Societățile cultural-artistice românești din Voivodina (1945-1962)

Autor: Dorinel Stan

Book Cover: Societățile cultural-artistice românești din Voivodina (1945-1962)
Part of the carte series:

Viaţa culturală a minorităţii române din Voivodina, prin toate aspectele ei de manifestare, uneşte în timp eforturile românilor de aici pentru a păstra limba, obiceiurile, credinţa şi de a crea valori, culturale şi spirituale care să le afirme individualitatea în această zonă de contact etnic. Românii din Voivodina au contribuit, au depus eforturi pentru crearea strcturilor cultural-artistice care să se impună în contextul multicultural şi multietnic.
Comunitatea românească în Voivodina este în mare parte una rurală, satul fiind spaţiul în care prin excelenţă se păstrează obiceiuri şi tradiţii cultural-folclorice. Activităţiile cultural-artistice s-au desfăşurat în mare măsură în zonele rurale. Tradiţional, fiecare sat are, ca instituţie de căpătâi, un cămin cultural sau o şcoală
unde activează una sau (mai rar) mai multe societăţi cultural-artistice, care au avut şi au în continuare ca principal obiectiv să promoveze muzica, dansurile, cântecele populare, teatru şi portul tradiţional românesc.

Excerpt:

În viaţa culturală a românilor din acest spaţiu geografic, activitatea amatoricească muzicală (mai cu seamă coruri şi fanfare) a avut un rol esenţial când este vorba de păstrarea identităţii naţionale, nu doar în perioada postbelică, ci şi în cea interbelică. Activitatea corală şi fanfara, precum şi orchestra populară, au fost de departe cunoscute şi prezente în viaţa rurală a Banatului, comparativ cu alte forme de activitate culturală.
Activitatea susținută a amatorilor de bună calitate şi diletanţilor ajută oamenii să-şi formeze gustul, oferă orientare în aprecierea valorilor artistice, dezvoltă o atitudine activă faţă de artă, stimulându-i să se cultive din punct de vedere cultural şi estetic.

READ MORE

Este o modalitate importantă în relaţiile interpersonale, cunoaşterea în cadrul unei comunităţi cu apartenenţii altor etnii şi populaţii în ţară şi străinătate, făcând posibil şi stimulând caracterul multicultural şi multietnic.

COLLAPSE

Comments are closed.