Noutăți

Demersul CRS privind soluționarea înscrierii candidaților români din Serbia la universitățile din România

Nr. 81-18.09.2012
în atenția Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Doamna Ministru Ecaterina Andronescu

MEMORIU

Minoritatea română din Serbia, respectiv Voivodina, parcurge un proces specific al reorganizării, tranziției și reformei, care se reflectă și în procesul educativ – instructiv în prima limbă.
Comunitatea Românilor din Serbia (CRS), care a întocmit dosarele pentru școlarizarea pentru învățământul de stat din România, anul universitar 2012-2013 în baza metodologiei își asumă obligația față de toți candidații când este vorba de admiterea și repartizarea în învățământul universitar din Patria Mamă. În această ordine de idei vizitele de lucru din centrele universitare din Timișoara a rezultat cu obținerea de adeverințe de la Universitățile de Stat, semnate de rectorii și decanii universităților prin care denotă că există capacitate de școlarizare în limita solicitării candidaților de origine etnică română din Serbia.
Astfel, rectorii și prorectorii Universităților din Timișoara au ieșit în întâmpinare românilor din Serbia, au confirmat că admiterea studenților din Serbia nu afectează cu nimic numărul de locuri prevăzute pentru învățământul universitar din Timișoara. Adeverințele eliberate de universitățiile timișorene respectă în totalitate cadrul juridic, respectiv Constituția României, precum și Hotărârile Guvernului României și MAE privind acordarea de sprijin comunităților românești din jurul României. Menționăm că Statul Român a asigurat 300 de locuri bugetare pentru tineri români din Serbia și numărul total de candidați admiși este de 138.
În soluționarea acestui demers ne veți ajuta să avem posibilitatea ca și pe mai departe să promovăm oferta Statului Român în comunitățile românești din Serbia. CRS face apel către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru a respecta opțiunea liberă a candidaților români din Serbia care și-au exprimat dorința de a continua școlarizarea în limba maternă, în Patria Mamă, în conformitate cu opțiunea liberă de a alege centrul universitar preferat.
Avem toată convingerea că prin autoritatea d-voastră veți gestiona și soluționa pozitiv demersul CRS.
Cu respect, președintele CRS Stevan Mihailov

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți