Noutăți

Zilele Revistei Lumina 1947-2012

Jubileul de 65 de ani de la fondarea revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră „Lumina”
  / Jubilej 65.godina od osnivanja časopisa za književnost, umetnost i prekograničnu kulturu „Lumina“

DEVOJAČKI BUNAR / FÂNTÂNA FETEI – ALIBUNAR
VRŠAC / VÂRȘEȚ – KUŠTILJ / COȘTEI
PANČEVO – PANCIOVA

Zilele se desfășoară sub auspiciile domnului Slaviša Grujić, ministru provincial pentru cultură și informare
/ Dani se odvijaju pod pokroviteljstvom gospodina Slaviše Grujića, pokrajinskog ministra za kulturu i informisanje  &
Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia
Departamentul pentru Informare
Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine u Srbiji
Departman za informisanje

Organizator
C.P.E. LIBERTATEA, Revista ”Lumina” – Panciova
/ NIU LIBERTATEA, Časopis „Lumina“ Pančevo

Coorganizatori / Suorganizatori
Ekonomska-Trgovačka škola „Dositej Obradović” Alibunar
/ Școala de economie și comerț „Dositej Obradović“ Alibunar

Gimnazija „Borislav Petrov – Braca” – Književni kružov „Mlada pera” Vršac
/ Liceul „Borislav Petrov – Bracag – Cenaclul literar „Tinerele condeieg Vârșeț

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu odeljenje u Vršcu
/ Facultatea pentru învățători a Universității din Belgrad cu secția la Vârșeț &
Seckcija za visoke specijalističke studije za vaspitače „Mihailo Palov” Vršac
/ Secția de înalte studii de specialitate pentru educatori „Mihailo Palov” Vârșeț

Skupština opštine Vršac / Adunarea comunei Vârșeț

Cooperativa „Recoltah – Sân Mihai
/ Zadruga „Rekolta” – Lokve

Comunitate Locală Coștei / Mesna zajednica Kuštilj
Casa de cultură Coștei / Dom kulture Kuštilj
Școala generală Coriolan Doban – Coștei / Osnovna škola Koriolan Doban Kuštilj
S.C.A. ”Mihai Eminescu  / K.U.D. ”Mihaj Eminesku”

Societatea vânătorilor „Cărașul” Coștei
Lovačko društvo „Karaš“ Kuštilj

Sponsori media / Medijski sponzori:
RTV – TELEVIZIJA VOJVODINE, Program na rumunskom jeziku – NOVI SAD
/ RTV TELEVIZIUNEA VOIVODINEI, Programul TV în limba română – NOVI SAD

Săptămânalul LIBERTATEA – Panciova / Nedeljnik LIBERTATEA – Pančevo

RADIO FAR ALIBUNAR

P   R   O   G   R   A   M

JOI / ČETVRTAK, 18.10. 2012, ALIBUNAR

12,00    DEVOJAČKI BUNAR / FÂNTÂNA FETEI Motel ”Plava Dama”  / Motelul ”Plava Dama” Așteptarea și cazarea oaspeților din străinătate / Doček i smeštaj gostiju iz inostranstva

13,00 – ALIBUNAR – Ekonomska-Trgovačka škola ”Dositej Obradović” /  Școala de Economie și Comerț „Dositej Obradović” Cuvinte de bun venit / Reči dobrodošlice – Director /  Direktor, Doru Srbin

14,00 – Atelier Artistic Alternativ / Alternativni Umetnički Atelje Ore alternative în limba română /  Altčasovi na rumunskom
14,00 –  Ore alternative în limba sârbă / časovi na srpskom

14,50 –  Prezentaea filmelor documentare / Prikazivanje dokumentarnih filmova:
”Coștei Cercul și Lumina din amintiri” –  titrat în limba sârbă  / Kuštilj Krug i Luminau sećanjima – (film je titlovan na srpskom jeziku); Medalion / Medaljon: Vasko Popa (1922-1991) Autor – Ioan Baba / Joan Baba, Producția – Programul  limba română /  Produkcija Programa na rumunskom jeziku RTV

15,35 – Prezentarea ilustratelor poștale /  Predstavljanje poštanskih razglednica ”Lumina poesis” 2012 De pe ilustrate citesc autorii prezenți / Sa razglednica čitaju prisutni autori:  Slavco Almăjan /  Slavko Almažan,  Ioan Baba / Joan Baba, Eugenia Bălteanu  / Euđenija Balteanu, Cătălin Bordeianu / Katalin Bordejanu, Ion Deaconescu  / Jon Deakonesku, Nicu Ciobanu/ Niku Ćobanu, Valentin Mic  _ Valentin Mik, Aurel Mioc / Aurel Miok

Traducerile poemelor de pe ilustrate,  în limbile – sârbă, engleză și franceză vor fi citite de elevii școlii  / Prevod pesama na srpskom, engleskom i francuskom jeziku će pročitati učenici škole  Poeme vor citi și alți scriitori prezenți și vor dona câte o carte personală cu dedicație pentru biblioteca școlară / Stihove će govoriti i drugi prisutni pesnici  koji će pokloniti po jednu knjigu sa posvetom za školsku biblioteku

16,00 – 300 de ochi pe scriitor / 300 pogleda na pisca
Proiecția video a 20 de portrete-caricaturi ale scriitorilor realizate de pictorul Constantin Grosu  / Video projekcija portreta-karikatura pisaca, autora Konstantina Grosua

16,10 – ”Lumina și cartea în palme” / ”Svetlost i knjiga u rukama” Cadouri pentru elevii prezenți – numere de Lumina – ilustrate  poștale – semne de carte / Pokloni za prisutne učenike rojevi časopisa  Lumina – pesničke dopisnice – znakovi za knjige

16,15 – Reper bucătăresc pregătit de doamna Mariana Ardelean de la cooperativa „Recolta” –  din Sân Mihai și elevii bucătari și ospătari / Kulinarski trenutak u pripremi gospođe Marijane Ardelean i Zadruge ”Rekolta” iz Lokava i učenika kuvara i ugostitelja
17,00 – Plecarea oaspeților /  Odlazak gostiju

20,00 – Fântâna Fetei –  Întâlnire convivială și de lucru cu oaspeții din străinătate / Devojčki bunar – Neposredni radni sastanak sa gostima iz inostranstva

VINERI /  PETAK, 19.10. 2012 VÂRȘEȚ / VRŠAC – COȘTEI / KUŠILJ

11,00 – VRŠAC / VÂRȘEȚ
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu odeljenje u Vršcuu / Facultatea pentru vățători a Universității din Belgrad cu secția la Vârșeț Seckcija za visoke specijalističke studije za vaspitače „Mihailo Palov” Vršac  / Secția de alte studii de specialitate pentru educatori „Мihailo Palov” Vârșeț  Gimnazija „Borislav Petrov – Braca”  – / Liceul „Borislav Petrov – Braca”
Cuvinte de bun venit  / Reči dobrodoslice – prof. univ. dr. Ileana Magda

Concomitent  / Istovremeno

11,00 – COȘTEI / KUŠTILJ – Școala Generală ”Coriolan Doban” Coștei / Osnovna škola hKoriolan Dobanh Kuštilj

Proiecția filmelor documentare titrate din producția TV NS  / Projekcija titlovanih dokumentarnih filmova iz produkcije TV NS
”Moj prijatelj Korional Doban” / ” Prietenul meul Coriolan Doban”, ”Žene Kuštilja grade Novi Beograd” / ”Femeile din Coștei clădesc Belgradul Nou”. Autor Doru Trifu, Locuri cu amintiri – Coștei, ”Cercul și Lumina din amintiri /  Mesta u sećanjima – Kuštilj, ”Krug i Lumina u sećanjima”. Autor Ioan Baba
Prezintă / Predstavljaju: Mircea Boldovină, directorul școlii / ča Boldovina, direktor škole; Ovidiu Lupșor, redactor la Programul în limba română RTV și Mariana Stratulat, membră a redacției ..Lumina”/ ča Boldovina, direktor škole, Ovidiu Lupšor, uredu programu na rumunskom jeziku RTV  / Stratulat, član redakcije časopisa ”Lumina”

I

11,10 – Vršac / Vârșeț – Amfiteatrul mic /  Mali amfiteatar Matineu literar-muzical / Književno-umetnički matine Cenaclul literar „Tinerele condeie“ Vârșeț / Kjiževni kružok „Mlada Pera” – Vršac
Microrecital poetic din lirica scriitorilor autohtoni / Kratki poetski recital iz lirike domaćih pisaca & Proiecție video „Lumina în timp“/ Video projekcija „Lumina u vremenu” Coordonator, moderator și scenariu de prof. Ion Berlovan /         Koordinator, moderator i scenario: prof. Jon Berlovan

II

”Prezență vie” : semne literare din cele mai noi apariții editoriale / ”Živo prisustvo”: književni znaci iz najnovihih izdavačkih poduhvata, Moderator Ioan Baba / Joan Baba Viorica Turcoane, studentă / Viorika Turkoane, studentkinja:  VASILE / VASKO POPA  – poezia  ”Treci Mărie” poezie din harta poetică bibliofilic㠁hCerul din paharh, Colecția Lumina 2002, scrisă si citită în limba română la 19 februarie 1948 în restaurantul ”Bailoni” din Belgrad (”Marijin prolazak” pesma iz bibliofilske pesničke karte, napisana i pročitana na rumunskom jeziku u restoraju Bajloni, 19.februara 1948.godine u Beogradu)

Otilia Pescariu, actriță la Teatrul Profesionist Românesc din Voivodina  /  Otilia Peskariu, glumica Rumunskog profesionalnog pozorišta u Vojvodini: VASKO POPA, ”Odlazak” / ”Plecarea” (în două limbi / na dva jezika)

Interludii muzicale cu Aneta Gașpăr – Muzički interludij sa Anetom Gašpar

Citesc scriitorii prezenți / Čitaju prisutni pisci
Acțiunea ,,O carte cu dedicație pentru biblioteca școlară” / Akcija „Knjiga sa posvetom za školsku biblioteku”

14,00 – Admirație de toamnă pe străzile orașului și Dealul Vârșețului / Jesenje posmatranje grada sa vrčkog brega

17,00 –  Plecarea la Coștei / Polazak za Kuštilj

17,30 –  ”Bine ați venit în sânul nostru” – întâmpinarea oaspeților în fața bustului lui Mihai Eminescu (1850-1889)  de către Lavinel Pitic, primarul Coșteiului /  Dobrodošljica Lavinela Pitika, predsednika sela Kuštilj, ispred spomenika Mihaju Emineskuu (1850-1889)

18,00 – Miting poetic / Poetski miting – „De foc, de joc să le spui
În mijlocul satului – (Vasile / Vasko Popa) Moderatori: Ioan Baba și Mariana Stratulat / Joan Baba i Mariana Stratulat

Ionel Cugia, actor la Teatrul Profesionist Românesc din Voivodina  /  Jonel Cugia, glumac Profesionalnog pozorišta Rumuna u Vojvodini: VASILE / VASKO POPA (1922-1991) – „Cărașul între depărtări“ poezie scrisă și citită în limba română la restaurantul Bailoni  din Belgrad la 27 decembrie 1947, și publicată în harta poetică ”Cerul din pahar” Colecția Lumina , 2002  (”Karaš i razdaljine” pesma napisana i pročitana na rumunskom jeziku 27 decembra 1947.god. u restoranu Bajloni u Beogradu)

Versuri din cele mai recente apariții editoriale vor citi poeții prezenți la eveniment / Pesme iz najnovijih knjiga objavljenih u zemlji i inostranstvu, pročitaće prisutni autori na događaju Acțiunea „O carte cu dedicație pentru biblioteca școlară” / Akcija „Knjiga sa posvetom za školsku biblioteku”

Acorduri și contraste muzicale de Aneta Gașpăr, Nelu Iencea și Marian Pitic/ Akordi i muzički kontrasti Aneta Gašpar, Nelu Iencea i Marian Pitik

19,30 – ”Anecdote și poezii vânătorești – vânătorii naratori și poeții vânătorii” împreună cu Asociația vâtorilor Cărașul – (Coștei, Voivodinți, Iablanca, Mesici, Sălcița, Straja) și vizionarea emisiunii documentare „Goana de misteți“ la Coștei – de Ovidiu Lupșor din producția Programului în limba română RTV  /    Lovačke pesme i anegdote i prikazivanje dokumentarne emisije „Lov na divlje svinje u Kuštilju – Ovidu Lupšora iz produkcije Programa na rumunskom jeziku  RTV, zajedno sa članovima Lovačkog društva ”Karaš” (Kuštilja, Vojvodinci, Jablanka, Mesić, Sočica, Straža)

SÂMBĂTĂ / SUBOTA, 20.10. 2012

10,00 –  Plecarea oaspeților de la Fântâna Fetei/ Odlazak gostiju sa Devojačkog bunara

10,30 – C.P.E. LIBERTATEA, Žarka Zrenjanina 7 – Depunerea jerbei de flori la placa evocativă a primului redactor răspunzător – al revistei Lumina – Vasile /  Vasko Popa și la placa de bronz Lumina – cu numele redactorilor decedați Vasile/Vasko Popa, Mihai Avramescu,Radu Flora, Ion Bălan, Aurel Gavrilorv / NIU  LIBERTATA, Ž. Zrenjanina 7 – cveća kod spomen ploče Vaska Pope, prvog glavnog i odgovornog urednika časopisa ”Lumina” i bronzane ploče sa imenima preminulih urednka Vasile/Vasko Popa, Mihaj Avramesku, Radu Flora, Jon Balan, Aurel Gavrilov

11,00  Simpozion Internațional – „Lumina” / Međunarodni simpozion „Lumina” – ”Lumina și literatura română prin prisma perspectivelor europene” / „Lumina i rumunska književnost kroz prizmu evropskih perspektiva“ – Moderator: Ioan Baba, redactor responsabil al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră ”Lumina”. / Joan Baba, odgovorni urednik časopisa za književnost, umetnost i prekograničnu kulturu „umina“.
Prezentarea lucrărilor anunțate și depuse de către oamenii de știință, artă și cultură din țară și străinătate / Predstavljanje prijavljenih i priloženih radova od strane naučnih, umetničkih i kulturnih poslenika iz zemlje inostranstva : Prof. univ. dr. Ion Deaconescu, Prof. dr. Catinca Agache, Slavco Almăjan, Prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu, Prof. univ. r. Mariana Dan, Prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu, Prof. Gabriela Pachia, Prof. univ. dr. Brândușa Juică, Lect. univ. dr. Virginia Popović, Prof. univ. dr. Ileana Magda, Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, Felicia Marina Munteanu, Ioan Baba …

13,00 _ Decernarea Medalionului de aur „Vasile/Vasko Popa (1922-1991) & ”Lumina” 1947-2012”, a diplomelor de excelență și diplomelor de merit cu prilejul marcării a 65 de ani de la fondarea revistei / Dodela Zlatnog medaljon ”Vasile/Vasko Popa (1922-1991) & Lumina 1947-2012h i diploma povodom obeležavanja 65.godina od osnivanja časopisa: Rodika Ursulesku Miličić, președinta Comitetului de administrație al C.P.E. Libertatea / Rodika Ursulesku Miličić, predsednica Upravnog odbora

13,30 –  Recepția directorului C.P.E. Libertatea Nicu Ciobanu / Recepcija direktora NIU Libertatea Niku Ćobanua

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți