Noutăți

Glasul Cerbiciei pe harta publicistică a românilor de pretutindeni

În spaţiul cultural al societăţii contemporne româneşti din Serbia, publicaţia „Glasul Cerbiciei“, supranumită – Vocea românilor din Serbia, editată şi fondată de organizaţia de interes obştesc „Românii Independenți din Serbia” (RIS), ocupă un loc de primă importanţă în publicistica românescă, unde cultura, istoria şi spiritualitatea se reîntregesc în oglinda trecutului cu prezentul şi viitorul.

Revista tuturor românilor din Serbia reuşeşte cu mari eforturi şi sacrifi cii proprii să ducă spre noi orizonturi lumina şi adevărul sacru indiferent de constrângeri şi prejudecăţi.Publicaţia „Glasul Cerbiciei“ care a umplut un gol în peisajul publicistic românesc, nu este subordonată nimenui şi oferă o amplă imagine a realităţiilor actuale, atitudine civică, investigaţii/incursiuni culturale şi isorice în galaxia etnicilor români din Serbia.

Revista Glasul Cerbiciei – Vocea Românilor din Serbia, reprezintă o platformă culturală şi istorică de excepţie pentru românii din Serbia, un veritabil laborator de idei, opinii,concepte, atitudini civice privind perspectivele comunităţii româneşti, fără însă a ignora societatea civică / mediul asociativ şi tradiţiile de referinţă. Prin varietatea subiectelor propuse, prin acoperirea problematicii întregii comunităţi româneşti din Serbia, respectiv Valea Timocului, Valea Moravei, Valea Dunării, Voivodina (Banat) şi regiunea Belgradului, revista de actualitate, cultură şi istorie românească, reprezintă un exemplu de consecvenţă şi tenacitate în promovarea valorilor identitare româneşti. La scurt timp de la apariţie, notorietatea acestei reviste a depăşit graniţele comunităţii româneşti din Serbia, ea fi ind apreciată la nivel internaţional, adică de românii de pretutindeni.

Nu întâmplător, revista fondată de Românii Independenţi din Serbia (RIS) este SINGURA publicaţie din Serbia prezentată în Catalogul Asociației Jurnaliştilor Români de Pretutindeni (AJRP), ediţia a I-a din 2013 şi ediția a II-a din 2021 unde sunt prezentate cele mai importante reviste ale românilor de pe mapamond (R. Moldova, Statele Unite ale Americii, Izrael, Canada, Ungaria, Italia, Noua Zelandă, Grecia, Ucraina, Australia, Belgia, Austria,Cehia, Germania, Olanda şi Serbia).

Publicația „Glasul Cerbiciei“, ajunsă la al 18-lea număr, (având o tradiţie de 12 ani), prezintă cele mai importante evenimente şi activităţi, demersuri şi solicitări ale Asociaţiei „Românii Independenţi din Serbia“ şi alianţei unice româneşti – Uniunea Românilor din Serbia (URS).

Profilul revistei este cel al unei publicații de actualitate şi atitudine civică, cultură şi istorie cu un spectru larg de preocupări, destinat sufletului şi neamului românesc din Serbia şi de pretutindeni. Remarcăm şi de această dată sumarul bogat şi diversifi cat, o bogată tematică cu articole de o amplă deschidere culturală, în condiţii grafi ce deosebite. Revista se distribuie gratuit în ţară şi străinătate, poate fi descărcată de pe pagina de Facebook a Asociaţiei RIS, respectiv poate fi citită gratuit în format PDF pe site-ul www.ris.org.rs.

Numărul de faţă alocă spaţii largi societăţii civice, atât în ceea ce înseamnă proiectul istoric – Uniunea Românilor din Serbia (Ursul-românesc), prezentarea unor organizaţii româneşti, cât şi în privinţa relaţiilor dintre acestea. Acest număr se evidenţiază prin bogăţia de informaţii, diversitate, prin ţinuta ştiinţifi că deosebită. Şi de această dată colegiul redacțional a reuşit să aducă cititorilor materiale inedite semnate adât de publicişti consacraţi, dar şi debutanţi.

Ïn cele 40 de pagini pot fi citite articole de atitudine şi actualitate civică, cultură, istorie, artă, literatură, spiritualitate, destin românesc, etnografi e, patrimoniu cultural, analize şi comentarii, studii culturale, evenimentele majore cu acţiunile, solicitările şi demersurile RIS-ului şi URS-ului şi multe altele.

Glasul Cerbiciei îşi continuă traseul pe cărările identitare şi spirituale urmărind obiectivul echilibrat în lumina gândului bun, precum atât de potrivit scrie pe frontspiciul revistei „Prin cultură la identitate şi spiritualitate”.

Publicaţia „Glasul Cerbiciei“ a devenit în scurt timp vocea şi manifestul românilor din Serbia. Numărul 18/2022 – serie nouă apare cu sprijinul Consiliului Național al Minorităţii Naţionale Române din Serbia(CNMNR), iar cheia succesului în viitor al publicaţiei este continuitatea. Publicaţia tuturor românilor din Serbia, dă glas, nu doar românilor din Serbia, dar şi românilor de pretutindeni, este şi rămâne în continuare apreciată de beneficiari, ceea ce este valorifacat pe harta publicistică a românilor de pretutindeni, deschizându-se noi şi noi colaborări, oportunități şi perspective.

Descărcați gratuit numărul 18 al revistei „Glasul Cerbiciei” AICI.

Dr. Dorinel Stan

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți