Noutăți

Adunarea electorală a filialei CRS din Biserica Albă

În sala Comunității Locale din Biserica Albă, s-a ținut Adunarea electorală a filialei Comunității Românilor din Serbia din localitate. Adunarea a adoptat raportul de activitate și s-a propus revizia membrilor filialei CRS din Biserica Albă, unde interesul față de organizația principală a românilor din Serbia vădit s-a mărit în ultimul timp. Așezarea Biserica Albă a jucat un rol important la perpetuarea identității românești, iar în secolul trecut a fost un focar de răspândire al culturii, cu un număr important de instituții culturale și fundații românești.

Filiala CRS – Biserica Albă a susținut activitățile cu caracter românesc din oraș, respectiv prin intermediul ei un număr însemnat de elevi, studenți și cetățeni români au avut prilejul să viziteze România, să participe la Școli de vară și Vizite de documentare.

Vrednic de amintit este Echipa de fotbal ”Doina”, care tradițional participă la întreceri sportive, iar în 2012 a cucerit locul de frunte.

Filiala CRS în colaborare cu asociația ”Škola Plus” au organizat Simpozionul Internațional ”Dascălul bănățean”, a stabilit protocoale de colaborare cu edificii școlare din România, congrese cu caracter didactic etc.

În calitate de președinte al filialei CRS a fost reales Trăian Turturea, care este și membrul Consiliului CRS cu sediul central la Vârșeț. La Adunare s-a adoptat Planul și Programa de activitate și responsabilii pe sectoare a departamentelor filialei din Biserica Albă. Filiala CRS Biserica Albă este deschisă pentru toți românii din așezare care doresc să contribuie la păstrarea identității și spiritualității românești în orașul florilor – Biserica Albă.

 

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți