenaţ, Uzdin și Petrovăsâla.

Sunt deosebit de onorat că la reușita acestui eveniment cultural reprezentativ în plan național-identitar, deosebit de important pentru întreaga comunitate românească din Provincia Autonomă Voivodina a contribuit și Consulatul General al României la Vârșeț în calitate de coorganizator.

Acest spectacol extraordinar muzical-literar de succes reprezintă încă o dovadă vie și extrem de elocventă a hotărârii minorității române din Voivodina de a celebra în mod consecvent marile sărbători ale culturii și spiritualității românești, prin realizarea de evenimente de înaltă ținută şi mare impact în Serbia.

Exprim aprecieri călduroase pentru atașamentul și pasiunea pentru valorile perene ale culturii lor naționale ale reprezentanților tinerei generații de etnici români din Serbia, între care se înscriu cu cinste și protagoniștii spectacolul extraordinar muzical-literar “Porni Luceafărul…” și remarc cu mare prețuire eforturile deosebite depuse pentru realizarea acestui eveniment cultural de amploare. Implicarea actuală semnificativă a tinerilor etnici români în organizarea de manifestări culturale cu specific național propriu creează premise favorabile pentru păstrarea și afirmarea pe mai departe a identității minorității românești de pe aceste meleaguri.

Doresc să evidențiez în mod laudativ activismul din ultima perioadă al Asociației „Românii Independenți din Serbia”, principalul inițiator al spectacolului extraordinar muzical-literar “Porni Luceafărul…”, de a organiza multiple manifestări culturale de calitate, extrem de reușite, cu specific românesc.

Vă asigur că întreg colectivul Consulatului General al României la Vârșeț va continua să se implice activ în susținerea și realizarea de proiecte și activități reprezentative dedicate promovării și afirmării identității etnice, culturii și spiritualității românești în Serbia.

Țin să transmis autorităților regionale și locale din Voivodina mulțumiri pentru sprijinul acordat până acum etnicilor români din Serbia în demersurile acestora vizând păstrarea identității etnice, a limbii și culturii, civilizației și spiritualității proprii și îmi exprim încrederea că acest sprijin va continua și în viitor.

 

Dr Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al oraşului Vârşeţ, responsabil pentru cultură

Spectacolul extraordinar literar folcloric dedidat Zilei Culturii Naționale și nașterii marelui poet Mihai Eminescu, organizat de asociația ”Românii independenți din Serbia”, a fost așa cum spune cuvântul – extraordinar! Cu mândrie putem constata că spiritul românismului și patriotismului național -cultural al românilor din Serbia se perpetuează în timp. Se observă existența unei generații talentate și capabile, în devenire. Talentul și voința depusă de elevii școlilor cu predare în limba română mișcă inimile și gândurile tuturor românilor din acest areal.

Felicitările se cuvin mai întâi participanților, pentru că zelul lor este dovada ieșirii din letargie a comunității românești din Banatul sârbesc. Devine evident lucrul că avem un nou focar cultural, eminescian, mioritic pe aceste meleaguri. De asemenea, felicitări se cuvin organizației ” Românii independenți din Serbia” pentru că a ales să ducă stindardul mai departe în vederea păstrării identității noastre naționale și culturale, atât prin organizarea acestui eveniment cât și cele care nu sunt menționate aici. Aceste lucruri nu trec neobservate, din contră, ridică moralul și dorința de a implementa valorile culturale românești autentice în modul de gândire al publicului larg. Astfel ajungem la ultimele felicitări care se cuvin românilor din Banatul sârbesc, pentru numărul foarte mare de spectatori, care deși nu mai aveau loc în sală, stăteau fără murmur în frigul de afară doar pentru a auzi și a fi martori la acest spectacol inedit pentru noi. Calitatea programului și organizării a fost demonstrată practic tocmai prin numărul mare de participanți, numărul mare de spectatori, organizarea la perfecție a coordonatorilor și ecoul pe care acest spectacol l-a avut în presă. Cu gratitudine pot spune că mă simt mândru că am avut ocazia să fiu spectator la un eveniment de o astfel de anvergură.

 

Petruț Lavinel, inginer tehnolog

Pe data de15.01.2023 am avut onoarea și plăcerea de a fiinvitat la evenimentul deosebit care omagia 173 de ani de la nașterea celui mai mare poet al neamului românesc, Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Naționale. Evenimentul a fost organizat de Asociația Românii Independenți din Serbia în colaborare cu Consulatul General al României la Vârșeț, reprezentanții de vază fiind domnul Dorinel Stan și ExcelențaSa,Consulul GheorgheDinu. Coordonatoarea evenimentului, doamna profesoară Natalia Stan, și-a însușit o mare obligațiune, de a concepe și structura marele eveniment, dar pot constata cu plăcere că și-a îndeplinit misiunea cu desăvârșire.

Evenimentul care a avut loc, m-a convins că spiritul Eminescian încă mai are ca lăcaș sufletul românesc, ca urmare.

Un spectacol cu adevărat emoționant cu o originalitate a interpretării versului eminescian demn de un auditoriu cu mult mare decât permitea Sala Centrului Cultural din Vârșeț.

Spectacol a avut un scenariu bine inspirat și structurat, prezentat remarcabil de elevii școlilor generale și liceelor cu predare în limba română.

Spectacolul s-a înfățișat cu un recital de poezie și romanțe( dincolo de orice diferență care ne-ar putea separa, ne-a adus împreună), de o vizibilă noutate a recitării versurilor eminesciene.Versuri de o noblețe și un firesc nemaipomenit, așa cum doar marele poet putea să le scrie. Poezia eminesciană recitată de acești copii minunați și-a aflat o prospețime a interpretării, nobilă și cuceritoare.Recitalul copiilor înzestrați a reușit să trezească sublimul romantismului eminescian în ființa fiecărui participant la acest eveniment minunat.

Acestea fiind zise, pot să concluzionez că” Porni Luceafărul…” a îmbrăcat haina de mare succes a unei asemenea manifestații cultural- muzicale. De la mine un mare BRAVO!

 

Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea „ din Panciova

„Ce iarnă frumoasă la 15 ianuarie! O, tu suflet al apei care ningi cu fulgi de zăpadă. O, tu fulg de zăpadă, râu şi coroană a purităţii sufletului nostru de copil”, exclama „poetul necuvintelor” Nichita Stănescu, referindu-se la „poetul nepereche” Mihai Eminescu!

Ce iarnă frumoasă la 15 ianurie, exclamăm și noi! Căci la data amintită, Luceafărul poeziei românești „a coborât pe-o rază”  la sala Centrului Cultural din Vârșeț și ne-a luminat viețiile pentru câteva clipe. Sincere mulțumiri organizatorilor – Asociației „Românii Independenți din Serbia” (RIS), care  în colaborare cu Consulatul General al României la Vârșeț ne-a oferit ocazia să ne delectăm sufletește alături de tineri recitatori și interpreți din mai multe localități de la noi, la spectacolul muzical-literar inspirat din versurile cunoșterii și neliniștile celui mai lung și frumos poem de dragoste din lume, „Luceafărul”.

În mod aparte, mulțumim doamnei profesoare Natalia Stan, cadrelor didactice și elevilor, care ne-a condus prin universul eminescian, ne-au făcut să evadăm în timp și spațiu și să simțim prin toți porii susurul apei, „plânsul” izvoarelor, scârțaitul cumpenei de la fântână, cântecul clopotului ce tulbură tăcerea nopții și vântul care foșnește printre trestii.

 

Dr Dorinel Stan, președintele Asociației Românilor Independenți din Serbia si redactor șef- fondator al revistei „Glasul Cerbiciei”

Nu există român care să nu fi auzit de Mihai Eminescu, să nu fi citit vreo poezie sau să nu fi răsfoit o carte de poezii de- a lui. Eminescu este parte integrală  din viața și activitatea  filonului românesc.La 100 de ani de la moartea poetului național, anul 1989 a fost declarat de UNESCO ,,Anul internațional Eminescu” și tot UNESCO a decis ca Eminescu să fie declarat poetul anului 2000.În istoria comunitătii românești din Serbia, anul 2022 are o însemnătate deosebită, deoarece Asociația Românii Independenţi din Serbia a inițiat si organizat un Festivalmuzical – literar al copiilordedicat lui Eminescu,  care este unic în comunitatea istorică românească și Balcani( Festivalul- Dor de primăvară, dor de Eminescu).

Principalul eveniment în comunitatea românilor din Serbia dedicat Zilei Culturii Naționale și omagierii 173 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, a fost organizat la Vârșeț de Asociația ‚,Românii Independenți din Serbia” (RIS) în colaborare cu Consulatul General al României la Vârșeț, duminică, 15 ianuarie a.c.Asociația Românii Independenți din Serbia a celebrat o mare Sărbătoare a tuturor românilor, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale.Ziua de naștere a geniului poeziei românești și adoptarea prin lege de către Parlamentul României a acestei zile ca Ziua Culturii Naționale constituie o dată fundamentală ca importanță în calendarul culturii, civilizației si existenței românești, precum și în calendarulAsociaţiei Românii Independenți din Serbia. Evenimentul și spectacolul  emoționant a reunit elevi/ tineri din zece localități cu populație românească din Vojvodina și cinci școli .Un regal de muzică, poezie, romanțe, dedicat luceafărului poeziei românești.Spectacolul extraordinar muzical – literar, Medalion Eminescu 2023- Porni Luceafărul…, a depăsit toate așteptările , iar Sala Mare a Centrului Cultural din Vârșeț a fost neîncăpătoare pentru toți cei care au venit să urmărească evenimentul extraordinar și inedit pentru românii din Serbia.Programulbine structurat a scos în evidență personalitatea marelui poet Eminescu , iar opera sa a fost armonios pusă în valoare prin muzică, romanțe, colaj de poezii, dramatizări , poezii pe portativ, evocări..Felicitări elevilor, profesorilor  și organizatorilor care au contribuit și participat la evenimentul de suflet dedicat geniului poeziei românești.Nu în ultimul rând, trebuie amintit interesul semnificativ al presei în limba sârbă, care a relatat detaliat despre evenimentul central  organizat de Asociația Românii Independenți din Serbia (RIS) și  dedicat Zilei Culturii Naționale- Medalion Eminescu 2023, Sub genericul „Porni Luceafărul …”  În această ordine de idei, Asociația Românii Independenți din Serbiaîncurajează și sprijină românii din Serbia să marcheze evenimentele majore și  importantecare au marcat existența noastră, să se implice activ în viaţasocio – culturală .În  această ordine de idei , RIS-ul a  început deja pregătirile pentru Festivalul copiilor/ primăverii , dedicat lui Eminescu – ,,Dor de primăvară, dor de Eminescu”, ediția a II-a, care se va desfășura la Sân Mihai în luna aprilie a.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Comments are closed.