Activități RISNoutăți

Consiliul Național Român o instituție de paradă

ris

Reacţie la şedinţa CNMNRS ţinută la Vârşeț, 29 decembrie 2016, la care a fost prezent Dan Constantin, girant interimar al Consulatului General al României la Vârşeţ.

COMUNICAT

Pornind de la o informare corectă şi obiectivă a românilor din Serbia, care lipseste cu desăvârşire, menţionăm şi informăm opinia publică internă şi externă privind funcţionarea antistatutară constantă şi manipulatoare a aşa zisului Consiliu Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia (CNMNRS), iar şedinţa din 29 decembrie a.c. vine să cofirme că este o instituţie de paradă, respectiv un instrument folosit după necesitățile personale a celor care nu le pasă de destinul românesc în Serbia.
Fără a face un proces de intenţie cuiva, ci doar pentru o amplă şi corectă informare, în scop de prevenție, aducem la lumină maniera de funcționare antistatutară şi aranjamentele organismului cu tendința  treptată de a înlocuii limba română în şedințele instituției cu limba sârbă. Pe ordinea de zi a şedinței figurând cinci subiecte, precum: Ratificarea planului financiar pe anul 2016, Adoptarea planului financiar pe anul 2017 şi Adoptarea regulamentului de lucru a persoanelor angajate – materialele acestora au fost tipărite în limba sârbă cu grafie sârbească, iar celelalte două subiecte (teme), Confirmarea hotărârilor Executivului şi Diverse – materialul şedinței a fost pregătit în limba română cu grafia latină în concordanță cu Statutul şi Regulamentul de Lucru al CNMNRS.

În acest context, s-a încălcat grav şi abuziv Statutul şi Regulamentul de lucru al instituției, chiar de cei care trebuie să apere limba română, deoarece Articolul 3. prevede: „În activitatea şedinței Consiliului se foloseşte limba română şi grafia latină” (vezi originalul Regulamentului).

La începutul şedinței, Daniel Petrovici, preşedintele Consiliului, a încercat să supună la vot Ordinea de zi fără dezbatere şi eventuale completari. În această situație a intervenit reprezentantul Asociației de intetes obştesc „Românii Independenți din Serbia„, Dorinel Stan, evocând argumentat încălcarea Actului suprem (Statutul şi Regulamentul de lucru al CNMNRS), deoarece materialele şedinței în limba sârbă cu grafia sârbească pentru cele trei subiecte nu pot fi dezbătute şi eventual aprobate în şedință. Pot fi dezbătute doar cele două subiecte în care materialul şedinței este în limba română şi grafie latină, fiindcă CNMNRS nu este CNMNVS (Consiliul Valah) care are limba oficială sârbă cu grafia sârbească. Este cunoscut, precum aşa-zisa conducere a CNMNRS  a semnat Protocol de colaborare cu conducerea Consiliului Valah, care nu se consideră român, iar limba oficială este limba sârbă şi  Patria Mamă-Serbia. Românii din Voivodina (Serbia) nu sunt valahi şi nu vor fi niciodată, iar limba maternă este limba română cu grafia latină.

Jumătate din bugetul Consiliului merge pe salariile angajaților, categorizați în unsprezece categori (tovarăşii de partid, prietenii şi rudeniile celor care conduc instituția), al căror număr total este în continuare pentru membrii Consiliului şi pentru etnicii români din Serbia un mister.

Aşadar, de ce nu s-a tradus sau tipărit materialul în limba română?
O asemenea abordare a lui Daniel Petrovici, preşedintele CNMNRS ridică multe întrebări, dar nu neapărat necesită explicații. Este atât de clară intenția şi modul antistatutar prin care vechiul-noul preşedinte şi acoliții săi, care nu reprezintă pe nimeni în etnie, exercită şi menține silnic puterea în cadrul instituției, care funcționează semilegitim. În acest context un sigur lucru se impune – DIZOLVAREA CONSILIULUI, proces care a început, iar actul iresponsabil al conducerii Cosiliului de la ultima şedință va fi contestat în justiție.

Biroul RIS

You may also like

Comments are closed.