Noutăți

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

1. Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.1A)
2. Copie legalizată după actul de naștere
3. Copie după cartea de identitate
4. Copie după pașaport (primele 3 pagini)
5. Susținerea originii etnice române prin adeverință eliberată de asociațiile românilor
6. Adeverință medicală tip legalizată, tradusa in limba română sau într-o limbă de circulație internațională
7. O fotografie ¾ care se aplică pe cerere
8. Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate de ministerele de resort din țara de domiciliu
9. Traduceri în limba română diploma/certificat/adeverință de absolvire, însoțite de anexe/foaia matricolă

(Documentele nr. 1 și 5 se obțin de la asociație)

 

Telefoanele de contact:

Sediul CRS: 013/800-314; orarul: 09.00 – 14.00

Liviu Stamin, secretarul CRS: 064/222-97-64

 

IMPORTANT:

COMISIA PENTRU ÎNSCRIEREA CANDITAȚILOR LA STUDII ÎN ROMÂNIA VA FI PE DATA DE 16 – 17 IULIE LA AMBASADA ROMÂNIEI LA BELGRAD ȘI PE 18 IULIE LA CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VÂRȘEȚ. CEL TÂRZIU DOSARELE TREBUIE ÎNCHEIATE PÂNĂ PE DATA DE 14 IULIE.

 

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți