DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI

1. Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.1A)
2. Copie legalizată după actul de naștere
3. Copie după cartea de identitate
4. Copie după pașaport (primele 3 pagini)
5. Susținerea originii etnice române prin adeverință eliberată de asociațiile românilor
6. Adeverință medicală tip legalizată, tradusa in limba română sau într-o limbă de circulație internațională
7. O fotografie ¾ care se aplică pe cerere
8. Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate de ministerele de resort din țara de domiciliu
9. Traduceri în limba română diploma/certificat/adeverință de absolvire, însoțite de anexe/foaia matricolă

(Documentele nr. 1 și 5 se obțin de la asociație)

 

Telefoanele de contact:

Sediul CRS: 013/800-314; orarul: 09.00 – 14.00

Liviu Stamin, secretarul CRS: 064/222-97-64

 

IMPORTANT:

COMISIA PENTRU ÎNSCRIEREA CANDITAȚILOR LA STUDII ÎN ROMÂNIA VA FI PE DATA DE 16 – 17 IULIE LA AMBASADA ROMÂNIEI LA BELGRAD ȘI PE 18 IULIE LA CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VÂRȘEȚ. CEL TÂRZIU DOSARELE TREBUIE ÎNCHEIATE PÂNĂ PE DATA DE 14 IULIE.