Noutăți

A fost înființată Filiala Forumului European la Belgrad

În incinta Muzeului Iugoslaviei din Belgrad, sâmbătă pe data de 17 noiembrie a avut loc un eveniment important pentru românii din Serbia, înființarea Filialei pentru Serbia a Fundației „Forumul European pentru Cultură și Istorie” cu sediul la Ploiești. Evenimentul, la care au fost prezenți numeroși oaspeți din domeniul culturii și al istoriei a fost deschis de către Novița Neagoievici (foto), președintele acestei Filiale care își va avea cancelariile (birourile) la Belgrad.

El a făcut o scurtă prezentare a scopului și obiectivelor acestei Asociații subliniind că Fundația își propune să cultive și să promoveze cercetarea științifică în domeniul istoriei, etnografiei și culturii; să contribuie la dezvoltarea științei, învățământului și culturii și la informarea publicului, folosind cele mai adecvate și moderne mijloace de comunicare.

Despre țelurile și obiectivele Fundației pe teritoriul Serbiei au vorbit și dr. Constantin Manolache, vicepreședintele organizației și dr.prof.univ. Mihai Etegan, membru în Comitetul de conducere, din a căror discurs putem deduce că activitatea Fundației „Forumul European pentru Istorie și Cultură” va fi structurat pe următoarele departamente: cel științific, instructiv și cultural.

Evenimentul a fost salutat și de Lucian Crângașu, consilier de presă al Ambasadei României la Belgrad, dr. Ion Omoran, reprezentat al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, dr. Slavoliub Gațovici, etnologul Paun Durlici, dr. Dragoljub Jivkovici și de către Lucian Marina, președintele Societății de Limba Română din Serbia.

Toți vorbitorii amintiți mai sus au salutat înființarea acestei Asociații subliniind că scopul ei, pe lângă obiectivele enumerate, este și intensificarea legăturilor în domeniile menționate și cu oamenii de știință din Serbia spre realizarea proiectelor comune.
Valentin Mic

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți