NoutățiOpinii

Culorile anotimpului minoritar

Mediul asociativ românesc din Serbia de­pu­ne eforturi constante pe altarul păs­trării ființei și spiritualității române și reprezintă strategia minorității românești, refacerea și reorganizarea filonului spiritual românesc din Serbia, res­pectiv opțiunea principală pentru câști­garea ale­gerilor în cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia – 2014.
Ultimul deceniu se caracterizează prin coordo­narea și dirijarea întregii vieți cultural-politice de structurile instituționale și fondator care paradoxal, nu reprezintă pe nimeni, incapabili să creeze, mă­cinați de complexe, invidii, devin experți în de­limitarea tărâmului cultural și istoric al co­munității ro­mânești, iar mai nou, mărginiți de influentul po­litic și profit.
Eficența instituțiilor românești din Serbia (CPE ”Libertatea”, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia) este pusă sub semnul întrebării de cei care o conduce. Condiționările reciproce și atitudinile părtinitoare când este vorba de so­cie­tatea civică, precum multe altele, iar doar în aparență instituțiile se bat cap la cap, deși au cozile împletite. Tot ce nu se înțelege și explică din ceea ce prezintă și (ne)acționează CNMNRS are drept cauză multiculorile celor patru anotimpuri urbane.
Unii au reprezentat ceva cândva, nu pot admite că a trecut timpul pe lângă ei, că sunt pur și simplu expirați. În tot acest răstimp, existența grupării așa zisei conduceri CNMNRS, ale cărei calități se între­ceau să le laude. Amatorismul, indiferența și manipularea au însoțit de la bun început instituția. Nu este suficient să duci batista la nas, așa cum, nu totul se poate manipula.
Societatea civică românească din Serbia (Co­mu­nitatea Românilor din Serbia, Românii In­dependenți din Serbia, Inițiativa Românilor din Serbia) la ”gre­lele moșteniri” pentru minoritate, trebuie să răspundă prin apel constant la adevăr.
Asta facem!
În sfârșit, CRS, RIS și IRS nu sunt organizații de paradă, nici instrumente sau marionete care pot fi folosite după necesitățile personale a acelora care nu le pasă de destinul românesc în Serbia.
Încă puțin până la terminarea mandatului con­testat a așa zisului CNMNRS, instituție cu buget con­siderabil asigurat de stat, cunoscută prin a nu întreprinde și face nimic palpabil și evident, iar activitatea propriu-zisă s-a limitat la altceva – des­chiderea birourilor cu ușile închise pe dinăuntru, împart banii meniți minorității și înființează proprile coruri, orchestre, ansambluri…, iar de aici și până aici reiese cel mai bine ipostaza CNMNRS.

Vrem un nou Consiliu pentru toți românii!

Dr. Dorinel Stan

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți