Noutăți

Forumul Internațional al Jurnaliștilor Români propune soluții pentru salvarea presei românești din afara granițelor

Situația dramatică a presei de limbă română din Diaspora este prezentată de Forumul Internațional al Jurnaliștilor Români (FIJR) în cadrul unui raport realizat pe baza monitorizării tuturor evenimentelor semnificative care caracterizează situația presei de limba română din țările unde trăiesc comunități de români: Ucraina, Serbia, Ungaria si Bulgaria.

Raportul semnalează discrepanțele legislative referitoare la presa minorităților din aceste state și normele europene în materie, precum și faptul că autoritățile naționale respectă parțaial aceste norme, iar în majoritatea cazurilor sunt aplicate cu rea credință.

Raportul mai arată că numărul cazurilor în care instituțiile de presă românești au fost hărțuite, intimidate sau nedreptățite a fost foarte mare, că asupra publicațiilor în limba română s-au exercitat presiuni de diferite feluri, au fost retrase sau diminuate finanțările acordate anterior sau au fost interzise programele radio – TV în limba română.

”În țările non-UE unde trăiesc importante comunități de români nu s-au implementat încă mecanisme de susținere de către stat a presei în limba minorităților, bazate pe criterii stricte si obiective, aplicate egal pentru toate mijloacele de informare în masă. În procesul de finanțare a mass-media continuă să fie aplicate mecanisme discriminatorii prin care se susțin doar anumite publicații, și acelea doar în măsura în care au o politică editorială proguvernamentală”, se arată în Raport

Pentru remedierea acestor situații, Forumul Internațional al Jurnaliștilor Români a identificat o serie de soluții cu titlu de recomandare, atât pentru autorități, cât și pentru responsabilii din domeniul mass-media. Printre acestea se numără generarea unui flux constant de informații care să racordeze românii de pretutindeni la realitățile din România, concomitent cu semnalarea în media românească a problemelor acestora, facilitarea accesului la spații de emisie în limba maternă la posturile publice de radio si televiziune, organizarea, în colaborare cu posturile publice de radio și televiziune a unor stagii de pregătire profesională pentru jurnaliștii din afara granițelor, promovarea în spațiile de emisie ale mass-media din România a problematicii comunităților românești din afara granițelor, sprijinirea realizării de emisiuni si programe de prezentare a realităților din țară și din comunitățile românești, sprijinirea funcționării presei de limbă română în mediul virtual, stimularea creșterii prezenței asociațiilor în mediul on-line, sprijinirea creării de parteneriate între instituții media din România și mass-media de limba română din afara granițelor, crearea unui parteneriat între instituțiile mass-media aparținând comunităților românești din Europa și cele aparținând etnicilor români din statele învecinate în scopul cunoașterii și mediatizării problemelor specifice ale acestora, facilitarea creării de instrumente mass-media în comunitățile de români de pretutindeni.

De asemenea, se recomandă dezvoltarea unui grup consultativ format din experți ai mass-media – publice și private – cu apariție/difuzare în limbile minorităților, precum și realizarea unor studii de audiență și cercetări cu privire la nevoile vorbitorilor de limbă română.

Pentru îmbunătățilea situației presei de limbă română din afara granițelor, lucrurile trebuie tratate diferențiat, în funcție de particularitățile problemelor identifiate în fiecare stat în parte, cu preocuparea pentru calitatea limbii române ca prioritate comună.

Forumul mai sugerează necesitatea acordării mai multor licențe de frecvențe radio FM pentru posturi de radio locale și regionale în limbile minorităților – ca măsură de creștere a accesului vorbitorilor acestor limbi la emisiuni în limba maternă (extinderea acoperirii geografice), îmbunătățirea calității și a relevanței produselor mass-media oferite vorbitorilor (informația locală fiind de interes).

Între soluțiile care ar optimiza protecția limbii române prin mass-media, se propune înființarea unui post TV special pentru emisiunile în limbile minorităților naționale care să permită difuzarea unor buletine de știri zilnice în mai multe limbi și a altor materiale de interes pentru vorbitorii nativi.

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți